Grau en Ciències Ambientals

Facultat de Biologia (UB)

Descripció

Què és pretén amb aquest ensenyament?


Tenir coneixements d'aspectes teòrics i pràctics dels ciències naturals i socials, com també dels eines necessàries per aplicar els coneixements a la pràctica.

Formar professionals amb una visió multidisciplinària i global de la problemàtica ambiental, enfocada donis de diversos sectors del coneixement, i una orientació específica cap a la conservació i gestió del medi i els recursos naturals en relació amb la salut de l'ecosistema, incloent-hi l'home.

Capacitar per coordinar treballs d'especialistes en diverses àrees.

Proporcionar una formació adequada en aspectes diversos del medi ambient, que capaciti per tractar la problemàtica ambiental amb rigor i de manera interdisciplinària, tenint en compte la resta dels problemàtiques socials i econòmiques.

Dotar els estudiants dels coneixements, els tècniques i els eines pràctiques necessàries per a l'exercici de la professió.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Ciències
Centri: Facultat de Biologia

De què podràs treballar?


Podràs treballar en els àmbits següents:
Docència i recerca.
Gestió del medi natural.
Sistemes de gestió de qualitat ambiental en l'empresa i els organitzacions.
Gestió ambiental en l'Administració.
Consultoria i avaluació de l'impacti ambiental.
Tecnologia ambiental.

Temari

Distribució de crèdits

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB) 60
Obligatòria (OB) 126
Optativa (OT) 42
Pràctiques externes obligatòries 0
Treball de fi de grau obligatori 12
CRÈDITS TOTALS 240

Destinataris

És interessant i recomanable que tinguis:


El perfil d'accés recomanat per a tots els estudiants és el del batxillerat de Ciències i Tecnologia previst en la Llei orgànica d'educació actual. Per als estudiants procedents d'altres sistemes educatius, els coneixements bàsics necessaris per poder desenvolupar eficaçment els estudis són els continguts actuals de batxillerat de biologia, química, física i matemàtiques, com també un nivell suficient de llengua anglesa.
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Grau en Ciències Ambientals
També et recomanem aquests cursos
X