Grau Enginyeria Agroalimentària

Grau
Oficial / homologat
Presencial
4 anys
Consulteu el preu

Descripció

Per què estudiar aquest grau:
Per obtenir una titulació completament enfocada a les necessitats del sector agroalimentari actual.
     
Per participar en un mètode d'aprenentatge únic que potenciarà les teves aptituds i capacitats.
     
Per convertir-te en un enginyer o enginyera capaç, versàtil i resolutiu; valors necessaris en la teva carrera professional.
     
Per formar part d'una escola on la investigació en enginyeria agroalimentària té una importància estratègica.
     
Per tenir accés al programa de pràctiques empresarials en les empreses més importants del sector agroalimentari i altres empreses d'alta tecnologia.

Objectius Grau Enginyeria Agroalimentària

Donar resposta a la creixent demanda de professionals de l'àmbit agroalimentari com a conseqüència de la importància que té aquest sector en l'economia global del segle XXI.

Formar professionals experts en la tecnologia i processament de productes agroalimentaris, en el disseny, càlcul i manteniment d'equips i instal · lacions, en la gestió mediambiental, en l'enginyeria d'obres i projectes d'indústries agroalimentàries i en la gestió de la qualitat i seguretat alimentària. Professionals amb habilitats per dur a terme tasques de direcció i lideratge en les empreses del sector.

Formar professionals competitius i amb capacitat d'adaptació davant dels nous reptes que es plantegen en el sector agroalimentari: crisi energètica, augment del potencial dels països en vies d'industrialització, etc.

Garantir i assegurar la formació continuada dels futurs professionals de l'enginyeria agroalimentària per potenciar i reforçar la recerca i la innovació de les empreses.

Requisits d'accés: L'accés al GRAU és, prioritàriament, els següents:

Alumnes provinents de batxillerat:

Fase general de les PAU i, si s'escau, l'específica amb les matèries de modalitat adscrites la branca d'enginyeria i arquitectura.

Alumnes provinents de cicles formatius de grau superior:

Si escau, fase específica de les PAU amb les matèries de modalitat adscrites a la branca d'enginyeria i arquitectura.

Alumnes majors de 25 anys:

Prioritàriament les persones que superin les proves d'accés per a majors

de 25 anys amb les matèries adscrites a la branca d'enginyeria i arquitectura.

Cicles Formatius de Grau Superior. Famílies professionals:

Agrària

Arts Gràfiques

Arts i Artesanies

Edificació i Obra Civil

Electricitat i Electrònica

Energia i Aigua

fabricació Mecànica

Fusta, Moble i Suro

Imatge i so

Informàtica i Comunicacions

Instal · lació i Manteniment

Maritimopesquera

química,

Tèxtil, Confecció i Pell

Transport i manteniment de vehicles

Vidre i ceràmica

indústries alimentàries

indústries extractives

Proves d'accés per a majors de 25 anys.

Matèries adscrites a l'opció d'accés d'Enginyeria i Arquitectura

Temari

Créditos ECTS: 240

Formació bàsica 69

obligatoris 138

optatius 9

Treball fi de grau 12

Pràctiques externes 12

Places de nou ingrés 30

Treball fi de grau:
Es tracta d'un exercici original que s'ha de fer individualment i presentar-lo davant un tribunal universitari. Consisteix en un projecte en l'àmbit de les tecnologies de l'Enginyeria Agrícola de caire professional en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els estudis.

Destinataris

Alumnes als quals van dirigits aquests estudis

Alumnes amb interès per la química, la física, les matemàtiques i la informàtica que desitgin adquirir una sòlida formació com a enginyers.

Durada

240 ECTS
Grau Enginyeria Agroalimentària
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química (URV)
Campus i seus: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química (URV)
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química (URV)
43007 Tarragona
Cursos més populars
X