Grau en Dansa

Grau
Oficial / homologat
Presencial
3 anys
entre 500 € i 1000 €

Descripció

El programa va dirigit a totes les persones que vulguin convertir-se en intèrprets, utilitzant la dansa com a vehicle d'expressió, i estiguin interessades a explorar els camins que els portin a dibuixar a l'aire les seves idees, i transmetre els seus sentiments. Que tinguin en la seva faceta creativa com a primera destinació, el moviment i el ritme.

És un programa altament pràctic, pensat per a aquells i aquelles estudiants que vulguin ser professionals de la dansa, com a intèrprets, coreògrafs o professors d'aquesta disciplina artística. El grau està pensat en definitiva, per a aquelles persones que creguin en el valor de l'acció al servei de les idees.

També s'integra en el programa la preparació per a l'accés a la professió des del punt de vista empresarial, de manera que s'ajuda a que els propis projectes puguin veure la llum i es transformin en realitats, que permetin integrar-se al món de la dansa mitjançant les diverses sortides professionals que ens ofereix. Volem que cada alumne descobreixi en si mateix totes les seves possibilitats, i posant-les a prova, doni resposta a les seves aspiracions.

Destinataris

El programa va dirigit a totes les persones que vulguin convertir-se en intèrprets, utilitzant la dansa com a vehicle d'expressió, i estiguin interessades a explorar els camins que els portin a dibuixar a l'aire les seves idees, i transmetre els seus sentiments. Que tinguin en la seva faceta creativa com a primera destinació, el moviment i el ritme.

És un programa altament pràctic, pensat per a aquells i aquelles estudiants que vulguin ser professionals de la dansa, com a intèrprets, coreògrafs o professors d'aquesta disciplina artística. El grau està pensat en definitiva, per a aquelles persones que creguin en el valor de l'acció al servei de les idees.

Requisits

Vies d'accés:
• Títol de batxillerat de l'estat espanyol o equivalent d'altres països.
• Títol de formació professional de l'estat espanyol o equivalent d'altres països.
• Títol de formació professional de grau mitjà més experiència professional contrastada.
• Alumnes internacionals amb diploma de nivell 3 Edexcel.

Requisits específics:
• Entrevista personal. Presencial, per skype o telèfon, depenent de cada cas.
• Formulari de sol·licitud i dossier de presentació que reflecteixi experiència prèvia i altra documentació de suport que resumeixi els projectes actuals i futurs. El dossier de presentació ha de ser virtual i pot contenir elements com gravacions (àudio / vídeo), links a YouTube, Sound Clound, Instagram, Vimeo, etc. També es poden incloure fotografies, vis, CV / Résumé, blocs, pàgines web, captures o escàner d'informació impresa (retalls de premsa, revistes, fullets, pòsters, correspondència professional), plans de projectes actuals o futurs, MP3s, vídeos i qualsevol altra documentació que es consideri rellevant.

Prova d'accés:
Properament es donaran a conèixer les dates de les proves d'accés de continguts:
• Col·locació corporal
• Flexibilitat
• Musicalitat
• Coordinació
• Agilitat: corporal i mental

 

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

3 anys, de setembre / octubre a juny.

Titulació obtinguda

Grau de Dansa BA (Hons) Dance by Bath Spa University-. Diploma Superior en Arts Escèniques Pearson BTEC LEVEL 5 HND in Performing Arts.

Avantatges del curs

Els aspirants disposaran de servei de vestuari i dutxes.

Professorat

Tots els professors de ESART són professionals en actiu que compaginen la seva activitat escènica amb l'ensenyament, de manera que l'alumne, està sempre en contacte amb la realitat del sector.

Lloc on s'imparteix el curs

ESART Campus Barcelona
Grau en Dansa
Esart Campus Internacional de Teatre, Dansa, Música i Art i disseny
Campus i seus: Esart Campus Internacional de Teatre, Dansa, Música i Art i disseny
Esart Campus Barcelona
C/ Córsega, 409 08037 Barcelona
Cursos més populars
X