Grau de Disseny

Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Què es pretén amb aquest ensenyament?


Potenciar la formació integral dels dissenyadors.
Dotar-los d'una base adequada per intervenir en la ideació, el desenvolupament, la projecció i la producció de la cultura material i visual de les persones.

Temari

Distribució de crèdits

Tipus de matèria  Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB)  60
Obligatòria (OB)  120
Optativa (OT)  30
Pràctiques externes obligatòries  0
Treball de fi de grau obligatori  30
CRÈDITS TOTALS  240

Destinataris

És interessant i recomanable que tinguis:


Familiaritat amb els coneixements comuns en tots els batxillerats: història, art, llengua, matemàtiques i ciències naturals.
Domini elemental del dibuix.
Correcta expressió oral i escrita.
Capacitat per defensar les pròpies idees i receptivitat davant les observacions crítiques.
Predisposició per resoldre de manera autònoma i amb creativitat els treballs.
Disponibilitat per treballar en equip.
Capacitat per planificar el treball personal, ser constant i autoexigent.
Interès i curiositat per les diferents realitats socials i culturals, com també per les manifestacions artístiques.
Capacitat d'adaptació als canvis culturals i tècnics, i d'autoaprenentatge.
Domini intermedi de l'anglès en les habilitats de lectura, comprensió, escriptura i expressió oral.
Predisposició per a l'aprenentatge i l'ús d'altres llengües.
Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari i familiaritat amb Internet com a font de documentació i d'intercanvi d'informació.

Requisits

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a Admissions a ensenyaments de grau.
En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines següents de la Generalitat de Catalunya (Departament d'Economia i Coneixement, Universitats i Recerca), on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies:
Admissió Preinscripció 2012
Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a Admissió amb estudis estrangers.

Perspectives laborals

Desenvolupar projectes concrets, en despatxos i agències de disseny, de l'àmbit del disseny editorial, la imatge d'empresa, el producte, la construcció de mostres i d'exposicions o la senyalització. Investigar i participar en equips multidisciplinaris, en qualitat de dissenyadors. Intervenir com a dissenyadors en les diverses especialitats del sector. Competir en el mercat internacional i amb titulats equivalents que s'han format a la resta d'Europa i del món.
Grau de Disseny
Facultat de Belles Arts (UB)
Campus i seus: Facultat de Belles Arts (UB)
Facultat de Belles Arts (UB)
Pau Gargallo 4 08028 Barcelona
Cursos més populars
X