Grau en Economia-Estadística (doble titulació interuniversitària UPC-UB) (FME-UPC)

Grau
Oficial / homologat
Presencial
426 crèdits
Més de 10000 €

Descripció

Amb aquest itinerari, cursaràs una doble formació en estadística i economia que et permetrà obtenir, en finalitzar els estudis, tots dos títols de grau. Així, a la formació científica proporcionada pel grau en Economia —que et permetrà comprendre els aspectes fonamentals de l'economia (tant teòrics com aplicats) i aplicar les tècniques d'anàlisi d'aquesta disciplina—, s'hi afegiran les capacitats pròpies per a la recollida i anàlisi de la informació dels professionals de l'estadística. La formació adquirida en aquest doble grau et permetrà adaptar-te ràpidament als canvis que es produeixen en el món econòmic i social, identificar els problemes i oferir solucions basades en mètodes avançats d'anàlisi de la informació per a la presa òptima de decisions. Aquests estudis s'imparteixen conjuntament amb la Universitat de Barcelona (UB), i això enriqueix la formació, gràcies a la unió de l'expertesa del professorat de totes dues universitats en els àmbits de l'enginyeria i la tecnologia, l'economia, les ciències socials i les ciències de la salut.
Grau en Economia-Estadística (doble titulació interuniversitària UPC-UB) (FME-UPC)
Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME - UPC)
Campus i seus: Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME - UPC)
Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME - UPC)
C/ Pau Gargallo 5 08028 Barcelona
Cursos més populars
X