Grau Universitari en Enginyeria d'Organització Industrial

Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El títol de Grau en Enginyeria d'Organització Industrial capacita l'egressat per a la gestió i direcció d'empreses industrials i de serveis, així com d'institucions de diferent índole (tant públiques com privades; administració pública, Universitat, empreses consultores, etc.), en totes les seves àrees funcionals: producció, logística, qualitat, manteniment, compres, comercial, productes, processos, costos, finances, medi ambient, gestió de la innovació, gestió de projectes, recursos humans, prevenció de riscos laborals, responsabilitat social empresarial, etc L'enginyer d'organització és el professional idoni per a les empreses del sector industrial i de serveis que requereixen directius amb una àmplia formació tècnica. La seva formació dual, com a tècnic i com a gestor, li permet tenir una visió global de l'empresa i el seu entorn.

Temari

Pla d'estudis:

Els ensenyaments corresponents al Grau en Enginyeria d'Organització Industrial són oficials el pla d'estudis està publicat al BOE número 75 de 28 de març de 2012, sent la seva estructura la següent:

Tipus de matèria Crèdits
Formació Bàsica 60
obligatòries 144
optatives 24
Treball Fi de grau 12
Total 240

Curs d'Anivellació en Matemàtiques
En UDIMA som plenament conscients de les dificultats que l'alumnat d'Enginyeria té en les assignatures de matemàtiques del grau, sobretot si reprèn els estudis després de molt temps, o s'accedeix a una Enginyeria sense haver cursat el batxillerat específic de la branca. Per resoldre aquesta mancança UDIMA ha configurat aquest Curs d'Anivellació en Matemàtiques.

Aquest Curs d'Anivellació en Matemàtiques serà de matriculació obligatòria per a aquells alumnes que vulguin accedir al Grau en Enginyeria d'Organització Industrial, mitjançant estudis o vies d'accés diferents a la branca d'Enginyeria.

També podran cursar els estudiants d'Enginyeries que vulguin repassar aquests coneixements matemàtics.

Les assignatures del grau requereixen tenir coneixements matemàtics previs, i per tant no podran ser matriculades per aquells alumnes que estiguin realitzant el curs d'anivellament fins que no se superi el mateix.

Distribució d'assignatures:

 
 • El pla d'estudis que es proposa consta de les següents assignatures:
 • expressió Gràfica
 • fonaments Matemàtics
 • fonaments Físics
 • Fonaments d'Economia de l'Empresa
 • Tecnologies de la Informació i de la Comunicació
 • química
 • Ampliació de Fonaments Matemàtics
 • Mecànica
 • Microeconomia
 • Gestió de la Informació i del Coneixement
 • Fonaments d'Estadística
 • matemàtica Discreta
 • Bases de Dades
 • Fonaments d'Electricitat i Electrònica
 • Prevenció de Riscos Laborals
 • Enginyeria de Materials i Fabricació
 • Sistemes de Gestió de Qualitat
 • Organització de la Producció
 • tecnologia Mecànica
 • Fonaments de Termodinàmica i Mecànica de Fluids
 • automatització Industrial
 • investigació Operativa
 • Oficina Tècnica. Projectes
 • Processos i Enginyeria de Fabricació
 • tecnologia Elèctrica
 • Tecnologia Energètica, Medi Ambient i Energies Renovables
 • Tècniques d'Optimització de Sistemes Industrials
 • Filosofies i Metodologies Industrials
 • logística
 • Sistemes Integrats d'Informació Industrial
 • Gestió de Projectes en Enginyeria
 • Organització d'Empreses
 • Anglès
 • Fonaments de Comptabilitat
 • Treball de Fi de Grau

Requisits

Podrà accedir qui compleixin alguna de les següents vies d'accés: Accés des del Batxillerat, COU i altres títols de secundària del sistema educatiu espanyol. Accés des de la prova d'accés per a majors de 25 anys. Accés mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional. Accés des de la prova d'accés per a majors de 45 anys. Accés des d'un títol de Formació Professional. Accés des d'un Títol universitari oficial corresponent a l'anterior ordenació dels ensenyaments universitaris o títol equivalent. Accés des d'un Títol universitari oficial de Grau, Màster o títol equivalent. Accés a través de l'acreditació d'estudis i títols professionals que donen accés a estudis universitaris espanyols, segons la legislació vigent. Accés per trasllat. Art 29 del RD 412/2014. Accés per estudis estrangers no universitaris. Accés des d'estudis estrangers universitaris.

Metodologia

La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement. Las bases pedagògiques en què es fonamenta la Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral, l'aprenentatge basat en competències i la motivació per aprendre. El sistema d'ensenyament de UDIMA està estretament vinculat a la Societat del Coneixement. Un sistema d'avaluació contínua i la utilització d'eines tecnològic-pedagògiques ens permeten desenvolupar una metodologia activa que ajuda als nostres estudiants a aprendre fent. El procés ensenyament-aprenentatge es desenvolupa a través de les Aules Virtuals de la Universitat.

Durada

Inici: 21 de febrer de 2022.

Objectius

Un dels objectius del grau és proporcionar una àmplia formació científica i tecnològica que, interrelacionant amb els coneixements propis de la disciplina, s'integri i converteixi en tot el conjunt de competències i habilitats professionals. Les seves capacitats són especialment adequades en activitats amb un contingut rellevant de projectes i / o operacions en què tecnologia i organització han de interrelacionar-de manera eficaç i eficient, així com en activitats que impliquin gestió de la tecnologia o de la innovació tecnològica. Hi ha algunes línies de treball específiques per a aquesta titulació que l'Enginyer d'Organització pot desenvolupar dins l'empresa o assessorant la mateixa com a consultor: Organització i Gestió de la Producció i les Operacions. Organització i Gestió de Xarxes Logístiques. Gestió de Compres i Aprovisionaments. Gestió de l'Organització ...

Preu

Consulteu el preu
Preu del crèdit 77,50 euros.

Borsa de treball

Borsa de Treball i Emprenedors facilita als alumnes i antics alumnes les millors oportunitats d'accés al mercat laboral.
Grau Universitari en Enginyeria d'Organització Industrial
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Campus i seus: Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Centro de Estudios Financieros (Centro Colaborador)
Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X