Escola d'Enginyeria d'Igualada (UPC)

Grau en Enginyeria en Organització industrial

Escola d'Enginyeria d'Igualada (UPC)

Descripció

L'objectiu de la titulació de Grau d'Enginyeria en Organització Industrial és formar els estudiants amb els coneixements, habilitats i actituds, tant tècniques com de gestió empresarial que els proporcioni les competències necessàries per ser capaços de:| Promoure la millora contínua i la innovació de productes i de serveis.

| Incrementar la competitivitat i la sostenibilitat de les activitats industrials i de serveis.

| Aplicar els models organitzatius, serveis i processos tecnològics més adequats a cada empresa.Per això la configuració del pla d'estudis s'orienta a l'adquisició, per part dels alumnes, de coneixements, capacitats i destreses, i una perspectiva oberta per adaptar-se als nous escenaris que es pugui trobar en el seu futur professional.Els estudis de grau en Enginyeria en Organització Industrial compaginen la formació tècnica pròpia d'una enginyeria, amb la formació en gestió i administració d'empreses perquè els futurs graduats estiguin en condicions de dirigir qualsevol departament de qualsevol empresa del sector industrial o del sector serveis de acord amb els criteris d'eficiència, de sostenibilitat i de millora contínua de la qualitat.L'aprenentatge en gestió empresarial s'estén a diferents àrees: l'economia, l'organització de la producció, la política d'empresa, l'organització del treball i dels recursos humans, la gestió de la innovació, el màrqueting, la logística, però a la vegada també aborda àrees pròpies de l'enginyeria, com l'automatització i el control industrial, les tecnologies mediambientals, l'enginyeria de materials, l'enginyeria de fluids, etc.En acabar el grau d'Enginyeria en Organització Industrial:| Tindràs una visió integral de l'empresa, tant des del punt de vista estratègic com operatiu de l'organització, que et capacitarà per conduir a l'empresa o qualsevol de les seves àrees funcionals (tècnica, organitzativa i humana) cap a la millora contínua de la qualitat .

| Estaràs en condicions d'utilitzar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat, a causa de la capacitat per comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials, tant a nivell d'economia de proximitat com a nivell d'economia global.

| Podràs assessorar, projectar, executar, mantenir i millorar sistemes de producció, estructures, instal · lacions, processos i dispositius, amb la finalitat d'incrementar la seva eficiència.

| Podràs incorporar-te a equips de treball nacionals i internacionals, en contextos disciplinaris diversos, gràcies a les competències transversals adquirides al llarg de la titulació.Les sortides professionals dels graduats es troben en els àmbits de les empreses:

Direcció d'operacions: en la planificació, la gestió, el control i la coordinació del flux dels materials i la informació associada, des dels proveïdors fins al client final.Gestió de projectes: en la gestió d'un procés de disseny, la redacció, el pressupost, la planificació, el desenvolupament i el control, la coordinació dels recursos i els equips, per mitjà d'activitats orientades al desenvolupament i la millora dels productes i serveis.Administració i direcció d'empreses: en la concepció i aplicació de polítiques, estratègies i objectius, en la gestió de recursos de personal, materials, econòmic-financers i en la gestió de la qualitat.Gestió de la innovació: en l'impuls i la gestió del canvi, mitjançant la gestió del coneixement i la vigilància tecnològica per detectar oportunitats i per promoure el desenvolupament de nous productes, serveis, processos, negocis, etc.Consultoria i gestió del coneixement: en l'aplicació dels coneixements i les habilitats de l'enginyeria d'organitzacions dirigides a la transferència de coneixement i experiències que facilitin la formació, l'aprenentatge, la millora i l'actualització de la capacitat tecnològica de les empreses.

La seva formació, tecnològica i gestora al mateix temps, els proporciona una gran versatilitat professional que els permet incorporar-se a una àmplia gamma de sectors: paper, farmacèutic, sanitari, químic, metal · lúrgic, d'automoció, adobats, energètic, de gestió d'aigües, alimentari , logístic, consultories, màrqueting, etc.
Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Enginyeria en Organització industrial

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau en Enginyeria en Organització industrial