Grau en Educació Infantil

Descripció

Els graduats/des en Educació Infantil de la FPCEE Blanquerna responen a la necessitat d'assegurar una educació de qualitat basada en un conjunt de coneixements, actituds i valors que permetin al mestre/a ser innovador i emprenedor en els àmbits relacionats amb l'educació de l'infant de 0-6. El mestre/a en Educació Infantil tindrà una sòlida formació perquè pugui impulsar avanços i pràctiques pedagògiques en els cicles 0-3 anys (llar d'infants) i 3-6 anys (parvulari) en el marc d'una escola oberta a les famílies i a l'entorn, així com assolir diferents nivells de compromís i responsabilitat en el marc educatiu en general i en l'escolar en particular.

Temari


 
1r curs
 • Comunicació oral, escrita i digital    
 • Gestió de la informació i TIC              
 • Història i antropologia de l'educació              
 • Processos i contextos educatius
 • Bases de l'educació: la relació pedagògica  
 • Seminari I                  
 • Persona, cultura, religió i valors       
 • Llengua catalana -C1- i llengua castellana -C1- (competència lingüística)       
 • Llenguatge visual i plàstic    
 • Llenguatge musical
 • Educació física          
 • Seminari II 
 
2n curs
 • Psicopedagogia de l'aprenentatge i de l'educació    
 • Cristianisme i cultura            
 • Descobriment de l'entorn a l'educació infantil          
 • Coneixement i activitat matemàtica a l'Educació Infantil      
 • Seminari III                
 • Diversitat, multiculturalitat i educació          
 • Organització escolar i habilitats docents      
 • Materials i recursos didàctics            
 • Família, escola i entorn: contextos de desenvolupament i educació
 • Educació emocional a l'escola           
 • Experiències pràctiques i llengües addicionals a l'escola       
 • Llenguatge musical aplicat  
 • Fonaments biològics aplicats a l'educació física        
 • Discapacitat, desenvolupament i aprenentatge       
 • Seminari IV                
 • Psicologia del desenvolupament     
 • Pràcticum I: Disseny de la intervenció educativa      
 
3r curs
 • L'escola d'educació infantil 
 • Didàctica i recursos per al desenvolupament del llenguatge oral      
 • Ensenyament i aprenentatge de la lectura i l'escriptura        
 • Didàctica de la llengua i de la literatura        
 • Didàctica del descobriment de l'entorn        
 • Didàctica de les matemàtiques a l'educació infantil
 • Teologia i didàctica de la religió catòlica I (DECA I)  
 • Coneixement i ús didàctic dels recursos TIC i d'internet        
 • Tecnologia i cultura musical               
 • Educació física i la seva didàctica     
 • Projecte artístic interdisciplinari       
 • Pràcticum II: l'aula i el centre com a contextos educatius     
 • Pràcticum+
 • Desenvolupament humà    
 
4t curs
 • Observació sistemàtica i anàlisi de contextos            
 • Treball de fi de grau I            
 • Experimentació i descobriment de l'entorn
 • Teologia i didàctica de la religió catòlica II (DECA II)
 • Didàctica de l'expressió visual i plàstica        
 • Habilitats lingüístiques per al docent            
 • Literatura infantil, plurilingüisme i pluriculturalitat a l'aula  
 • Recursos didàctics i gestió de l'aula de llengua addicional    
 • Didàctica i metodologia: La veu i el cos, elements de producció i expressió musical
 • Didàctica i metodologia: so i audició              
 • Fonaments pedagògics de l'ensenyament comprensiu de l'esport   
 • Alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu 
 • Dificultats i trastorns d'aprenentatge           
 • La tecnologia com a eina de suport a la inclusió educativa   
 • Educació i salut        
 • Treball de fi de grau II: anglès           
 • Societat, família i educació 
 • Pràcticum III: ètica, deontologia i competències professionals          
 
L'oferta d'optativitat inclou els mòduls necessaris per completar l'itinerari que correspon a la DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica)


 

Requisits

Per accedir a qualsevol grau d'educació, segons la Comissió d'Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya, es requereix superar una Prova d'Aptitud Personal (PAP).
 

Durada

4 anys.

Pràctiques

Obligatòries.

Perspectives laborals

Llars d'infants i escoles bressol (0-6) Centres d'educació infantil i primària (educació infantil) Equips interdisciplinaris en serveis educatius Administracions Educació no formal Centres d?atenció a la infància Aules hospitalàries Mitjans de comunicació Espais familiars Empreses de serveis educatius Professors de religió Altres...

Preu

entre 5000 € i 10000 €
Preu per crèdit: 123,30 euros.
Campus i seus: Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
Císter, 24 - 34 08022 Barcelona
Cursos més populars
X