La Salle

Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

La Salle

Grau
Presencial
Oficial / Homologat
240 Crèdits

Descripció

El Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals proporciona una sòlida base de coneixements que li permetran participar i liderar projectes relacionats amb les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC). Els estudis combinen els coneixements científics i tècnics, perquè l'alumne sigui capaç d'innovar i desenvolupar noves solucions tecnològiques, amb l'aprenentatge d'habilitats de gestió, comunicació, capacitat de lideratge, treball en grup i innovació i creació d'empreses. Algunes assignatures s'imparteixen en anglès perquè l'alumne assoleixi un bon nivell.


 


En referència als coneixements cientificotècnics, convé diferenciar els continguts transversals comuns amb altres especialitats (matemàtiques, electrònica, informàtica i processament dels senyals) amb els que són propis de la titulació. Entre aquests últims destaquen l'acústica en les seves diverses vessants (recintes, vibracions, àudio i parla), la TV digital (des de la gravació a la transmissió, passant per la visualització) i els continguts audiovisuals i multimèdia en general.


Veure més

Temari del curs

 
semestre 1r
 
Business and Engineering (6 Crèdits - Anual)
Càlcul (10 Crèdits - Anual)
Disseny i usabilitat I (5 Crèdits - Anual)
Electrònica bàsica (12 Crèdits - Anual)
Introducció als ordinadors (9 Crèdits - Anual)
Metodologia i tecnologia de la programació (10 Crèdits - Anual)
Àlgebra (8 Crèdits - Anual)

semestre 2n

Business and Engineering (6 Crèdits - Anual)
Càlcul (10 Crèdits - Anual)
Disseny i usabilitat I (5 Crèdits - Anual)
Electrònica bàsica (12 Crèdits - Anual)
Introducció als ordinadors (9 Crèdits - Anual)
Metodologia i tecnologia de la programació (10 Crèdits - Anual)
Àlgebra (8 Crèdits - Anual)

semestre 3r

Electrònica analògica (8 Crèdits - Anual)
Estadística i anàlisi matemàtica (8 Crèdits - Anual)
Fonaments d'acústica i àudio (6 Crèdits - Anual)
Física (6 Crèdits - Anual)
Llenguatge Audiovisual (5 Crèdits - Anual)
Producció de vídeo i àudio (4 Crèdits - Anual)
Senyals i sistemes de transmissió (6 Crèdits - Anual)
Value Chain and Financial Economics (6 Crèdits - Anual)
Televisió digital I (4 Crèdits - Semestral)

semestre 4t

Electrònica analògica (8 Crèdits - Anual)
Estadística i anàlisi matemàtica (8 Crèdits - Anual)
Fonaments d'acústica i àudio (6 Crèdits - Anual)
Física (6 Crèdits - Anual)
Llenguatge Audiovisual (5 Crèdits - Anual)
Producció de vídeo i àudio (4 Crèdits - Anual)
Senyals i sistemes de transmissió (6 Crèdits - Anual)
Value Chain and Financial Economics (6 Crèdits - Anual)
Visualització de vídeo (4 Crèdits - Semestral)

semestre 5è

Animació I (5 Crèdits - Anual)
Disseny i programació orientats a objectes (6 Crèdits - Anual)
Sistemes digitals i microprocessadors (9 Crèdits - Anual)
Teoria i laboratori d'enginyeria acústica I (6 Crèdits - Anual)
Xarxes d'àrea local (6 Crèdits - Anual)
Organizational Management (3 Crèdits - Semestral)
Processament digital del senyal (4 Crèdits - Semestral)
Propagació Electromagnètica (4 Crèdits - Semestral)
Vídeo digital (3 Crèdits - Semestral)

semestre 6è

Animació I (5 Crèdits - Anual)
Disseny i programació orientats a objectes (6 Crèdits - Anual)
Sistemes digitals i microprocessadors (9 Crèdits - Anual)
Teoria i laboratori d'enginyeria acústica I (6 Crèdits - Anual)
Xarxes d'àrea local (6 Crèdits - Anual)
Equipament de vídeo (3 Crèdits - Semestral)
Processament digital de la imatge (4 Crèdits - Semestral)
Project Management (3 Crèdits - Semestral)

semestre 7è

Pràctiques externes (4 Crèdits - Anual)
Teoria i laboratori d'enginyeria acústica II (6 Crèdits - Anual)
Acústica arquitectònica (4 Crèdits - Semestral)
Enregistrament de vídeo (2 Crèdits - Semestral)
Entrepreneurship and innovation (3 Crèdits - Semestral)
Fonaments de TX de TV (2 Crèdits - Semestral)
Interconnexió de xarxes de dades (4 Crèdits - Semestral)
Mercat i serveis de telecomunicació (1 Crèdits - Semestral)
Processament d'àudio i parla (4 Crèdits - Semestral)

semestre 8è

Pràctiques externes (4 Crèdits - Anual)
Teoria i laboratori d'enginyeria acústica II (6 Crèdits - Anual)
Corporate social responsibility (3 Crèdits - Semestral)
TV digital II (2 Crèdits - Semestral)
Tendències tecnològiques (4 Crèdits - Semestral)
Treball final de grau (16 Crèdits - Semestral)

assignatures optatives

Bases de dades (5 Crèdits)
Producció multimèdia I (4 Crèdits)
Producció multimèdia II (6 Crèdits)
Programació avançada i estructura de dades (8 Crèdits)
Projectes de programació (6 Crèdits)
Sensors (4 Crèdits)
Tecnologies de xarxes d'ordinadors (6 Crèdits)
Videojocs (6 Crèdits)
Administració i disseny de sistemes (6 Crèdits)
Animació II (4 Crèdits)
Antenes (3 Crèdits)
Col·laboració departamental IX (16 Crèdits)
Arquitectura de computadors (5 Crèdits)
Automàtica i domòtica (6 Crèdits)
Col·laboració departamental I (4 Crèdits)
Col·laboració departamental V (4 Crèdits)
Compatibilitat electromagnètica (3 Crèdits)
Comptabilitat (6 Crèdits)
Comunicacions per canals hostils (3 Crèdits)
Comunicacions òptiques (4 Crèdits)
Dramatúrgia Audiovisual (3 Crèdits)
Electrònica de potència (4 Crèdits)
Col·laboració departamental VII (8 Crèdits)
Finances (6 Crèdits)
Gestió de màrqueting (4 Crèdits)
Gestió i planificació de xarxes (2 Crèdits)
Gràfics I (5 Crèdits)
Infraestructures elèctriques i de telecomunicacions (4 Crèdits)
Metodologia del programari (4 Crèdits)
Microeconomia (4 Crèdits)
Mineria de dades (5 Crèdits)
Màrqueting (4 Crèdits)
Negoci internacional (5 Crèdits)
Col·laboració departamental VIII (16 Crèdits)
Programació hipermèdia (5 Crèdits)
Projectes Client / Servidor (8 Crèdits)
Projectes en arquitectura distribuïda (4 Crèdits)
Pràctiques externes II (4 Crèdits)
Pràctiques externes III (4 Crèdits)
Sistemes d'informació (4 Crèdits)
Sistemes operatius (5 Crèdits)
Televisió interactiva (2 Crèdits)
Vendes (4 Crèdits)
Avenços en Informàtica (3 Crèdits)
Disseny i usabilitat II (5 Crèdits)
Circuits de microones (4 Crèdits)
Col·laboració departamental II (4 Crèdits)
Col·laboració departamental III (4 Crèdits)
Col·laboració departamental IV (4 Crèdits)
Col·laboració departamental VI (4 Crèdits)
Comunicacions digitals (4 Crèdits)
Control i robòtica (5 Crèdits)
Desenvolupament de nous productes (4 Crèdits)
Direcció d'Equips i Organitzacions (4 Crèdits)
Direcció de projectes (6 Crèdits)
Distribució i comercialització (7 Crèdits)
Edició musical (4 Crèdits)
Estratègia de negocis (3 Crèdits)
Fotografia digital (3 Crèdits)
Gràfics II (5 Crèdits)
Història Audiovisual (2 Crèdits)
Llenguatges de programació (6 Crèdits)
Macroeconomia (4 Crèdits)
Microelectrònica (3 Crèdits)
Mètodes i eines de decisió (4 Crèdits)
Projectes web (5 Crèdits)
Laboratori de comunicacions (4 Crèdits)
Realitat virtual (6 Crèdits)
Seguretat en les TIC (4 Crèdits)
Sistemes basats en el coneixement (4 Crèdits)
Sistemes electrònics configurables (3 Crèdits)
Sistemes operatius avançats (4 crèdits)
Programari ràdio (3 Crèdits)
Tecnologies de RF (5 Crèdits)
Tecnologies en perifèrics (4 Crèdits)
Teoria de Circuits (4 Crèdits)
Xarxes de banda ampla de nova generació (3 Crèdits)
Laboratori de mesures electròniques (6 Crèdits)
Xarxes sense fils (4 Crèdits)
Laboratori de telemàtica (6 Crèdits)
Veure més

Requisits

Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).
Des Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació del batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.
Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació del batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o via homologació del títol universitari a Espanya.
Si has fet la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys o per a majors de 45 anys.

Idiomes en què s'imparteix

Catalá / Castellá

Horari/Torn

Horari: de dilluns a divendres de 8 a 14h i pràctiques algunes tardes

Data Límit:

El procés d'admissió s'inicia el 1 de diciembre de 2014 i es manté obert fins a cobrir el nombre de places disponibles per a cada titulació.

Durada

Data inici: 01/09/2016; Data fi: 19/06/2020

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona

Objectius

Aquest grau prepara els enginyers perquè tinguin una amplia formació en totes les especialitats derivades de l?acústica i la imatge. Les àrees de coneixement principals són: el vídeo i la televisió digital, el disseny, el manteniment i l?explotació d?instal?lacions audiovisuals, la investigació i el desenvolupament de nous productes audiovisuals. També l?acústic ambiental, l?acústic de sales, el control del soroll i vibracions, l?electroacústica, l?àudio digital i la gravació sonora.

Titulació obtinguda

En finalitzar els estudis l'alumne rebrà el títol de graduat o graduada en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals de Telecomunicació per la Universitat Ramon Llull.

Perspectives laborals

Els graduats en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals de Telecomunicació són professionals altament polivalents. Per aquest motiu, aquests perfils es sol?liciten des de múltiples sectors empresarials.

Promocions

A La Salle, les persones estan per sobre de tot, i el nostre programa de beques permet que els joves amb els coneixements i competències necessàries puguin estudiar amb nosaltres, independentment de la seva situació econòmica, familiar, procedència geogràfica i cultural.

Com a mitjana, un 40% dels estudiants de grau de La Salle-Universitat Ramon Llull es beneficien anualment de les beques atorgades per La Salle.

El nostre objectiu és que tots els candidats que desitgin estudiar a La Salle i que compleixin els requisits d'accés i superin el procés d'admissió, puguin accedir a la nostra universitat. Per aquest motiu, cada expedient i sol·licitud s'analitza de manera individualitzada.

Preu

Consultar

Avantatges del curs

Perquè som pioners. Som la primera escola que va iniciar la titulació d?Enginyeria en Imatge i So (predecessora de l'Enginyeria Audiovisual), fa més de 25 anys.
Perquè disposem de laboratoris únics. Som l'únic centre universitari amb un cambra anecoica, acústica i simultàniament semianecoica de radiofreqüència, i amb una de les cambres reverberants més grans a Catalunya. I a més, disposem del MediaLab, un laboratori únic al sud d?Europa en la tecnologia Motion Capture (captura de moviment).
Perquè tenim el Primer Centre de TV Digital d?Espanya, amb més de 10 anys d?experiència, i que va ser creat amb el suport d?administracions públiques i empreses internacionals per a les que treballem en projectes de recerca i desenvolupament.
El 100% dels nostres alumnes s?incorporen al món laboral inclús abans de finalitzar els estudis.
Podràs desenvolupar la plataforma robòtica ?LS Maker? que s?entregarà a l?inici del curs acadèmic a tots els alumnes de primer curs.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals