Descripció

Títol Superior en Disseny Gràfic equivalent a tots els efectes al Grau Universitari. Títol Oficial (Departament d'Ensenyament Generalitat de Catalunya 240 ECTS).


El Títol Superior de Disseny (especialitat Gràfic), títol oficial en l'Espai Europeu d'Educació Superior, amb el mateix rang que el Grau Universitari, permet a estudiants i titulats una mobilitat i un reconeixement acadèmic i professional, vàlids en tot l'àmbit europeu. Aquest títol permet l'accés a programes Màster, tant dels ensenyaments artístics superiors com dels ensenyaments universitaris oficials, i als estudis de doctorat.


Aquests estudis tenen una durada de 4 anys (240 crèdits ECTS). El pla d'estudis engloba assignatures de formació bàsica, obligatòries de l'especialitat, optatives, pràctiques externes i treball final d'estudis.


LCI Barcelona forma part de la xarxa LCI Education, la qual cosa ofereix als seus estudiants la possibilitat de realitzar una part dels seus estudis en un altre campus de LCI Education gràcies al programa Estudis a l'Estranger. Així mateix, els estudiants podran sol·licitar el PROGRAMA ERASMUS +, d'Intercanvis amb universitats i escoles Europees. D'altra banda, també podran demanar al llarg de tota la seva formació Beques i ajudes a l'estudi de caràcter general i de mobilitat al Ministeri d'Educació a través del Departament d'Ensenyament, a més d'altres ajudes econòmiques, com les Beques a l'excel·lència acadèmica.


Veure més

Temari del curs

Títol Superior en Disseny Gràfic amb opció a Menció de
especialitat:
disseny multimèdia
motion graphics
aplicacions digitals


Primer curso (60 crèdits ECTS)
 • Color aplicat al disseny gràfic
 • Creativitat i tècniques d'expressió de la forma
 • Representacions gràfiques i estilitzacions
 • Sistemes de representació en el disseny gràfic
 • Tècniques de presentació
 • Història i teoria de les arts i el disseny
 • Dissenyadors i tendències
 • Sociologia del Disseny I
 • Sistemes tipogràfics I
 • Projectes de comunicació I
 • Tecnologia digital I
 • Història del disseny gràfic
 • Projectes de disseny gràfic I

Segon curs (60 crèdits ECTS)
 • percepció visual
 • llenguatge visual
 • Investigació gràfica per mitjans informàtics i
 • audiovisuals
 • Dibuix tècnic i descriptiu en pla
 • Taller de productes reciclats I
 • Taller de productes reciclats II
 • Sociologia del disseny II
 • Gestió d'empresa I
 • Gestió d'empresa II
 • Sistemes tipogràfics II
 • Projectes de comunicació II
 • Projectes fotogràfics I
 • Tecnologia digital II
 • Tecnologia digital III
 • Tècniques audiovisuals I
 • Projectes de disseny gràfic II
 • Disseny corporatiu I

Tercer curs (60 crèdits ECTS)
 • Projectes fotogràfics II
 • Tecnologia digital IV
 • Disseny Web i multimèdia I
 • Tècniques audiovisuals II
 • Tècniques d'animació
 • Projectes de disseny gràfic III
 • Disseny corporatiu II
 • disseny editorial
 • disseny publicitari
 • disseny audiovisual
 • Màrqueting del disseny gràfic
 • Optatives
 • Pràctiques en empreses

Quart curs (60 crèdits ECTS)
 • Disseny Web i multimèdia II
 • Optatives
 • Treball final de grau
Veure més

Requisits

Els Ensenyaments Artístics Superiors es regulen pel Reial Decret 633/2010, de 14 de maig de 2010 (BOE núm. 137 2010.06.05). Les vies d'accés són: batxiller o equivalent o haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i superar una prova específica d'accés Els majors de 19 anys que no tinguin la titulació requerida, podran accedir directament mitjançant la superació d'una prova en la qual hauran d'acreditar que posseeixen la maduresa suficient en relació amb els objectius del batxillerat. I després de superar aquesta prova de "maduresa", hauran de superar també la prova específica. Tindran accés directe a aquests estudis les persones que en possessió d'algun dels següents títols: Títol superior d'Arts Plàstiques o grau equivalent o Graduat / a en Arts Plàstiques, Títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny
Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, Català, Anglès

Horari/Torn

Katins o tardes

Durada

240 ECTS
4 cursos acadèmics
Data d'inici: Setembre

Lloc on s'imparteix el curs

Escuela Superior de Diseño Felicidad Duce
C/ Guillermo Tell, 47

Objectius

Els Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny en l'especialitat de Disseny Gràfic tenen com a objectiu general la formació qualificada de dissenyadors capaços de fer front als reptes actuals i futurs, tenint en compte l'evolució del disseny gràfic cap al llenguatge i les tecnologies digitals (webs, blocs, aplicacions digitals, tablets, multiplataformes). Es promou l'aprenentatge de la cultura visual, proporcionant a l'estudiant una sòlida formació en tècniques narratives i tecnologia audiovisual per a entorns digitals: imatge, cinema, audiovisual, animació 3D. Gràcies a l'adquisició d'una metodologia projectual, els estudiants aprenen a aportar solucions reals en el context global i competitiu, així com a adquirir una cultura emprenedora.

Titulació obtinguda

TITULACIÓ OFICIAL EN DISSENY GRÀFIC

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Disseny Gràfic

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos