Descripció

Els graduats/des en Educació Infantil de la FPCEE Blanquerna responen a la necessitat d'assegurar una educació de qualitat basada en un conjunt de coneixements, actituds i valors que permetin al mestre/a ser innovador i emprenedor en els àmbits relacionats amb l'educació de l'infant de 0-6. El mestre/a en Educació Infantil tindrà una sòlida formació perquè pugui impulsar avanços i pràctiques pedagògiques en els cicles 0-3 anys (llar d'infants) i 3-6 anys (parvulari) en el marc d'una escola oberta a les famílies i a l'entorn, així com assolir diferents nivells de compromís i responsabilitat en el marc educatiu en general i en l'escolar en particular.


Temari del curs

1r

Mòdul: assignatura Tipus acadèmic Crèdits
Semestre: Primer
L'escola d'educació infantil I Bàsica 12.00
Comunicació oral, escrita i digital Bàsica 6.00
Gestió de la informació i TIC Bàsica 6.00
Educació física Obligatòria 6.00
Música i expressió plàstica I: Llenguatge musical Obligatòria 6.00
Música i expressió plàstica I: Llenguatge visual i plàstic Obligatòria 6.00
Música i expressió plàstica I: Seminari Obligatòria 0.00
Semestre: Segon
Habilitats docents comunicatives I: Llengua catalana - C1 i Llengua Castellana - C1 Bàsica 6.00
Processos i contextos educatius Bàsica 6.00
Processos i contextos educatius: Història i antropologia de l'educació Bàsica 6.00
Processos i contextos educatius: Seminari Bàsica 0.00
Societat, família i escola II (Humanitats I): Persona, cultura, religió i valors Bàsica 6.00
Societat, família i escola II (Humanitats I): Seminari Bàsica 0.00
Societat, família i escola I: Societat, família i escola Bàsica 6.00

2n

Mòdul: assignatura Tipus acadèmic Crèdits
Semestre: Tercer
Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) Bàsica 12.00
Psicopedagogia de l'aprenentatge i de l'educació Bàsica 6.00
Psicologia del desenvolupament Bàsica 6.00
Societat, família i escola III (Humanitats II): Cristianisme i cultura Bàsica 6.00
Aprenentatge ciències natura, ciències socials i matemàtica I: Coneixement i activitat matemàtica en l'educació infantil Obligatòria 6.00
Aprenentatge ciències natura, ciències socials i matemàtica I: Descobriment de l'entorn en l'educació infantil Obligatòria 6.00
Aprenentatge de les ciències de la natura, de les ciències socials i de la matemàtica I: Seminari Obligatòria 0.00
Semestre: Quart
Organització de l'espai escolar, materials i habilitats docents Bàsica 12.00
Materials i recursos didàctics Bàsica 6.00
Organització escolar i habilitats docents Bàsica 6.00
Pràcticum I Pràctiques 6.00
Pràcticum I: disseny de la intervenció educativa Pràctiques 6.00
Dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament: Diversitat, interculturalitat i educació inclusiva Bàsica 6.00
Dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament: Seminari Bàsica 0.00
Habilitats docents comunicatives II: Anglès B2.1 Bàsica 6.00

3r

Mòdul: assignatura Tipus acadèmic Crèdits
Semestre: Cinquè
Aprenentatge de llengües i lectoescriptura Obligatòria 12.00
Ensenyament i aprenentatge de la lectura i l'escriptura Obligatòria 6.00
Didàctica i recursos per al desenvolupament del llenguatge oral Obligatòria 6.00
L'escola d'Educació Infantil II: L'escola d'educació infantil Bàsica 6.00
Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica - DECA I: Teologia i didàctica de la religió catòlica I Optativa 6.00
Família, escola i entorn: Contextos de desenvolupament i educació Optativa 6.00
Didàctica de la llengua i de la literatura oral Optativa 6.00
Semestre: Sisè
Aprenentatge de les ciències de la natura, de les ciències socials i de la matemàtica II Obligatòria 12.00
Didàctica del descobriment de l'entorn Obligatòria 6.00
Didàctica de les matemàtiques en educació infantil Obligatòria 6.00
Música, expressió plàstica i corporal II Obligatòria 12.00
Projecte artístic interdisciplinari Obligatòria 12.00
Anual
Pràcticum II Pràctiques 12.00
Pràcticum II - Aula i centre com a contextos educatius Pràctiques 12.00

4t

Mòdul: assignatura Tipus acadèmic Crèdits
Semestre: Setè
Observació sistemàtica i anàlisi de contextos Bàsica 6.00
Educació física Optativa 6.00
Educació musical Optativa 6.00
Educació inclusiva Optativa 6.00
Llengua estrangera Optativa 6.00
Semestre: Vuitè
Experimentació i descobriment de l'entorn Optativa 6.00
Infància, salut i alimentació: Educació i salut Bàsica 6.00
Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica - DECA II-: Declaració Eclesiàstica de Capacitació Acadèmica II Optativa 6.00
Educació visual i plàstica Optativa 6.00
Anual
Treball final de grau (Mencions) Treball de fi de Grau 12.00
Treball de final de grau Treball de fi de Grau  
Treball de final de grau. Menció en Atenció a la Diversitat Treball de fi de Grau  
Treball de final de grau. Menció en Educació Física Treball de fi de Grau  
Treball de final de grau. Menció en Educació Musical Treball de fi de Grau  
Treball de final de grau. Menció en Llengües Estrangeres Treball de fi de Grau  
Pràcticum III (Mencions) Pràctiques 24.00
Pràcticum III: Bases per a la innovació i investigació educatives Pràctiques  
Pràcticum III: Bases per a la innovació i investigació educatives. Menció en Atenció a la Diversitat Pràctiques  
Pràcticum III: Bases per a la innovació i investigació educatives. Menció en Educació Física Pràctiques  
Pràcticum III: Bases per a la innovació i investigació educatives. Menció en Educació Musical Pràctiques  
Pràcticum III: Bases per a la innovació i investigació educatives. Menció en Llengües Estrangeres Pràctiques  
L'oferta d'optativitat inclou els mòduls necessaris per completar l'itinerari que correspon a la DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica)
Veure més

Horari/Torn

Matí o tarda.

Durada

4 anys.

Perspectives laborals

Llars d?infants i escoles bressol (0-6)

Centres d'educació infantil i primària (educació infantil)

Equips interdisciplinaris en serveis educatius

Administracions

Educació no formal

Centres d?atenció a la infància

Aules hospitalàries

Mitjans de comunicació

Espais familiars

Empreses de serveis educatius

Professors de religió

Altres...

Preu

Preu per crèdit: 114,50 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Educació Infantil

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau en Educació Infantil