UNED Garrotxa

Grau en Ciències Ambientals

UNED Garrotxa

Grau
Distància
Oficial / Homologat

Descripció

PRESENTACIÓ

Els Objectius del Grau en Ciències Ambientals són, de forma resumida:1.- Formació de professionals amb una visió generalista, multidisciplinària i global de la problemàtica ambiental, enfocada des de diversos sectors del coneixement.2.- Formació adequada en els aspectes científics, tècnics, econòmics i jurídics del medi ambient, de forma interdisciplinària.3.- Orientació específica cap a la conservació i gestió del medi ambient i els recursos naturals, la planificació territorial, la gestió i qualitat ambiental, sota la perspectiva de la sostenibilitat.4.- Dotar dels coneixements, tècniques i eines pràctiques necessàries enfront de les noves problemàtiques i realitats ambientals, la nova legislació i tecnologies, així com les noves preocupacions i percepcions socioambientales.5.- Expressió amb fluïdesa, claredat i coherència, emprant de forma correcta la terminologia pròpia de la disciplina, amb congruència en les seves argumentacions mitjançant capacitats d'anàlisis, síntesis, reflexió, comparació i comprensió.6.- Adquisició d'una sèrie de competències generals com la capacitat d'organització i planificació, la independència de judici, la presa de decisions, el respecte pels punts de vista aliens.7.- Com a base per a posteriors estudis de Postgrau, especialitzats o de caràcter transdisciplinar.COMPETÈNCIES

L'adquisició dels coneixements i competències assenyalats possibilitarà als graduats en Ciències Ambientals l'exercici de la seva professió en un ampli ventall de camps, entre els quals destaquen de forma especial els següents:1. Formació i educació ambiental

2. Investigació

3. Sistemes de gestió de qualitat ambiental en l'empresa i organitzacions. Auditories

4. Gestió ambiental en l'administració

5. Consultoria i avaluació de l'impacte ambiental

6. Tecnologia ambiental industrial

7. Gestió del mitjà naturalLes competències específiques que s'espera que els estudiants adquireixin en completar el període formatiu s'han definit en funció de competències disciplinessis i acadèmiques i competències professionals.• Elaborar i interpretar dades i mapes mediambientals• Efectuar estudis mediambientals per a l'avaluació, conservació i gestió de recursos naturals• Efectuar estudis mediambientals per a l'avaluació i gestió dels riscos associats als recursos derivats de la indústria.• Descriure i analitzar les relacions entre els fenòmens mediambientals, amb la finalitat d'interpretar l'evolució i seqüència dels mateixos en el medi ambient.• Rigurosidad en la presa de dades, el seu tractament i interpretació.• Capacitat de recopilar, processar i interpretar dades i informació de fonts diverses, a través de tècniques qualitatives i quantitatives, per construir models mediambientals.• Capacitat d'observació i comprensió del medi ambient.• Desenvolupar els treballs assignats en equilibri amb la cura i conservació del medi ambient i social.• Aplicar sistemes de classificació i tipificació de processos mediambientals.• Avaluar i valorar els recursos mediambientals i les alteracions causades en els mateixos.• Percebre i comprendre les dimensions espacials i temporals dels fenòmens mediambientals, i els seus efectes sobre la societat.• Desenvolupament de l'activitat professional en un marc de responsabilitat, legalitat, seguretat i sustentabilitat.• Capacitat per interactuar en temes de medi ambient de forma interdisciplinària i transdisciplinar.• Proporcionar les bases per a la planificació territorial, previsió i mitigació de riscos naturals i antrópicos.• Planificar i gestionar projectes i serveis enfocats al coneixement, explotació, i conservació dels recursos naturals.• Assessorar sobre els recursos naturals, la seva gestió i conservació, en la formulació de polítiques, normes, plans i programes de desenvolupament.

Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Ciències Ambientals

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau en Ciències Ambientals