Grau en Disseny - Menció Audiovisual

Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

La Titulació Oficial Universitària de Grau en Disseny (amb 120 places ofertades), menció Audiovisual, segueix les directrius establertes a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), permetent als nostres graduats accedir a estudis superiors oficials i al mercat laboral nacional i internacional.

El títol oficial s'imparteix des del curs 2008-2009 i s'engloba dins la branca de coneixement d'Arts i Humanitats.

Els estudis de Grau en Disseny, itinerari Audiovisual, estan enfocats a adquirir les competències conceptuals i pràctiques per al disseny i creació de productes multimèdia, audiovisuals i gestió de continguts (web), sigui a nivell comercial com experimental, sempre aplicant la metodologia del disseny. Els estudis incorporen aprenentatges que, partint del coneixement bàsic del llenguatge audiovisual (planificació, il·luminació, so, muntatge, animació gràfica), s'adapta així mateix a les diferents narratives i formats d'acord amb el potencial de les noves tecnologies i aplicacions actuals: instal·lacions i productes interactius, visualització de dades, disseny de navegació, videocreació, càpsuls audiovisuals per continguts online, etc.

Els estudis incorporen a la vegada els components relatius a la narrativa vinculada als diferents formats d'obra (videocreació, documental d'autor, instal·lació, obra interactiva, obres on-line i offline), així com els circuits pels quals aquestes es mouen.

 

Temari

1r curs
 • Dibuix de representació
 • Dibuix tècnic I 
 • Fonaments de la projectació 
 • Fotografia I 
 • Informàtica I 
 • Introducció als projectes
 • Sociologia
 • Teoria i història de l'art I 
 • Teoria i història del disseny I 
 • Teoria i taller de la forma 
2n curs
 • Comunicació 
 • Empresa I: organització i processos
 • Ètica de la professió
 • Informàtica II 
 • Literatura i Comunicació
 • Materials i tecnologia I
 • Projectes I 
 • Projectes integrals I
 • Teoria i història de l' art II 
 • Teoria i història del disseny II
3r Curs AUDIOVISUALS
 • Programació i sistemes d'autor I 
 • Tractament digital del so I
 • Tractament digital de la imatge 
 • Història del cinema* 
 • Narrativa, guions i anàlisi de referents audiovisuals 
 • Disseny gràfic per TV I 
 • Tints i acabats (serigrafia)* 
 • Empresa II organització i processos 
 • Temes de Disseny
 • Projectes integrals II
 • Materials i tecnologia II 
 • Projectes II 
 • Projectes integrals II
4t curs audiovisuals
 • Projectes III 
 • Història del Cinema 
 • Tècniques alternatives en 3D
 • Disseny gràfic per TV I 
 • Disseny i programació sistemes interactius
 • Instal·lacions audiovisuals 
 • Lliure elecció
 • Pràctiques d'empresa 
 • Projecte Final de Grau 

Destinataris

L'Escola Superior de Disseny ESDi es regeix per un sistema d'admissions propi que pretén identificar tots els aspectes del candidat, tant a nivell acadèmic com personal, que ens permetin conèixe'l i prendre una decisió que entenem serà determinant en el seu futur.

A ESDi busquem candidats d'alt potencial provinents de tots els llocs del món. Futurs alumnes que reuneixin les característiques que al nostre entendre defineixen un bon dissenyador, com són la creativitat, el talent, la capacitat d'anàlisi i de síntesi de l'entorn, la capacitat de lideratge i la proactivitat.

Joves, que en un futur no gaire llunyà, siguin capaços d'innovar, d'aportar valor afegit a les empreses, de liderar projectes complexos i equips de dissenyadors.

Metodologia

El mètode docent es fonamenta en la interrelació entre recerca, transferència de coneixement universitat-empresa i aprenentatge. L?objectiu és facilitar a l?alumne la posada en pràctica dels seus coneixements i l?aplicació eficaç de la seva creativitat en el context professional. A partir del 3r curs, els estudiants tenen l?oportunitat d?integrar-se en els equips de recerca i transferència de coneixement de les unitats departamentals que integren l?ESDi, realitzant projectes d?empreses capdavanteres amb finançament propi i de fons de recerca espanyols i europeus; col·laborant estretament amb altres grups universitaris de la Unió Europea i de la resta del món.

Idiomes en els quals s'imparteix

Les classes s?imparteixen durant primer curs en castellà. A partir de segon curs poden impartir-se en català o castellà depenent del criteri del professor/-a. L?anglès s?introdueix a 1er curs en una a

Durada

4 anys

Titulació obtinguda

Grau en Disseny MENCIÓ AUDIOVISUAL

Pràctiques

Un alumne pot realitzar les pràctiques d?empresa un cop superats 120 crèdits del Grau.

Perspectives laborals

Són professionals capaços d'aportar la seva creativitat, fomentada per una sòlida formació conceptual d'observació i anàlisi, en camps com: - Videocreació - Audiovisuals enfocats a videoclips, microclips i spots - Efectes especials per a cinema i televisió - Art i creació electrònica - Efectes especials i imatge sintètica - Instal·lacions interactives - Disseny de webs i multimèdia - Producció i postproducció audiovisual - Departaments creatius i d'art en agències de publicitat i productores - Empreses dedicades a la innovació i les estratègies de comunicació - Disseny de campanyes promocionals - Gestió i optimització dels recursos audiovisuals - Animació i imatge infogràfica - Disseny web i multimèdia - Producció i postproducció audiovisual - Departaments creatius i d?art en agències de publicitat i productores - Empreses dedicades a la innovació i l?estratègia de comunicació - Disseny de campanyes promocionals multicanal amb tècniques hipermèdia

Promocions

L'ESDi disposa, a través de la seva Fundació, un programa específic de beques i ajuts per facilitar l'accés a l'escola. 

Així mateix, l'alumne pot optar a beques de la Generalitat per ajudes de matrícules a alumnes que inicien els estudis universitaris per primera vegada. 
Campus i seus: ESDi Escola Superior de Disseny
ESDi Escola Superior de Disseny (Barcelona)
Passeig de Gràcia, 114 pral 08008 Barcelona
ESDi Escola Superior de Disseny
C/ Marquès de Comillas, 81-83 08202 Sabadell (Barcelona)
Cursos més populars
X