La Salle

Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació - Menció en Robòtica

La Salle

Grau
Presencial
Oficial / Homologat
240 Crèdits

Descripció

L'electrònica té un paper clau en el desenvolupament i el progrés tecnològic de la societat. És la principal tecnologia de suport per a les àrees de comunicacions, control i el tractament de dades.

El Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació està emmarcat dins l'entorn de les TIC i gaudeix d'una base tecnològica pròpia i d'unes competències professionals clarament definides i molt demandades.

Estudiant la menció en Robòtica, t'especialitzaràs en el món de la robòtica aplicada a múltiples sectors, entre els quals destaquen la robòtica social, educativa, terapèutica i assistencial, creant tecnologia que permetrà transformar oficis i millorar la vida quotidiana, creant elements tangibles amb vida artificial, un sector en fort creixement i amb gran projecció de futur.

Temari del curs

1r semestre
Business and Engineering (6 Crèdits - Anual)
Càlcul (10 Crèdits - Anual)
Disseny i usabilitat I (5 Crèdits - Anual)
Electrònica bàsica (12 Crèdits - Anual)
Introducció als ordinadors (9 Crèdits - Anual)
Metodologia i tecnologia de la programació (10 Crèdits - Anual)
Àlgebra (8 Crèdits - Anual)
2n semestre
Business and Engineering (6 Crèdits - Anual)
Càlcul (10 Crèdits - Anual)
Disseny i usabilitat I (5 Crèdits - Anual)
Electrònica bàsica (12 Crèdits - Anual)
Introducció als ordinadors (9 Crèdits - Anual)
Metodologia i tecnologia de la programació (10 Crèdits - Anual)
Àlgebra (8 Crèdits - Anual)
3r semestre
Disseny i programació orientats a objectes (6 Crèdits - Anual)
Electrònica analògica (8 Crèdits - Anual)
Estadística i anàlisi matemàtica (8 Crèdits - Anual)
Física (6 Crèdits - Anual)
Senyals i sistemes de transmissió (6 Crèdits - Anual)
Sistemes digitals i microprocessadors (9 Crèdits - Anual)
Value Chain and Financial Economics (6 Crèdits - Anual)
Televisió digital I (4 Crèdits - Semestral)
4t semestre
Disseny i programació orientats a objectes (6 Crèdits - Anual)
Electrònica analògica (8 Crèdits - Anual)
Estadística i anàlisi matemàtica (8 Crèdits - Anual)
Física (6 Crèdits - Anual)
Senyals i sistemes de transmissió (6 Crèdits - Anual)
Sistemes digitals i microprocessadors (9 Crèdits - Anual)
Value Chain and Financial Economics (6 Crèdits - Anual)
Teoria de Circuits (4 Crèdits - Semestral)
5è semestre
Laboratori de mesures electròniques (6 Crèdits - Anual)
Xarxes d'àrea local (6 Crèdits - Anual)
Infraestructures elèctriques i de telecomunicacions (4 Crèdits - Semestral)
Organizational Management (3 Crèdits - Semestral)
Processament digital del senyal (4 Crèdits - Semestral)
Propagació electromagnètica (4 Crèdits - Semestral)
Sistemes operatius (5 Crèdits - Semestral)
6è semestre
Laboratori de mesures electròniques (6 Crèdits - Anual)
Xarxes d'àrea local (6 Crèdits - Anual)
Circuits integrats programables (3 Crèdits - Semestral)
Project Management (3 Crèdits - Semestral)
Sensors (3 Crèdits - Semestral)
Sistemes de control (3 Crèdits - Semestral)
Tecnologies de RF (5 Crèdits - Semestral)
Tecnologies en Perifèrics (4 Crèdits - Semestral)
7è semestre
Automàtica i domòtica (5 Crèdits - Semestral)
Electrònica de potència (4 Crèdits - Semestral)
Entrepreneurship and innovation (3 Crèdits - Semestral)
Interconnexió de xarxes de dades (4 Crèdits - Semestral)
Mercat i serveis de telecomunicació (1 Crèdits - Semestral)
8è semestre
Corporate social responsibility (3 Crèdits - Semestral)
Pràctiques externes (4 Crèdits - Semestral)
Treball Final de Grau (16 Crèdits - Semestral)
Assignatures optatives
Acústica arquitectònica (4 Crèdits)
Col·laboració departamental I (4 Crèdits)
Col·laboració departamental II (4 Crèdits)
Col·laboració departamental III (4 Crèdits)
Col·laboració departamental IV (4 Crèdits)
Col·laboració departamental IX (16 Crèdits)
Col·laboració departamental V (4 Crèdits)
Col·laboració departamental VI (4 Crèdits)
Col·laboració departamental VII (8 Crèdits)
Col·laboració departamental VIII (16 Crèdits)
Comptabilitat (6 Crèdits)
Administració i disseny de sistemes (6 Crèdits)
Comunicacions digitals (4 Crèdits)
Comunicacions per a canals hostils (3 Crèdits)
Comunicacions òptiques (4 Crèdits)
Desenvolupament de nous productes (4 Crèdits)
Direcció d'Equips i Organitzacions (4 Crèdits)
Direcció de projectes (6 Crèdits)
Disseny i usabilitat II (5 Crèdits)
Distribució i comercialització (7 Crèdits)
Dramatúrgia Audiovisual (3 Crèdits)
Edició musical (4 Crèdits)
Animació I (5 Crèdits)
Enregistrament de vídeo (2 Crèdits)
Equipament de vídeo (3 Crèdits)
Estratègia de negocis (3 Crèdits)
Finances (6 Crèdits)
Fonaments d'acústica i àudio (6 Crèdits)
Fonaments de TX de TV (2 Crèdits)
Fotografia digital (3 Crèdits)
Gestió de Màrqueting (4 Crèdits)
Gestió i planificació de xarxes (2 Crèdits)
Gràfics I (5 Crèdits)
Animació II (4 Crèdits)
Gràfics II (5 Crèdits)
Història Audiovisual (2 Crèdits)
Laboratori de comunicacions (4 Crèdits)
Laboratori de telemàtica (6 Crèdits)
Llenguatge Audiovisual (5 Crèdits)
Llenguatges de programació (6 Crèdits)
Macroeconomia (4 Crèdits)
Metodologia del software (4 Crèdits)
Microeconomia (4 Crèdits)
Microelectrònica (3 Crèdits)
Antenes (3 Crèdits)
Mineria de dades (5 Crèdits)
Màrqueting (4 Crèdits)
Mètodes i eines de decisió (4 Crèdits)
Negoci internacional (5 Crèdits)
Processament d'àudio i parla (4 Crèdits)
Processament digital de la imatge (4 Crèdits)
Producció de vídeo i àudio (4 Crèdits)
Producció multimèdia I (4 Crèdits)
Producció multimèdia II (6 Crèdits)
Programació avançada i estructura de dades (8 Crèdits)
Arquitectura de computadors (5 Crèdits)
Programació hipermèdia (5 Crèdits)
Projectes Client/Servidor (8 Crèdits)
Projectes de programació (6 Crèdits)
Projectes en arquitectura distribuïda (4 Crèdits)
Projectes web (5 Crèdits)
Pràctiques externes II (4 Crèdits)
Pràctiques externes III (4 Crèdits)
Realitat virtual (6 Crèdits)
Seguretat en les TIC (4 Crèdits)
Sistemes basats en el coneixement (4 Crèdits)
Avenços en informàtica (3 Crèdits)
Sistemes d'informació (4 Crèdits)
Sistemes operatius avançats (4 Crèdits)
Software ràdio (3 Crèdits)
TV digital II (2 Crèdits)
Tecnologies de xarxes d'ordinadors (6 Crèdits)
Televisió interactiva (2 Crèdits)
Teoria i laboratori d'enginyeria acústica I (6 Crèdits)
Teoria i laboratori d'enginyeria acústica II (6 Crèdits)
Vendes (4 Crèdits)
Videojocs (6 Crèdits)
Bases de dades (5 Crèdits)
Visualització de Vídeo (4 Crèdits)
Vídeo digital (3 Crèdits)
Xarxes de banda ampla de nova generació (3 Crèdits)
Xarxes sense fils (4 Crèdits)
Circuits de microones (4 Crèdits)
Veure més

Requisits

Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).
Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.
Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà - Català

Horari/Torn

Horari: de dilluns a divendres de 8 a 14h i pràctiques algunes tardes

Places

25

Data Límit:

El procés d'admissió s'inicia el 1 de diciembre de 2014 i es manté obert fins a cobrir el nombre de places disponibles per a cada titulació.

Durada

Data inici: 01/09/2016; Data fi: 19/06/2020

Titulació obtinguda

En finalitzar els estudis l?alumne rebrà el títol de Graduat o graduada en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació - Menció en Robòtica per la Universitat Ramon Llull.

Perspectives laborals

Aquest Grau prepara professionals amb una formació àmplia i sòlida que els permetrà dirigir i realitzar les tasques de totes les fases del cicle de vida de sistemes , aplicacions i productes que resolguin problemes de qualsevol àmbit de les TIC, i del sector de l'electrònica en particular, aplicant el seu coneixement científic i els mètodes i tècniques propis de l'enginyeria.

Exercir com a Enginyer Tècnic de Telecomunicació combinant l'Enginyeria (desenvolupament ), la Ciència (investigació) i la Societat ( aplicació).
Formar un professional de la Robòtica amb sòlids coneixements i elevada experiència pràctica, en camps com la robòtica col·laboradora o la intel·ligència artificial.
Especialitzar al graduat en "Cloud Robotic" tenint el coneixement i el control de la xarxa i fent ús del ?Simplexity", l'art i l' ciència de fer coses complicades a partir de solucions senzilles.

Promocions

A La Salle, les persones estan per sobre de tot, i el nostre programa de beques permet que els joves amb els coneixements i competències necessàries puguin estudiar amb nosaltres, independentment de la seva situació econòmica, familiar, procedència geogràfica i cultural.

Com a mitjana, un 40% dels estudiants de grau de La Salle-Universitat Ramon Llull es beneficien anualment de les beques atorgades per La Salle.

El nostre objectiu és que tots els candidats que desitgin estudiar a La Salle i que compleixin els requisits d'accés i superin el procés d'admissió, puguin accedir a la nostra universitat. Per aquest motiu, cada expedient i sol·licitud s'analitza de manera individualitzada.

Avantatges del curs

Comptem amb l'experiència de ser la primera escola a impartir l'especialitat de sistemes electrònics a Catalunya, i amb un claustre de professors d'àmplia experiència docent i professional, que et donaran suport personalitzat durant la carrera.

Podràs participar en projectes reals de transferència de tecnologia o de recerca robòtica amb empreses líders en el sector, i en competicions de prestigi com VEX Robotics o Robocup i al Club de Robòtica de La Salle Campus Barcelona.

La Salle compta amb una gran experiència en l'àmbit de la robòtica, una gran xarxa d'antics alumnes, projectes i investigacions i tecnologies base.

El Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, menció en Robòtica, compta amb una àmplia gamma de plataformes. Alguns exemples són el LSmaker, Romibo, Pleo, Bioloid, Reem (PAL), o LEGO, entre d'altres.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació - Menció en Robòtica

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació - Menció en Robòtica