La Salle

Grau en Enginyeria Informàtica + Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

La Salle

Grau
Presencial
240 Crèdits
  • Barcelona
consultar preu

Descripció

Els graus en Direcció d'Empreses i en Enginyeria Informàtica apareixen entre elsgraus amb més projecció laborat pels pròxims anys. Tant sols, per l'any 2016 espreveuen més de 700.000 vacants en el sector de les TIC a la Unió Europea.Realitzar una doble titulació del grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques i d'Enginyeria Informàtica et prepara per un nou perfil professional que et farà més competitiu en el mercat laboral i et capacitarà per ocupar lloc de treball de direcció d'empreses i cobrir els nois perfils professionals que el mercat laboral mundial està adquirint.La Salle Campus Barcelona t'ofereix la doble titulació entre l'àmbit de l'Enginyeria TIC i l'àmbit de la Direcció d'Empreses. Aquesta doble titulació de grau permet als alumnes finalitzar els estudis universitaris, en 5 anys i mig acadèmics, amb dos títols oficials de grau.El disseny d'aquesta doble titulació permet als alumnes cursar dos titulacions que es complementen i, per tant, aporten a l'estudiant un enfocament global i interdisciplinari que els obre moltes oportunitats professionals: les pròpies de cadascun del graus cursats i les especials de perfils que tenen un coneixement mixt de les dos àrees.Les dobles titulacions exigeixen a l'alumne un esforç superior al que realitza un alumne que en 4 anys (240 crèdits ECTS) cursa i supera un únic grau. Per tant, s'adrecen a alumnes amb un alt rendiment acadèmic procedents del batxillerat científic-tecnològic que, durant el procés d'admissió, han d'acreditar amb el seu expedient acadèmic dels darrers cursos.


Veure més

Requisits

Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).
Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.
Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.

Metodologia

L'enfocament d'aquest doble programa és molt pràctic amb un metodologia diferencial, basada en escenaris, desenvolupant projectes reals d'empreses.

Idiomes en què s'imparteix

Català - Castellà - Anglès.

Horari/Torn

Horari: de dilluns a divendres de 8 a 14h i pràctiques algunes tardes


Places

40

Data Límit:

El procés d'admissió s'inicia el 1 de diciembre de 2015 i es manté obert fins a cobrir el nombre de places disponibles per a cada titulació.

Durada

Data inici: 01/09/2016

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona

Objetius

La doble titulació de Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques de La Salle BCN té l'objectiu de formar els professionals directius i tecnològics del futur capaços de liderar activitats de direcció empresarial, assessorament d'entitats, activitats d'implementació de sistemes informàtics que resolguin matèries de tractament de la informació d'una empresa o organització, tant en el seu àmbit global com en les diferents àrees funcionals.


En el mercat laboral es sol·liciten perfils amb una gran capacitat analítica i habilitats de gestió que treballin com responsables de departaments estratègics per la companyia (financer, recursos humans, ventes i Marketing, distribució i comerç, etc.) o com alts càrrecs directius, entre altres llocs dins de l'organigrama de l'empresa.

Titulació obtinguda

Obtindrà el títol de graduat / a en les dues titulacions.

Perspectives laborals

Data Scientist.

Expert en Big Data i Business Intelligence.

Especialista en desenvolupament de negoci i aplicacions IoT Internet de les Coses.

Espert en Gestió documental i digitalització de processos.

Experts en desenvolupament d'aplicacions d'intel·ligència col·lectiva.

Desenvolupament de negocio y aplicacions IoT - Internet de las Coses

Experts en disseny d?eines d'analítica social per extreure rèdit comercial dels hàbits, opinions i tendències de consum detectats en el món 2.0.

Desenvolupament de productes en empreses del sector de les TIC.

Direcció general, especialment en empreses amb ús intensiu d eles TIC
Consultoria en àmbits de les tecnologies de la informació i ERP.

Àrea de Marketing/comercial per l'aplicació de la tecnologia com factor diferencial en les accions de Marketing i comercial.
Direcció tecnològica en empreses (desenvolupament d?aplicacions o responsable de sistemes de seguretat tecnològica).

Promocions

A La Salle, les persones estan per sobre de tot, i el nostre programa de beques permet que els joves amb els coneixements i competències necessàries puguin estudiar amb nosaltres, independentment de la seva situació econòmica, familiar, procedència geogràfica i cultural.

Com a mitjana, un 49% dels estudiants de grau de La Salle-Universitat Ramon Llull es beneficien anualment de les beques atorgades per La Salle.

El nostre objectiu és que tots els candidats que desitgin estudiar a La Salle i que compleixin els requisits d'accés i superin el procés d'admissió, puguin accedir a la nostra universitat. Per aquest motiu, cada expedient i sol·licitud s'analitza de manera individualitzada.


Preu

A consultar

Avantatges del curs

La Salle BCN Universitat Ramon Llull és la única universitat privada que ofereix la Doble titulació d'Enginyeria Informàtica i Direcció d'Empreses de Catalunya.
En només 5 anys i mig pots obtenir dos títols universitaris oficials.
La diferència entra cursar els dos graus per separat i la doble titulació d?aquest dos mateixos graus en 5 cursos i mig, suposa una reducció de 88 ECTS i la possibilitat de fer els 2 TFG (Treballs de Final de Grau) basats en un tronc comú.
Els alumnes cursaran la doble titulació alternant assignatures d?ambdós àmbits, enginyeria i direcció d?empreses, en grups reduïts i emprant els idiomes de castellà i anglès.
La seva sortida professional neix de la demanada de l?empresariat actual. Uneix les sortides professionals de dues titulacions que gaudeixen d?una important oferta laboral.
A la Salle BCN el 100% dels titulats treballen al finalitzar els seus estudis i un 60% dels nostres alumnes acaben contractats a les empreses on han realitzat les pràctiques

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Enginyeria Informàtica + Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

També et recomanem aquests cursos

Grau en Enginyeria Informàtica + Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques