La Salle - Universitat Ramon Llull

Grau en Ciències i Tecnologies de l'Edificació

La Salle - Universitat Ramon Llull

Descripció


Per l'adequació del programa formatiu a les necessitats reals del mercat, obrint un ventall d'opcions laborals dels graduats en edificació a tots els agents del procés constructiu. Es fa especial èmfasi, en totes les assignatures, en el rigor, professionalitat, ètica i honestedat, que són imprescindibles si volem millorar un sector que reclama una nova manera de fer per excel · lència.El claustre de professors i professionals de gran prestigi, compaginen la docència amb l'activitat professional aportant la seva experiència pràctica en projectes emblemàtics a nivell internacional. El claustre (arquitectes, enginyers, arquitectes tècnics, economistes, advocats, etc.) Aborda els continguts docents de forma transversal.Troncalitat amb Arquitectura. A La Salle, els graduats en Ciències i Tecnologies de l'Edificació i els Arquitectes realitzen el primer curs junts i es formen i treballen conjuntament, al mateix nivell, al llarg de tots els cursos, tal com ho han de fer en l'exercici professional.La vinculació amb el món empresarial. La relació universitat-empresa permet avaluar la qualitat, l'assoliment de les capacitats i competències exigides i adaptar el pla d'estudis a les necessitats de la construcció. Aquesta vinculació et permet realitzar pràctiques professionals, en els dos últims cursos de la carrera, en despatxos professionals, promotors, constructors, administracions públiques, etc.Per la incorporació de la tecnologia i la innovació en el pla d'estudis, d'acord amb les necessitats de la societat actual i dels professionals del futur. Algunes assignatures s'imparteixen en anglès perquè al finalitzar tinguis un nivell adequat que et permeti treballar a tot Europa.Per la internacionalitat dels estudis. El treball conjunt amb alumnes i professors d'altres universitats de tot el món et donarà una visió de l'arquitectura en altres països i cultures per aplicar en els teus projectes internacionals. Els programes d'arquitectura a La Salle són internacionals perquè t'ofereixen una visió arquitectònica i cultural cosmopolita que et prepara per entendre les realitats de cada país.


Veure més

Temari del curs

programa

semestre 1
geometria descriptiva
matemàtiques
Expressió gràfica: Dibuix
construcció I
física
Eines informàtiques I
semestre 2
geometria descriptiva
matemàtiques
Expressió gràfica: Dibuix
Història: Introducció a l'arquitectura
anàlisi arquitectònic
semestre 3
Introducció a les estructures
Química i geologia
Física II. Instal · lacions integrades
construcció II
Expressió gràfica aplicada
semestre 4
Introducció a les estructures
Legislació i normativa
Equips d'obra, instal · lacions i mitjans (portafolis)
Empresa: agents del procés constructiu
Arquitectura del segle XX
Eines informàtiques II
Expressió gràfica aplicada
semestre 5
Estructures d'acer i formigó
Organització i control d'obra
construcció III
Materials: normativa i control
Instal · lacions especials i de servei
semestre 6
Estructures d'acer i formigó
topografia
Organització i control d'obra
Detalls constructius: definició, representació i interpretació
gestió urbanística
idioma modern
Instal · lacions especials i de servei
semestre 7
Economia aplicada. Peritatges, valoracions i taxacions
Idioma modern avançat
Patologia, diagnosi i rehabilitació
Projecte final de grau
Gestió de projectes
Dret i administració en la construcció
semestre 8
Eines informàtiques III (costos i amidaments)
Seguretat i prevenció
pràctiques externes
Projecte final de grau
Sostenibilitat i energies renovables
Veure més

Destinataris

La formació es basa en l'aprenentatge de la construcció i gestió d'obres i projectes.Capacita els titulats per treballar en qualsevol procés de construcció, des de l'estudi de la seva viabilitat i promoció fins a l'execució i posterior vida útil.El Pla d'Estudis incideix en els aspectes de gestió integral del procés constructiu, dels quals els titulats en Enginyeria d'Edificació han de ser els protagonistes.El primer curs d'Enginyeria d'Edificació i d'Arquitectura és comú, el que t'ajudarà a decidir què vols continuar estudiant sense canviar d'Universitat.     Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).Des Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar-la a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació del batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació del batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o via homologació del títol universitari a Espanya.Si has fet la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys o per a majors de 45 anys.Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països amb els quals s'hagin subscrit acords internacionals aplicables en aquest cas; has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país on estàs estudiant per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNEDAquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, han de portar un certificat de la seva universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.

Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Ciències i Tecnologies de l'Edificació

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau en Ciències i Tecnologies de l'Edificació