Grau en Educació Social

Descripció

La Facultat d´Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull imparteix els estudis d´Educació Social ara fa 15 anys, i recull l'experiència de formació en el sector socioeducatiu iniciada per la Fundació Pere Tarrés l'any 1960.

L'Agència de Qualitat del Sistema Universitari Català, va auditar i avaluar satisfactòriament tot el pla d'estudis, la metodologia i la gestió acadèmica de la diplomatura en Educació Social l'any 2000.

 • Pioners amb més de 15 Anys d'Experiència
 • Assessorament Personalitzat
 • Vinculació Activa amb el Món Professional

Temari

Distribució d'assignatures per cursos
Primer curs
Primer semestre
 • Sociologia
 • Història social
 • Dret i ciutadania  
 • Psicologia del cicle vital
 • Fonaments de la intervenció socioeducativa  
 • Pràcticum I: Aproximació a l'acció social
Segons semestre
 • Antropologia social
 • Teories i processos educatius
 • Política social
 • Psicologia social  
 • Pràcticum II: Eines de comunicació
Segon curs
Primer semestre
 • Habilitats socials 
 • Mètodes i tècniques d'investigació 
 • Didàctica
 • Serveis socials 
 • Salut i vulnerabilitat social
 • Pràcticum III: Contextos d'intervenció  
Segons semestre
 • Tècniques d'entrevista
 • Infància i adolescència
 • Pedagogia comunitària
 • Estructura i desigualtats socials 
 • Pràcticum IV : Anàlisi social d'un territori 
 • Intervenció en l'àmbit de la justícia
 • Intervenció socioeducativa en drogodependències 
 • Infància i família 
 • Acció comunitària i migracions 
 • Música i acció social
 
 
 
Tercer curs
Primer semestre
 • Gestió de situacions de crisi 
 • Ètica professional
 • Gestió d'organitzacions
 • Disseny i planificació de l'acció socioeducativa
 • Intervenció en serveis sociosanitaris
 • Teatre i expressió corporal per a l'acció socioeducativa
 • Pobresa i exclusió social: estratègies d'intervenció
 • Intervencions amb adolescents i joves  
Segons semestre
 • Dinàmica de grups
 • Avaluació de programes
 • Anglès per a l'educació social
 • Investigació aplicada a la intervenció
 • Pràcticum V: Pràctiques extensives i supervisió
 • Cooperació internacional al desenvolupament
 • Gènere i inclusió social
 • Seminari: La visita domiciliària  
Quart curs
Primer semestre
 • Salut mental
 • Pràcticum VI: Pràctiques intensives i supervisió
Segons semestre
 • Organització d'entitas socials
 • Pedagogia social
 • Europa social
 • Treball final de Grau

Preu

5400 €
Preu per curs acadèmic
Campus i seus: Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull)
Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull)
c/Santaló 37 08021 Barcelona
Cursos més populars
X