Grau d'Enginyeria de Materials

Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Què es pretén amb aquest ensenyament?

Formar enginyers amb una base científica sòlida i una preparació tècnica interdisciplinària, amb coneixement de les estructures, de les propietats, del processament i de les aplicacions de tot tipus de materials, i capacitar-los per dissenyar i utilitzar aquests materials en diverses aplicacions.
Formar enginyers amb elevada capacitat d'adaptació en R+D+I.

De què podràs treballar?
Oficines tècniques i de disseny, enginyeries i fàbriques, tant en la part de producció com en els departaments d'R+D+I.
Producció de materials: activitats corresponents al cicle complet de vida dels materials i al desenvolupament de materials nous.
Control de materials: activitats relacionades amb la caracterització, amb el control i amb la durabilitat dels materials, incloent-hi el disseny, la seguretat estructural, l'anàlisi de fallades i la predicció de la vida en servei.
Gestió de la producció i del medi ambient, incloent-hi l'ús sostenible dels materials.
Recerca i desenvolupament (R+D).

Temari

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB) 72
Obligatòria (OB) 132
Optativa (OT) 24
Pràctiques externes obligatòries 0
Treball de fi de grau obligatori 12
CRÈDITS TOTALS 240

Destinataris

És interessant i recomanable que tinguis:


Interès i motivació pel funcionament i l'estructura dels dispositius tecnològics.
Capacitat de raonament lògic.
Facilitat per a les matemàtiques, la física, la química i la informàtica.
Capacitat inventiva.
També és recomanable tenir estudis sobre biologia, química, tecnologia industrial, electrotècnia i dibuix tècnic.

Grau d'Enginyeria de Materials
Facultat de Química (UB)
Campus i seus: Facultat de Química (UB)
Facultat de Química (UB)
Martí i Franquès 1-11 08028 Barcelona
Cursos més populars
X