Descripció

Forma't per exercir de mestre/a d'infants i aprèn a planificar, desenvolupar i avaluar activitats educatives dirigides a nens i nenes de 0 a 6 anys amb el grau d'Educació Infantil d'UManresa.

 

Formem persones crítiques, capaces de comunicar-se de manera efectiva i assertiva, respectuoses amb la diversitat, amb habilitat per treballar autònomament i en equip, conscients de la responsabilitat i la transcendència del rol del mestre a la societat.

 

A UManresa, preparem els professionals en Educació Infantil del futur. Mestres en escoles bressol o en parvularis. Educadors/es en iniciatives educatives en entorns no formals: museus, centres d'educació ambiental, camps d'aprenentatge, cases de colònies. Assessors pedagògics en al disseny d'activitats i/o materials adreçats a infants de 0 a 6 anys.



A UManresa, vetllem per l'excel·lència acadèmica. Donem molta importància a les estades de pràctiques a les escoles, seleccionant acuradament els centres i els professors-tutors.

 

Els estudis d'Educació Infantil d'UManresa t'ofereixen:

  • Atenció personalitzada i tracte directe gràcies a un model pedagògic basat en la proximitat.

  • Equip de professorat altament qualificat i proper a la realitat professional.

  • Xarxa de centres de pràctiques de qualitat i prestigi.

  • Vinculació amb el moviment educatiu del territori i els reptes educatius del segle XXI.



Veure més

Temari del curs

educació infantil - 1r curs
Escola, sistema educatiu i funció docent. 6 ECTS
Llengua anglesa per a usos acadèmics. 6 ECTS
Tècniques d'expressió i comunicació. 6 ECTS
Didàctica artística I. 3 ECTS
Naturalesa del coneixement artístic i literari. 9 ECTS
Psicologia del desenvolupament. 6 ECTS
Didàctica i currículum escolar. 6 ECTS
Audiovisual i TIC. 6 ECTS
Sociologia de l'educació. 6 ECTS
Naturalesa del coneixement científic i matemàtic. 6 ECTS

educació infantil - 2n curs
Psicologia de l'educació. 6 ECTS
Evolució de l'educació contemporània. 6 ECTS
Psicologia de la primera infància. 6 ECTS
Família, escola i entorn. 6 ECTS
Escola infantil. Aula 0-3. 6 ECTS
Fonaments i estratègies d'atenció a la diversitat. 6 ECTS
Educació musical I. 3 ECTS
Desenvolupament psicomotor i expressió corporal. 7 ECTS
Escola infantil. Aula 3-6. 6 ECTS
Pràctiques I. 8 ECTS

educació infantil - 3r curs
Didàctica de la matemàtica I. 3 ECTS
Didàctica del llenguatge I. 6 ECTS
Didàctica de la llengua anglesa. 3 ECTS
Optativa I. 6 ECTS
Optativa II. 6 ETCS
Educació musical II. 6 ECTS
Didàctica artística II. 6 ECTS
Didàctica del llenguatge II. 6 ECTS
Didàctica de coneixement del medi I. 3 ECTS
Pràctiques II. 15 ECTS

educació infantil - 4t curs
Didàctica de coneixement del medi II. 6 ECTS
Didàctica matemàtica II. 6 ECTS
Literatura infantil. 3 ECTS
Optativa III. 6 ECTS
Optativa IV. 6 ECTS
Optativa V. 6 ECTS
Pràctiques III. 18 ECTS
Treball de Final de Grau. 9 ECTS
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una
àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a
un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns
aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp
d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o
vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la
seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió
sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Idiomes en què s'imparteix

Català, castellà i anglès.

Durada

4 anys.

Objectius


  • Formar professionals de l'educació infantil en els àmbits següents:

  • Primera infància des d'una perspectiva globalitzadora i integradora.

  • Àrees curriculars de l'educació infantil, criteris d'avaluació i coneixements didàctics.

  • Disseny i regulació d'espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin les necessitats educatives dels alumnes, la igualtat de gènere i el respecte als drets humans.

  • Foment de la convivència tant a l'aula com fora de l'aula, amb comprensió sobre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació



Titulació obtinguda

Titulació de graduat en Mestre en Educació Infantil per la Vic ? Universitat Central de Catalunya.

Perspectives laborals

Algunes de les sortides professionals dels graduats són:
Centres escolars de titularitat pública o privada corresponents a l'etapa
d'educació infantil (llars d'infants o parvularis).
Aules hospitalàries.
Empreses dedicades a l'educació en àmbits no formals.
Serveis educatius de museus i institucions culturals.
Empreses dedicades a l'elaboració de materials educatius, etc.
Exercir la professió regulada de mestre/a d'educació infantil en l'etapa de 0 a 6 anys.
Treballar en empreses que ofereixen serveis educatius o crear una empresa
pròpia que o fereixi servei de qualitat a l?escola o les famílies en l?àmbit de l?educació.

Promocions

Consultar beques.

Preu

Preu del primer curs complet: 5.077,44 euros.
Preu del crèdit: 83,10 euros.
Aquest import inclou el cost de 60 crèdits i les taxes de gestió acadèmica. El preu de la matrícula depèn del nombre de crèdits matriculats. A primer curs, és obligatori matricular-se de totes les assignatures (60 crèdits), excepte si s?opta per una matrícula a temps parcial (cal justificar aquesta decisió).

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Educació Infantil

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau en Educació Infantil