Descripció

És el professional de l'educació responsable de garantir una educació integral dels infants, en l'etapa de desenvolupament de 6 a 12 anys, que els permeti desenvolupar les seves capacitats i potencialitats des dels àmbits cognitiu, motriu, emocional i social. La formació del mestre d'Educació Primària a la nostra Facultat té com a base oferir propostes formatives de qualitat que permetin al mestre/a ser innovador i emprenedor en els àmbits relacionats amb l'educació de l'infant de 6-12 anys. El mestre/a en Educació Primària tindrà una sòlida formació perquè pugui impulsar avenços i pràctiques pedagògiques en els diferents cicles de l'etapa d'Educació Primària, en el marc d'una escola oberta a les famílies i a l'entorn, així com assolir diferents nivells de compromís i de responsabilitat en el marc educatiu en general i en l'escolar en particular.
Veure més

Temari del curs

1r curs
 • Processos i contextos educatius      
 • Comunicació oral, escrita i digital    
 • Gestió de la informació i TIC              
 • Bases de l'educació: la relació pedagògica  
 • Desenvolupament de l'expressió plàstica i la seva didàctica 
 • Seminari I                  
 • Història i antropologia de l'educació              
 • Llengua catalana -C1- i llengua castellana -C1- (competència lingüística)       
 • Desenvolupament de l'expressió musical i la seva didàctica 
 • Persona, cultura, religió i valors       
 • Educació a través del cos i el moviment
 • Seminari II 
               
2n curs
 • Cristianisme i cultura            
 • Ciències experimentals: actualització científica i currículum
 • Ciències socials: actualització científica i currículum
 • Seminari III                
 • Didàctica de les llengües i la literatura. Aspectes bàsics        
 • Coneixement i activitat matemàtica en educació primària   
 • Experiències pràctiques i llengües addicionals a l'escola       
 • Llenguatge musical aplicat  
 • Discapacitat, desenvolupament i aprenentatge       
 • Fonaments biològics aplicats a l'educació física        
 • Educació emocional a l'escola           
 • Educació per a la salut          
 • Psicologia del desenvolupament     
 • Psicopedagogia de l'aprenentatge i de l'educació    
 • Diversitat, interculturalitat i educació inclusiva         
 • Pràcticum I: disseny de la intervenció educativa      
 
3r curs
 • Didàctica del coneixement i de l'activitat matemàtica en Educació Primària
 • Didàctica de la primera llengua i la literatura             
 • Didàctica de les ciències socials        
 • Teologia i didàctica de la Religió Catòlica I (DECA I) 
 • L'activitat científica. L'activitat matemàtica
 • Coneixement i utilització didàctica dels recursos TIC i d'internet      
 • Didàctica de la llengua i de la literatura oral
 • Didàctica de la segona i tercera llengües i literatura
 • Didàctica de les ciències experimentals       
 • Matemàtiques i les seves respectives didàctiques  
 • Didàctica de l'expressió visual i plàstica I     
 • Anglès C1   
 • Educació a través de la plàstica i la música i l'educació física: projecte interdisciplinari
 • Pràcticum II: l'aula i el centre com a contextos educatius     
 • Pràcticum+
 • Desenvolupament humà
 
4t curs
 • Teologia i didàctica de la Religió Catòlica II (DECA II)              
 • Didàctica de l'expressió visual i plàstica        
 • Treball de Final de Grau I    
 • Habilitats lingüístiques per al docent            
 • Literatura infantil, plurilingüisme i pluriculturalitat a l'aula  
 • Recursos didàctics i gestió de l'aula de llengua addicional    
 • Tecnologia i cultura musical               
 • La veu i el cos, elements de producció i expressió musical   
 • Didàctica i metodologia: so i audició              
 • Alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu 
 • Dificultats i trastorns d'aprenentatge           
 • La tecnologia com a eina de suport a la inclusió educativa   
 • Fonaments pedagògics de l'ensenyament comprensiu de l'esport   
 • Educació física i la seva didàctica     
 • Organització d'activitats educatives a l'entorn de la natura i l'oci
 • L'activitat científica. Ciències experimentals i ciències socials             
 • Disseny de materials didàctics i entorns d'aprenentatge digitals       
 • Societat, família i educació 
 • Treball de Final de Grau II: anglès   
 • Innovació educativa en l'ensenyament i aprenentatge de la llengua addicional          
 • Creació, improvisació i direcció        
 • Alumnes amb necessitats educatives especials        
 • Programació i planificació de l'educació física            
 • Didàctica de la llengua i la literatura escrita
 • Pràcticum III: ètica, deontologia i competències professionals          
 
L'oferta d'optativitat inclou els mòduls necessaris per completar l'itinerari que correspon a la DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica)            
Veure més

Requisits

Per accedir a qualsevol grau d'educació, segons la Comissió d'Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya, es requereix superar una Prova d'Aptitud Personal (PAP).

Horari/Torn

matí o tarda

Durada

4 anys.

Perspectives laborals

Centres d'educació infantil i primària (educació primària)
Equips interdisciplinaris en serveis educatius
Administracions
Educació no formal
Centres d?atenció a la infància
Aules hospitalàries
Centres penitenciaris
Mitjans de comunicació
Formació d?adults
Espais familiars
Empreses de serveis educatius
Professors de religió*
Altres...

Preu

Preu per crèdit: 123,30 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Educació Primària

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau en Educació Primària