Descripció

Té una formació teòrica i pràctica d'alt nivell en tots els àmbits de l'activitat física i de l'esport (docència, entrenament, gestió d'entitats, coordinació d'activitats en el món del lleure...). El Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE) també està pensat per a estudiants amb discapacitats, amb proves d'accés adaptades i adequació en el procés de formació. Els esportistes d'èlit que vulguin cursar el grau estan exempts de les provesd'accés físiques i se'ls facilitarà la compaginació d'estudis amb la pràctica esportiva.

Temari del curs

1r

Mòdul: assignatura Tipus acadèmic Crèdits
Semestre: Primer
Coneixements i estratègies per aprendre a la universitat I: Ciències bàsiques aplicades a l'esport Bàsica 6.00
Coneixements i estratègies per aprendre a la universitat I: Metodologia per al treball universitari Bàsica 6.00
Coneixements i estratègies per aprendre a la universitat I: Seminari Bàsica 0.00
Fonaments dels esports I: Didàctica de la iniciació esportiva Obligatòria 6.00
Fonaments dels esports I: Seminari Obligatòria 0.00
Fonaments dels esports I: Esports individuals I: atletisme Obligatòria 3.00
Fonaments dels esports I: Esports individuals II: gimnàstica artística i rítmica Obligatòria 3.00
Fonaments dels esports I: Esports individuals II: esports de lluita Obligatòria 3.00
Fonaments dels esports I: Esports individuals I: natació i waterpolo Obligatòria 3.00
Semestre: Segon
Bases socials de l'activitat física i de l'esport: Història de l'esport Bàsica 6.00
Bases socials de l'activitat física i de l'esport: Psicologia social i de l'esport Bàsica 6.00
Bases socials de l'activitat física i de l'esport: Sociologia Bàsica 6.00
Bases socials de l'activitat física i de l'esport: Seminari Bàsica 0.00
Fonaments dels esports II: Seminari Obligatòria 0.00
Fonaments dels esports II: Esports col·lectius II: bàsquet Obligatòria 3.00
Fonaments dels esports II: Esports col·lectius I: futbol Obligatòria 3.00
Fonaments dels esports II: Esports col·lectius II: handbol Obligatòria 3.00
Fonaments dels esports II: Esports col·lectius I: rugby Obligatòria 3.00

2n

Mòdul: assignatura Tipus acadèmic Crèdits
Semestre: Tercer
Bases biològiques de l'activitat física i de l'esport: Anatomia funcional i biomecànica Bàsica 6.00
Bases biològiques de l'activitat física i de l'esport: Bases de nutrició i nutrició esportiva Bàsica 6.00
Bases biològiques de l'activitat física i de l'esport: Fisiologia general i de l'exercici físic Bàsica 6.00
Bases biològiques de l'activitat física i de l'esport: Seminari Bàsica 0.00
Activitat física en el temps de lleure: Esport, lleure i recreació Obligatòria 6.00
Activitat física en el temps de lleure: Activitats en el medi natural Obligatòria 6.00
Activitat física en el temps de lleure: Seminari Obligatòria 0.00
Semestre: Quart
Coneixements i estratègies per aprendre a la universitat II: Anglès B2.1 Bàsica 6.00
Humanitats: Antropologia, cos i trascendència Bàsica 6.00
Humanitats: Pensament contemporani Bàsica 6.00
Humanitats: Seminari Bàsica 0.00
Fonaments dels esports III: Esports col·lectius III: hoquei Obligatòria 3.00
Fonaments dels esports III: Esports individuals III: tennis Obligatòria 3.00
Fonaments dels esports III: Esports individuals III: vela Obligatòria 3.00
Fonaments dels esports III: Esports col·lectius III: voleibol Obligatòria 3.00
Fonaments dels esports III: Seminari Obligatòria 0.00

3r

Mòdul: assignatura Tipus acadèmic Crèdits
Semestre: Cinquè
Bases teòriques de l'entrenament esportiu i l'ergonomia: Ergonomia i avaluació de la condició física Obligatòria 6.00
Bases teòriques de l'entrenament esportiu i l'ergonomia: Teoria de l'entrenament esportiu Obligatòria 6.00
Bases teòriques de l'entrenament esportiu i l'ergonomia: Seminari Obligatòria 0.00
Fonaments de la motricitat i les seves manifestacions: Aprenentatge i desenvolupament motor Obligatòria 6.00
Fonaments de la motricitat i les seves manifestacions: Bases de la motricitat humana Obligatòria 6.00
Fonaments de la motricitat i les seves manifestacions: Teoria i pràctica de les manifestacions del joc Obligatòria 6.00
Fonaments de la motricitat i les seves manifestacions: Seminari Obligatòria 0.00
Semestre: Sisè
Pràcticum I Pràctiques 6.00
Activitat física en l'àmbit de la salut: Activitat física, prevenció i salut Obligatòria 6.00
Fonaments pedagògics de l'educació física i del moviment: Bases pedagògiques de l'activitat física Obligatòria 6.00
Fonaments pedagògics de l'educació física i del moviment: Didàctica de l'educació física Obligatòria 6.00
Fonaments pedagògics de l'educació física i del moviment: Expressió corporal Obligatòria 6.00
Fonaments pedagògics de l'educació física i del moviment: Seminari Obligatòria 0.00

4t

Mòdul: assignatura Tipus acadèmic Crèdits
Semestre: Setè
Salvament aquàtic i de muntanya Optativa 6.00
Activitat física adaptada Optativa 6.00
Gestió en l'activitat física i l'esport: Planificació i explotació d'equips esportius Obligatòria 6.00
Gestió en l'activitat física i l'esport: Gestió de projectes esportius Obligatòria 6.00
Gestió en l'activitat física i l'esport: Organitzacions esportives i la seva gestió Obligatòria 6.00
Gestió en l'activitat física i l'esport: Seminari Obligatòria 0.00
Semestre: Vuitè
Pràcticum II Pràctiques 6.00
Entrenament esportiu per al rendiment Optativa 6.00
Esport en població de risc i mediació de conflictes Optativa 6.00
Formes jurídiques i creació d'empreses esportives Optativa 6.00
Planificació, disseny i control de càrregues d'entrenament en els esports Optativa 6.00
Rehabilitació i readaptació funcional Optativa 6.00
Turisme esportiu Optativa 6.00
Mòdul d'optativitat de CAFE 2. MCO2 : Seminari Optativa 0.00
Anual
Treball de final de grau Treball de fi de Grau 12.00
Treball de final de grau I Treball de fi de Grau 6.00
Treball de final de grau II Treball de fi de Grau 6.00
Veure més

Requisits

Els esportistes d'alt nivell que vulguin accedir a aquest grau estan exempts de realitzar les proves físiques d'accés, i se'ls facilitarà que puguin compaginar els estudis amb les obligacions de la seva pràctica esportiva. Un 10% de les places ofertades es reserva als integrants d'aquest col·lectiu.

Metodologia

La metodologia Blanquerna facilita les estratègies per ser un bon professional de l?activitat física i l?esport, a través del treball en grups reduïts-seminaris, professorat en actiu i pràctiques obligatòries en empreses a partir de tercer curs. A més, els estudiants tenen la possibilitat de fer estades a universitats estrangeres a través de diferents programes de mobilitat.

Horari/Torn

matí o tarda

Durada

4 anys.

Perspectives laborals

Docència a secundària, batxillerat i cicles formatius
Gestió d'entitats i clubs esportius
Preparació física i entrenador personal
Direcció i gestió d?empreses d'esports i activitats físiques a la natura
Disseny i direcció de programes d?ecoturisme
Direcció de competicions esportives
Creació i gestió d?empreses de serveis a l'esport: equipaments, material, recursos, organització, etc
Intervenció en el disseny d?activitat física en centres de salut
Direcció i coordinació tècnica d'equips de competició esportiva
Gestió en l?administració pública i organismes oficials
Direcció i coordinació de programes d'activitat física per a poblacions específiques: tercera edat, readaptació, infants, joves, discapacitats, toxicòmans, reclusos, etc.
Disseny de programes de readaptació motriu per a esportistes en procés de recuperació
Entrenador esportiu

Preu

Preu per crèdit: 136,15 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport