Grau en Comptabilitat i finances

Grau
Oficial / homologat
Presencial
4 anys
Consulteu el preu

Descripció

La joventut amb interès en la gestió i direcció de les diverses àrees empresarials encaixa en el perfil del grau de Comptabilitat i Finances. Recomanem que l'optativitat del batxillerat o la formació professional s'orienti cap a les matemàtiques i els idiomes, especialment l'anglès.

objectius formatius
El grau de Comptabilitat i Finances capacita tant per a l'exercici lliure d'un ampli ventall de professions empresarials i econòmiques, com per al treball en l'empresa i l'Administració.

competències adquirides
Aquest grau prepararà l'estudiant perquè gestioni i comprengui la informació econòmica i empresarial, la sintetitzi i l'analitzi amb sentit crític, i li instruirà perquè sigui conscient del caràcter pluridisciplinari dels problemes empresarials que puguin presentar durant l'exercici de la seva professió. Finalment, ho farà apte perquè sigui capaç de gestionar diverses àrees empresarials, especialment en comptabilitat i finances.


 

Temari

primer curs
Instruments d'anàlisi (OB): 24,00 crèdits
Fonaments d'anàlisi econòmica i empresarial (OB): 24,00 crèdits
Comptabilitat (OB): 12,00 crèdits
segon curs
Instruments d'anàlisi (OB): 12,00 crèdits
Fonaments d'anàlisi econòmica i empresarial (OB): 12,00 crèdits
Finances (OB): 6,00 crèdits
Comptabilitat (OB): 12,00 crèdits
Dret empresarial (OB): 12,00 crèdits
Altres àrees de gestió d'empresa (OB): 6,00 crèdits
tercer curs
Finances (OB): 18,00 crèdits
Comptabilitat (OB): 6,00 crèdits
Dret empresarial (OB): 12,00 crèdits
Altres àrees de gestió d'empresa (OB): 12,00 crèdits
Itineraris d'optativitat (OP): 12,00 crèdits
quart curs
Finances (OB): 6,00 crèdits
Comptabilitat (OB): 6,00 crèdits
Altres àrees de gestió d'empresa (OB): 6,00 crèdits
Itineraris d'optativitat (OP): 24,00 crèdits
Treball de fi de grau (TFG): 12,00 crèdits

Durada

240 ECTS

Perspectives laborals

Les sortides professionals més freqüents d'aquesta titulació són: assessoria i gestió d'empreses, especialment en les àrees funcionals de comptabilitat i finances, auditoria, consultoria i intermediació financera, control financer i de gestió.
Grau en Comptabilitat i finances
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (UdG)
Campus i seus: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (UdG)
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (UdG)
Carrer de la Universitat de Girona, 10 17071 Girona
Cursos més populars
X