Grau en Ciències Polítiques (Relacions internacionals) - Bilingual Degree

Grau
Oficial / homologat
Semi-presencial
4 anys
7215 €

Descripció


El títol en Ciències Polítiques s'emmarca en una llarga tradició acadèmica. Des de principis del s.XX les principals universitats han ofert aquest títol, sota diferents denominacions tal com Ciència Política, Política i Administració, Administració Pública, etc. Són destacables els títols de Grau (Bachelor, Licence, Laurea) en universitats com Harvard, Yale, Princeton, Oxford, Cambrige, Bologna, Freie Universität Berlin o l'Institut d'Études Politiques. A Espanya es venen impartint aquests estudis des de 1943, quan es van crear a la Facultat de Ciències Polítiques i Econòmiques a la Universitat Complutense de Madrid. Actualment 17 universitats ofereixen aquesta titulació, encara que sota denominacions diferents.

L'oferta d'aquest grau a la Universitat Abat Oliba CEU ve determinada per la tradició i el context. Des del seu reconeixement legal, el 2003, aquesta Universitat ha treballat a construir una oferta acadèmica específica encaminada a possibilitar a la societat en la qual neix un conjunt selecte d'homes i dones formats en el desig de saber, el respecte pels altres i el afany per convertir la seva vida professional en un servei a la comunitat. Des del convenciment que la veritat és la realitat de les coses, i que aquesta ha de ser considerada en la seva integritat, en els programes oferts sempre s'ha procurat abordar l'estudi de les diferents matèries que componen l'eix de la capacitació tècnica de l'estudiant des els fonaments immanents i transcendents de l'ésser humà reconeguts per l'humanisme cristià. Així, en tots els graus de la UAO CEU, també en el de Ciències Polítiques i de l'Administració, s'ofereix al graduat una formació específica de caràcter humanista -amb particular atenció a la Doctrina Social de l'Església- que, per si sola, justifica l'oportunitat de la seva oferta.
D'altra banda, la configuració del programa, la seqüencialitat en la seva ordenació temporal, la metodologia pròpia que des del 2003 desenvolupa la UAO CEU, els sistemes de tutorització, aprenentatge i avaluació concebuts per assegurar l'assoliment dels objectius proposats, el programa de pràctiques, les característiques del Treball de Fi de Grau, el professorat implicat en el seu èxit i tants altres elements de distinció que comporten el perfil propi de la Facultat en què s'imparteix, doten a aquest Grau en Ciències Polítiques d'una peculiaritat única.
Grau en Ciències Polítiques (Relacions internacionals) - Bilingual Degree
Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
Campus i seus: Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
Universitat Abat Oliba CEU
Bellesguard, 30 08022 Barcelona
Cursos més populars
X