LCI Barcelona, Escola Superior de Disseny

Títol superior en Disseny de Moda

LCI Barcelona, Escola Superior de Disseny

Descripció

El Títol Superior en Disseny de Moda és equivalent a tots els efectes al Grau Universitari. Es tracta d'un títol Oficial (Departament d'Ensenyament Generalitat de Catalunya, 240 ECTS).


El Títol Superior de Disseny (especialitat Moda), títol oficial en l'Espai Europeu d'Educació Superior, amb el mateix rang que el Grau Universitari, permet a estudiants i titulats una mobilitat i un reconeixement acadèmic i professional vàlids en tot l'àmbit europeu. Aquest títol permet l'accés a programes Màster, tant dels ensenyaments artístics superiors com dels ensenyaments universitaris oficials, i als estudis de doctorat.


Aquests estudis tenen una durada de 4 anys (240 crèdits ECTS). El pla d'estudis engloba assignatures de formació bàsica, obligatòries de l'especialitat, optatives, pràctiques externes i treball final d'estudis.


LCI Barcelona forma part de la xarxa LCI Education, la qual cosa ofereix als seus estudiants la possibilitat de realitzar una part dels seus estudis en un altre campus de LCI Education gràcies al programa Estudis a l'Estranger. Així mateix, els estudiants podran sol·licitar el programa ERASMUS +, d'Intercanvis amb universitats i escoles Europees. D'altra banda, també podran demanar al llarg de tota la seva formació Beques i ajudes a l'estudi de caràcter general i de mobilitat al Ministeri d'Educació a través del Departament d'Ensenyament, a més d'altres ajudes econòmiques pròpies de l'Escola, com les beques a l'excel·lència acadèmica.


 


Veure més

Temari del curs

DISTRIBUCIÓ DELS 240 CRÈDITS PER MATÈRIES:

CIÈNCIA APLICADA AL DISSENY, 5 crèdits
CULTURA DEL DISSENY, 5 crèdits
ESTILISME, 6 crèdits
FONAMENTS DEL DISSENY, 14 crèdits
GESTIÓ DEL DISSENY, 4 crèdits
GESTIÓ DEL DISSENY DE MODA, 4 crèdits
HISTÒRIA DE LES ARTS I EL DISSENY, 6 crèdits
HISTÒRIA DEL DISSENY DE MODA, 4 crèdits
LLENGUATGES I TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ I COMUNICACIÓ, 30 crèdits
Patronatge i confecció, 44 crèdits
PROJECTES DE DISSENY DE MODA I INDUMENTÀRIA, 30 crèdits
MATERIALS I TECNOLOGIA APLICADA AL DISSENY DE MODA, 30 crèdits
OPTATIVES, 45 crèdits
PRÀCTIQUES EN EMPRESES, 6 crèdits
TREBALL FINAL D'ESTUDIS, 18 crèdits


 
 
Veure més

Objectius

El perfil del dissenyador correspon al d'un professional capaç de concebre, fonamentar i documentar un procés creatiu a través del domini dels principis teòrics i pràctics del disseny i de la metodologia projectual, capaç d'integrar els diversos llenguatges artístics, les tècniques i les tecnologies en la correcta materialització de missatges, ambients i productes artística i culturalment significatius.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Títol superior en Disseny de Moda

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Títol superior en Disseny de Moda