Descripció

Els graduats/des en Educació Infantil de la FPCEE Blanquerna responen a la necessitat d'assegurar una educació de qualitat basada en un conjunt de coneixements, actituds i valors que permetin al mestre/a ser innovador i emprenedor en els àmbits relacionats amb l'educació de l'infant de 0-6. El mestre/a en Educació Infantil tindrà una sòlida formació perquè pugui impulsar avanços i pràctiques pedagògiques en els cicles 0-3 anys (llar d'infants) i 3-6 anys (parvulari) en el marc d'una escola oberta a les famílies i a l'entorn, així com assolir diferents nivells de compromís i responsabilitat en el marc educatiu en general i en l'escolar en particular.


Temari del curs


 
1r curs
 • Comunicació oral, escrita i digital    
 • Gestió de la informació i TIC              
 • Història i antropologia de l'educació              
 • Processos i contextos educatius
 • Bases de l'educació: la relació pedagògica  
 • Seminari I                  
 • Persona, cultura, religió i valors       
 • Llengua catalana -C1- i llengua castellana -C1- (competència lingüística)       
 • Llenguatge visual i plàstic    
 • Llenguatge musical
 • Educació física          
 • Seminari II 
 
2n curs
 • Psicopedagogia de l'aprenentatge i de l'educació    
 • Cristianisme i cultura            
 • Descobriment de l'entorn a l'educació infantil          
 • Coneixement i activitat matemàtica a l'Educació Infantil      
 • Seminari III                
 • Diversitat, multiculturalitat i educació          
 • Organització escolar i habilitats docents      
 • Materials i recursos didàctics            
 • Família, escola i entorn: contextos de desenvolupament i educació
 • Educació emocional a l'escola           
 • Experiències pràctiques i llengües addicionals a l'escola       
 • Llenguatge musical aplicat  
 • Fonaments biològics aplicats a l'educació física        
 • Discapacitat, desenvolupament i aprenentatge       
 • Seminari IV                
 • Psicologia del desenvolupament     
 • Pràcticum I: Disseny de la intervenció educativa      
 
3r curs
 • L'escola d'educació infantil 
 • Didàctica i recursos per al desenvolupament del llenguatge oral      
 • Ensenyament i aprenentatge de la lectura i l'escriptura        
 • Didàctica de la llengua i de la literatura        
 • Didàctica del descobriment de l'entorn        
 • Didàctica de les matemàtiques a l'educació infantil
 • Teologia i didàctica de la religió catòlica I (DECA I)  
 • Coneixement i ús didàctic dels recursos TIC i d'internet        
 • Tecnologia i cultura musical               
 • Educació física i la seva didàctica     
 • Projecte artístic interdisciplinari       
 • Pràcticum II: l'aula i el centre com a contextos educatius     
 • Pràcticum+
 • Desenvolupament humà    
 
4t curs
 • Observació sistemàtica i anàlisi de contextos            
 • Treball de fi de grau I            
 • Experimentació i descobriment de l'entorn
 • Teologia i didàctica de la religió catòlica II (DECA II)
 • Didàctica de l'expressió visual i plàstica        
 • Habilitats lingüístiques per al docent            
 • Literatura infantil, plurilingüisme i pluriculturalitat a l'aula  
 • Recursos didàctics i gestió de l'aula de llengua addicional    
 • Didàctica i metodologia: La veu i el cos, elements de producció i expressió musical
 • Didàctica i metodologia: so i audició              
 • Fonaments pedagògics de l'ensenyament comprensiu de l'esport   
 • Alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu 
 • Dificultats i trastorns d'aprenentatge           
 • La tecnologia com a eina de suport a la inclusió educativa   
 • Educació i salut        
 • Treball de fi de grau II: anglès           
 • Societat, família i educació 
 • Pràcticum III: ètica, deontologia i competències professionals          
 
L'oferta d'optativitat inclou els mòduls necessaris per completar l'itinerari que correspon a la DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica)


 
Veure més

Requisits

Per accedir a qualsevol grau d'educació, segons la Comissió d'Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya, es requereix superar una Prova d'Aptitud Personal (PAP).

 

Horari/Torn

Matí.

Durada

4 anys.

Perspectives laborals

Llars d'infants i escoles bressol (0-6)

Centres d'educació infantil i primària (educació infantil)

Equips interdisciplinaris en serveis educatius

Administracions

Educació no formal

Centres d?atenció a la infància

Aules hospitalàries

Mitjans de comunicació

Espais familiars

Empreses de serveis educatius

Professors de religió

Altres...

Preu

Preu per crèdit: 123,30 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Educació Infantil

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau en Educació Infantil