Grau Enginyeria Mecànica

Grau
Oficial / homologat
Presencial
4 anys
Consulteu el preu

Descripció

Per què estudiar aquest grau:
Per la creixent demanda de professionals en aquest camp, ja que es tracta d'una tecnologia de gran expansió en els últims anys.
     
Per obtenir una titulació enfocada a les necessitats industrials de l'entorn i del país.
     
Per participar en un mètode d'aprenentatge únic que potenciarà les teves aptituds i capacitats.
     
Per convertir-te en un enginyer o enginyera capaç, versàtil i resolutiu; valors necessaris en la teva carrera professional.
     
Per formar part d'una de les escoles líders en projectes d'investigació en el món de l'Enginyeria Mecànica.
     
Per tenir accés al programa de pràctiques empresarials en les empreses més importants del sector químic, petroquímic i altres empreses de tecnologia.

Objectius Grau Enginyeria Mecànica

Formar professionals experts en el domini dels sistemes mecànics, selecció i disseny dels materials, càlcul, construcció i verificaciói manteniment de les màquines i les estructures, etc.

Proveir professionals amb capacitats per dur a terme tasques de direcció, gestió i disseny, en què intervinguin processos mecànics en indústries de diferents sectors.

Requisits d'accés: L'accés al GRAU és, prioritàriament, els següents:

Alumnes provinents de batxillerat:

Fase general de les PAU i, si s'escau, l'específica amb les matèries de modalitat adscrites la branca d'enginyeria i arquitectura.

Alumnes provinents de cicles formatius de grau superior:

Si escau, fase específica de les PAU amb les matèries de modalitat adscrites a la branca d'enginyeria i arquitectura.

Alumnes majors de 25 anys:

Prioritàriament les persones que superin les proves d'accés per a majors

de 25 anys amb les matèries adscrites a la branca d'enginyeria i arquitectura.

Cicles Formatius de Grau Superior. Famílies professionals:

Agrària

Arts Gràfiques

Arts i Artesanies

Edificació i Obra Civil

Electricitat i Electrònica

Energia i Aigua

fabricació Mecànica

Fusta, Moble i Suro

Imatge i so

Informàtica i Comunicacions

Instal · lació i Manteniment

Maritimopesquera

química,

Tèxtil, Confecció i Pell

Transport i manteniment de vehicles

Vidre i ceràmica

indústries alimentàries

indústries extractives

Proves d'accés per a majors de 25 anys.

Matèries adscrites a l'opció d'accés d'Enginyeria i Arquitectura

persona que es gradua en Enginyeria Mecànica té un ampli ventall de possibilitats laborals en diferents indústries i sectors:

     
En empreses del sector mecànic

     
Formant part d'equips multidisciplinaris en indústries de sectors com:

- Indústria alimentària
- Indústria de l'automòbil
- Indústria química
- Indústria elèctrica
- Indústria electrònica i robòtica industrial

      
Treballant en:

- Exercici lliure
- Empreses de serveis
- Administració pública
- Ensenyament
- Investigació

     
fent:

- La planificació i gestió de projectes relacionats amb els sistemes de refrigeració i fred industrial, la ventilació i la calefacció.
- El disseny i la direcció de projectes d'estructures i instal · lacions industrials.
- La projecció, el disseny, la construcció i la utilització de qualsevol sistema mecànic.
- El disseny i el control dels processos relacionats amb la fabricació de les màquines, així com els accionaments mecànics.
- La fabricació assistida per ordinador.
- La projecció i el disseny i la utilització de nous materials.

     
I encara moltes altres ...

Temari

Crèdits ECTS: 240

Formació bàsica 60

obligatoris 141

optatius 27

Treball fi de grau 12

Places de nou ingrés 60

Treball fi de grau:
Es tracta d'enfrontar l'estudiant davant un repte d'enginyeria. És un exercici original a realitzar de manera individual, presentar i defensar davant un tribunal universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'enginyeria industrial de naturalesa professional que sintetitzen i integren les competències adquirides en l'estudi.

Destinataris

Alumnes als quals van dirigits aquests estudis

Alumnes amb interès per la química, la física, les matemàtiques i la informàtica que desitgin adquirir una sòlida formació com a enginyers.

Durada

240 ECTS.
Grau Enginyeria Mecànica
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química (URV)
Campus i seus: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química (URV)
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química (URV)
43007 Tarragona
Cursos més populars
X