Grau en Enginyeria Ambiental

Descripció

En els propers anys, les societats hauran de fer front a reptes climàtics i ecològics i requeriran professionals amb base científica i un coneixement global de l'funcionament de la planeta, tant física com química, geològica, biològica ..., que prevegin els desafiaments que se'ns plantejaran i aportin solucions. Amb el Grau en Enginyeria Ambiental formaràs part d'una professió amb un gran futur i projecció, ja que treballaràs en el disseny de nous processos productius que vetllin pel control i mitigació de problemes ambientals i la conservació dels recursos naturals, mitjançant les energies i tecnologies netes.

Temari

Primer curs
 • Biologia i Ecologia
 • Economia Ambiental i Sostenibilitat
 • Fonaments Matemàtics
 • Geologia i Edafologia
 • Matemàtiques I
 • Mecànica
 • Química
 • Química II
 • Sistema Terra
 • Termodinàmica i Cinètica Ambientals
Segon curs
 • Estadística
 • Geomecànica
 • Hidràulica
 • Hidrogeologia i Geoquímica Ambiental
 • Matemàtiques II
 • Mecànica de Fluids
 • Microbiologia i Biotecnologia Ambiental
 • Principis d'Ecotoxicologia i Anàlisi Ambiental
 • Processos Atmosfèrics i Hidrologia
 • Sistemes d'Informació Geogràfica
Tercer curs
 • Aigües Residuals i Reutilització
 • Descontaminació de Sòls i Aqüífers
 • Estructures
 • Avaluació d'Impacte Ambiental
 • Instrumentació, Teledetecció i big Data
 • Modelització Numèrica
 • Procediments i Materials de Construcció
 • Residus Sòlids
 • Transport Sostenible
 • Tractament d'Aigües
Quart curs
 • Canvi Climàtic i Riscos Naturals
 • Construcció Sostenible
 • Contaminació Atmosfèrica i Acústica
 • Energies Renovables
 • Gestió de Projectes i Legislació Ambiental
 • Gestió de l'Espai Fluvial i Costaner
 • Impacte Ambiental de les Grans Infraestructures
 • Mobilitat Sostenible i Smart-City
 • Xarxes de Proveïment i Drenatge
 • Sistemes de Presa de Decisió
 • Sostenibilitat i Ètica Ambiental
 • Tecnologies per a la Producció Aqüícola Sostenible
 • Treball de Fi de Grau
 • Transició de l'Model Energètic

Metodologia

Presencial

Durada

240 Crèdits

Titulació obtinguda

Grau en Enginyeria Ambiental

Perspectives laborals

Direcció i direcció tècnica en la indústria, les empreses d'enginyeria, l'Administració i el sector de serveis. Docència universitària. Exercici lliure de la professió. Recerca. Empreses: responsables de departaments de medi ambient i qualitat, de la implantació de les normes de qualitat (ISO, EMAS) i d'auditories ambientals. Oficines d'enginyeria: desenvolupament de projectes de minimització d'emissions i tractament de gasos, de recuperació d'espais degradats, de tractament de sòls, de disseny i operació d'EDAR (industrials i urbanes) i ETAP, i de plantes de TRS (industrials i urbanes ). Consultories ambientals: desenvolupament d'estudis de diagnòstic i plans de gestió ambiental en empreses, minimització i reciclatge de residus (IPPC), propostes de tecnologies de producció netes (MTD) i estudis d'avaluació d'impacte ambiental (EIA). Administració: assessorament tècnic en gabinets municipals i diputacions sobre plans de gestió d'espais
Grau en Enginyeria Ambiental
Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB - UPC)
Campus i seus: Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB - UPC)
Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB - UPC)
C/ Jordi Girona, 1-3. Campus Nord. Edifici C2 08034 Barcelona
Cursos més populars
X