Descripció

És el professional de l'educació responsable de garantir una educació integral dels infants, en l'etapa de desenvolupament de 6 a 12 anys, que els permeti desenvolupar les seves capacitats i potencialitats des dels àmbits cognitiu, motriu, emocional i social. La formació del mestre d'Educació Primària a la nostra Facultat té com a base oferir propostes formatives de qualitat que permetin al mestre/a ser innovador i emprenedor en els àmbits relacionats amb l'educació de l'infant de 6-12 anys. El mestre/a en Educació Primària tindrà una sòlida formació perquè pugui impulsar avenços i pràctiques pedagògiques en els diferents cicles de l'etapa d'Educació Primària, en el marc d'una escola oberta a les famílies i a l'entorn, així com assolir diferents nivells de compromís i de responsabilitat en el marc educatiu en general i en l'escolar en particular.
Veure més

Temari del curs

1r

Mòdul: assignatura Tipus acadèmic Crèdits
Semestre: Primer
Processos i contextos educatius II Bàsica 12.00
Comunicació oral, escrita i digital Bàsica 6.00
Gestió de la informació i TIC Bàsica 6.00
Processos i contextos educatius I: Història i Antropologia de l'educació Bàsica 6.00
Processos i contextos educatius I: Processos educatius Bàsica 6.00
Processos i contextos educatius I: Seminari Bàsica 0.00
Societat, família i escola I: Societat, família i educació Bàsica 6.00
Semestre: Segon
Societat, família i escola II (Humanitats I): Persona, cultura, religió i valors Bàsica 6.00
Competència Lingüística: Llengua catalana (C1) i Llengua castellana (C1) Obligatòria 6.00
Ensenyament i aprenentatge de les llengües I: Didàctica de les llengües i la literatura. Aspectes bàsics Obligatòria 6.00
Ensenyament i aprenentatge de les llengües I: Seminari Obligatòria 0.00
Ensenyament i apren. de l'educ. musical, plàstica i visual: Desenvolupament de l'expressió musical i la seva didàctica Obligatòria 6.00
Ensenyament i apren. de l'educ. musical, plàstica i visual: Desenvolupament de l'expressió plàstica i la seva didàctica Obligatòria 6.00
Ensenyament i aprenentatge de l'educació musical, plàstica i visual: Seminari Obligatòria 0.00

2n

Mòdul: assignatura Tipus acadèmic Crèdits
Semestre: Tercer
Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat: Diversitat, interculturalitat i educació inclusiva Bàsica 6.00
Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat: Psicologia del desenvolupament Bàsica 6.00
Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat: Psicopedagogia de l'aprenentatge i de l'educació Bàsica 6.00
Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat: Seminari Bàsica 0.00
Societat, família i escola III: Anglès B2.1 Bàsica 6.00
Ensenyament i aprenentatge de les ciències socials (Humanitats II): Cristianisme i cultura Obligatòria 6.00
Ensenyament i aprenentatge de les ciències socials (Humanitats II): Seminari Obligatòria 0.00
Semestre: Quart
Ensenyament i aprenentatge de l'educació física i educació per a la salut Obligatòria 12.00
Educació a través del cos i del moviment Obligatòria 6.00
Educació i salut Obligatòria 6.00
Pràcticum I Pràctiques 6.00
Pràcticum I: disseny de la intervenció educativa Pràctiques 6.00
Ensenyament i apren. ciències exper. i ciències socials I: Ciències experimentals: actualització científica i currículum Obligatòria 6.00
Ensenyament i apren. ciències exper. i ciències socials I: Ciències socials: actualització científica i currículum Obligatòria 6.00
Ensenyament i aprenentatge de les ciències experimentals i de les ciències socials I: Seminari Obligatòria 0.00

3r

Mòdul: assignatura Tipus acadèmic Crèdits
Semestre: Cinquè
Ensenyament i apren. de les ciències experimentals i de les ciències socials II: Didàctica de les ciències experimentals Obligatòria 6.00
Ensenyament i aprenentatge de les ciències experimentals i de les ciències socials II: Didàctica de les ciències socials Obligatòria 6.00
L'activitat científica. Ciències experimentals i socials Optativa 6.00
Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica (DECA) I: Teologia i didàctica de la religió catòlica I Optativa 6.00
Didàctica de la llengua i de la literatura oral: Didàctica de la llengua i la literatura oral I Optativa 6.00
Utilització didàctica de les TIC i d'internet Optativa 6.00
Semestre: Sisè
Ensenyament i aprenentatge de les llengües II: Didàctica de la primera llengua i literatura Obligatòria 6.00
Ensenyament i aprenentatge de les llengües II: Didàctica de la segona i tercera llengües i literatura Obligatòria 6.00
Ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques I: Coneixement i activitat matemàtica a educació primària Obligatòria 6.00
Anual
Ensenyament i aprenentatge de l'educació musical, visual i plàstica, i de l'educació física Obligatòria 12.00
Educació a través de la plàstica i la música, i educació física: projecte interdisciplinar II Obligatòria 6.00
Educació a través de la plàstica i la música, i educació física: projecte interdisciplinar I Obligatòria 6.00
Pràcticum II Pràctiques 12.00
Pràcticum II: aula i centre com a contextos educatius Pràctiques 12.00

4t

Mòdul: assignatura Tipus acadèmic Crèdits
Semestre: Setè
Ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques II: Didàctica del coneixement i de l'activitat matemàtica Obligatòria 6.00
Atenció a la diversitat i educació inclusiva I Optativa 6.00
Didàctica de l'anglès: teoria i pràctica I: Didàctica de l'anglès: teoria i pràctica I Optativa 6.00
L'educació física i la seva didàctica I: L'educació física i la seva didàctica I Optativa 6.00
Expressió musical i la seva didàctica I Optativa 6.00
Semestre: Vuitè
Didàctica de la llengua i la literatura escrita Optativa 6.00
L'activitat científica. L'activitat matemàtica Optativa 6.00
Atenció a la diversitat i educació inclusiva II Optativa 6.00
Didàctica de l'anglès: teoria i pràctica II: Didàctica de l'anglès: teoria i pràctica II Optativa 6.00
Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica (DECA) II: Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica II Optativa 6.00
L'educació física i la seva didàctica II Optativa 6.00
Expressió musical i la seva didàctica II Optativa 6.00
Educació visual i plàstica II Optativa 6.00
Disseny de materials didàctics i entorn d'aprenentatges digitals Optativa 6.00
Anual
Treball de final de grau Treball de fi de Grau 12.00
Treball de fi de grau Treball de fi de Grau 12.00
Pràcticum III (Mencions) Pràctiques 24.00
Pràcticum III: Bases per a la innovació i investigació educatives Pràctiques  
Practicum III: Bases per a la innovació i investigació educatives. Menció en Atenció a la Diversitat Pràctiques  
Pràcticum III: Bases per a la innovació i investigació educatives. Menció en Educació Física Pràctiques  
Pràcticum III: Bases per a la innovació i investigació educatives. Menció en Educació Musical Pràctiques  
Pràcticum III: Bases per a la innovació i investigació educatives. Menció en Llengües Estrangeres Pràctiques  
Pràcticum III: Bases per a la innovació i investigació educatives. Menció en Educació Visual i Plàstica Pràctiques
Veure més

Horari/Torn

matí o tarda

Durada

4 anys.

Perspectives laborals

Centres d'educació infantil i primària (educació primària)
Equips interdisciplinaris en serveis educatius
Administracions
Educació no formal
Centres d?atenció a la infància
Aules hospitalàries
Centres penitenciaris
Mitjans de comunicació
Formació d?adults
Espais familiars
Empreses de serveis educatius
Professors de religió*
Altres...

Preu

Preu per crèdit: 114,50 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Educació Primària

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau en Educació Primària