Bau Centre Universitari de Disseny de Barcelona

Grau en Disseny - Menció en Disseny Audiovisual

Bau Centre Universitari de Disseny de Barcelona

Grau
Presencial
Oficial / Homologat
240 Crèdits
 • Barcelona
7.080 €

Descripció

El Grau en Disseny de Bau, Centre Universitari de Disseny s'adscriu a la branca d'Art i Humanitats i s'articula de manera simultània amb continguts provinents de la cultura, l'art i les eines.

En acabar els estudis, la titulació atorgada correspon al títol oficial universitari de "Grau en Disseny" expedit per la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, amb menció opcional en un dels quatre itineraris formatius d'especialització que l'estudiant hagi cursat a partir de la optativitat:

 • Menció en Disseny Gràfic i Comunicació Visual

 • Menció en Disseny Audiovisual

 • Menció en Disseny d'Interiors

 • Menció en Disseny de Moda 


El nombre total de crèdits ECTS dels estudis és de 240, repartits en quatre cursos acadèmics de 60 crèdits ECTS cadascun. Totes les assignatures són semestrals i cada curs acadèmic consta de dos semestres.

Els dos primers cursos del Grau en Disseny són comuns, però a segon curs les assignatures d'Expressió Gràfica i Iniciació a Projectes de Disseny es poden orientar cap a un dels itineraris formatius que es vulgui cursar a partir de tercer.

A partir del tercer curs, l'estudiant  pot optar per seguir un itinerari formatiu en una de les branques del disseny que Bau ofereix: disseny gràfic i comunicació visual, disseny d'interiors, disseny  audiovisual o disseny de moda.
Veure més

Temari del curs

En els dos últims cursos acadèmics l'estudiant pot diversificar el seu currículum mitjançant l'elecció de crèdits optatius de caràcter més especialitzat. A partir dels crèdits optatius, l'estudiant pot escollir entre quatre mencions al títol.
Un cop superats la totalitat de crèdits del pla d'estudis, l'estudiant que hagi superat un mínim de 90 ECTS d'una mateixa menció, automàticament obtindrà el títol amb la menció corresponent.
En el cas que un estudiant acabés cursant i superant un mínim de 90 ECTS d'una altra menció, aquesta també s'inclouria en el títol.

Programa Disseny Gràfic - Menció en Disseny Audiovisual:

1r Curs
primer Semestre
 • Fonaments del Disseny I
 • Taller de Dibuix Artístic
 • Eines Informàtiques I
 • Taller d'Expressió i Comunicació
 • Antropologia Sociocultural
segon Semestre
 • Fonaments del Disseny II
 • Taller de Color
 • Eines Informàtiques II
 • Iconografia i Comunicació
 • Estètica i Teoria de les Arts
2n Curs
primer Semestre
 • Llenguatges Audiovisuals I
 • Taller Tridimensional i de Recerca Artística
 • Expressió Gràfica I (*)
 • Iniciació als Projectes de Disseny I (*)
 • Història del Disseny
segon Semestre
 • Llenguatges Audiovisuals II
 • Economia, Empresa i Disseny
 • Taller de Creativitat
 • Expressió Gràfica II (*)
 • Iniciació als Projectes de Disseny II (*)
3rCurs
1 Semestre
 • Animació Digital I
 • Creació i Autoria Digital I
 • Cultura Audiovisual I
 • Projectes de Disseny Audiovisual I
 • Taller d'Audiovisual I
2 Semestre
 • Animació Digital II
 • Creació i Autoria Digital II
 • Cultura Audiovisual II
 • Projectes de Disseny Audiovisual II
 • Taller d'Audiovisual II
4tCurs
1 Semestre
 • Animació Digital III
 • Creació i Autoria Digital III
 • Projectes de Disseny Audiovisual III
 • Taller d'Audiovisual III
 • Tipografia en Moviment
2 Semestre
 • Creació i Autoria Digital IV
 • Practiques Externes
 • Treball Fi de Grau
 • Activitats Formatives (RAC) o Assignatura Optativa d'una altra menció
Veure més

Requisits

Accés: COU amb les PAAU, Batxillerat LOGSE amb les PAAU, FP 2n grau, Cicles Formatius de Grau Superior, Proves d'accés per a majors de 25, 40 i 45 anys. Els estudiants estrangers han de tramitar l'accés mitjançant la UNED. Ingrés: Mitjançant Preinscripció Universitària de Catalunya.

Idiomes en què s'imparteix


Català / Castellà.

Horari/Torn

Grup matí: de dilluns a divendres de 9 a 14:30h.
Grup Tarda: de dilluns a divendres de 15:30 a 21:00h.
* El centre es reserva el dret a efectuar modificacions en els horaris.

Durada

Duració: 4 anys acadèmics o 240 ECTS

Període lectiu: del 3 d'octubre a juny.

Lloc on s'imparteix el curs

Bau, Escola Superior de Disseny
C/ Pujades 118 - 08005 Barcelona (Distrito 22@)

Objetius

En base als objectius generals que recull la memòria de verificació del Grau en Disseny l'estudiant, en finalitzar els estudis, haurà de:

 • Desenvolupar la pròpia creativitat mitjançant l'aprenentatge de llenguatges artístics.

 • Adquirir coneixements en profunditat dels esdeveniments socioeconòmics i culturals determinants en l'evolució del disseny, i la visió dels mateixos des d'una perspectiva crítica.

 • Dominar les tècniques específiques i manejar les eines necessàries  pel desenvolupament de la professió.

 • Desenvolupar projectes de disseny de manera creativa, innovadora i professional i aquests hauran de respondre  a  les necessitats i demandes de la societat.

 • Adquirir coneixements empresarials, de gestió i comunicació necessaris per a poder dissenyar i comercialitzar les seves creacions en el context del disseny nacional i internacional.

 • Desenvolupar  habilitats per transmetre, exposar i comunicar, tant oralment com per escrit, les propostes personals de disseny ja sigui en la llengua nativa com en anglès.

 • Desenvolupar la professió des d'una actitud compromesa amb el desenvolupament sostenible i el respecte per l'entorn.

 • Desenvolupar habilitats per documentar-se i investigar en el camp del disseny.

 • Adquirir habilitats per desenvolupar projectes de disseny en treballs en equip i en estructures de col•laboració i cooperacció.Titulació obtinguda

Grau en Disseny - Menció en Disseny Audiovisual

Títol homologat i expedit per la Universitat de Vic.

Perspectives laborals

Director d'art
Director creatiu
Estratega en innovació i investigació
Gestor i coordinador de projectes
Personal docent orientat a l'àmbit de la formació universitària, secundària i primària
Ocupancions vinculades a la cultura del disseny: crític, analista, comissari d'exposicions, editor de publicacions, etc,...
Dissenyador audiovisual,
grafisme animat,
capçaleres de programes,
títols de crèdit,
tancaments d?espots i altres productes audiovisuals, disseny de pàgines web, interfícies web.

Promocions

Condicions de pagament:Complet (pagament únic): Si es paga el curs complet en formalitzar la matrícula s'aplicarà un descompte del 3% sobre l'import dels crèdits matriculats.

Fraccionat: Consta de un 1er pagament de 2490 € (en formalitzar matrícula) + 9 mensualitats fixes de 510 €  (d'octubre a juny).

Com a estudiant de Grau en Disseny de Bau, Centre Universitari de Disseny, podràs gaudir de diferents beques i ajuts al llarg de la teva vida acadèmica al centre, així com descomptes especials i condicions preferents de finançament interns i externs.Modalitats Beques i Ajuts:
 • Beques i Ajuts propis del centre

 • Beques i Ajuts entitats públiques

 • Beques i Ajuts entitats privades

 •  Preu

7.080 €
El cost total del curs depèn del nombre de crèdits ECTS matriculats.

El preu del crèdit ECTS per al curs 2016-2017 és de 118 ?.
L?import total del curs per 60 ECTS és de 7.080?
(inclou assegurança escolar, despeses de gestió i taxes universitàries).

Avantatges del curs

En el cas que un estudiant acabés cursant i superant un mínim de 90 ECTS d'una altra menció, aquesta també s'inclouria en el títol.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Disseny - Menció en Disseny Audiovisual

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau en Disseny - Menció en Disseny Audiovisual