La Salle - URL

Doble titulació Grau de Sistemes de Telecomunicació + Grau en Enginyeria en Organització de les TIC

La Salle - URL

Grau
Presencial
Oficial / Homologat
327 Crèdits

Descripció

La Salle Campus Barcelona t'ofereix 5 dobles titulacions en l'àmbit de l'Enginyeria TIC. Els dobles graus permeten als alumnes finalitzar els estudis universitaris, en 5 anys acadèmics, amb dos títols oficials de grau.

EL disseny d'aquestes dobles titulacions permet als alumnes cursar dues titulacions que es complementen i, per tant, aporten a l'estudiant un enfocament global i interdisciplinari que els obre moltes oportunitats professionals: les pròpies de cada un del graus cursats i les especials de perfils que tenen un coneixement mixt de les dues àrees.

Temari del curs

Primer curs
 • Business and engineering
 • Càlcul
 • Metodologia i tecnologia de la programació
 • Electrònica bàsica
 • Disseny i usabilitat I
 • Introducció als ordinadors
Segon curs
 • Value chain and financial economics
 • Estadística i anàlisi matemàtica
 • Senyals i sistemes de transmissió
 • Disseny i programació orientats a objectes
 • Electrònica analògica
 • Sistemes digitals i microprocessadors
 • Física
 • TV digital I
 • Teoria de circuits
 • Microeconomia
 • Màrqueting
Tercer curs
 • Project management
 • Organizational management
 • Xarxes d'àrea local
 • Processament digital del senyal
 • Laboratori de comunicacions
 • Laboratori de mesures electròniques
 • Tecnologies en perifèrics
 • Comunicacions digitals
 • Propagació electromagnètica
 • Tecnologies de radiofreqüència
 • Infraestructures elèctriques i de telecomunicacions
 • Circuits de microones
 • Desenvolupament de nous productes
 • Mètodes i eines de decisió
Quart curs
 • Entrepreneurship and innovation
 • Corporate social responsibility
 • Tendències tecnològiques
 • Interconnexió xarxes dades
 • Mercat i serveis de telecomunicacions
 • Compatibilitat electromagnètica
 • Comunicacions òptiques
 • Xarxes wireless i de radiolocalització
 • Antenes
 • Software ràdio
 • Distribució i Comercialització
 • Comptabilitat
 • Pràctiques externes
 • Treball final de grau Sistemes de Telecomunicació
Cinquè curs
 • Producció de vídeo i àudio
 • Producció multimèdia I
 • Vendes
 • Sistemes d'informació
 • Negoci internacional
 • Empresa i tecnologia. Gestió del canvi
 • Gestió de Màrqueting
 • Estratègia de negocis
 • Treball final de grau EOTIC
Veure més

Requisits

Pots accedir a aquest Grau:

Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).

Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).

Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.

Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.

Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.

Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED.

Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva

universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.

Si compleixes algun d'aquests requisits, pots iniciar el procés d'admissió de La Salle, propi per a cada grau.
Veure més

Horari/Torn

De dilluns a divendres.

Durada

Data d'inici: 04/09/2017.

Titulació obtinguda

Grau Universitari Oficial de La Salle-Universitat Ramon Llull.

Avantatges del curs

Gràcies als coneixements adquirits en radiocomunicacions, electrònica, telemàtica, televisió i processament digital, els futurs enginyers seran capaços de desenvolupar múltiples activitats en empreses tecnològiques, centres de recerca, operadors de telecomunicacions, indústria electrònica i elèctrica, centrals i xarxes telefòniques i en emissores de TV i ràdio, entre altres.
La metodologia docent és pràctica i participativa.
Participem en el projecte de comunicacions ionosfèriques entre la base espanyola a l?Antàrtida i la nostra universitat que permetrà la recollida remota de dades dels diferents equipaments científics instal·lats a l?Antàrtida durant tot l?any sense fer ús de cap satèl·lit.
Comptem amb més de 30 laboratoris tecnològics a l?abast i disposició de tots els alumnes i amb instal·lacions úniques a nivell estatal com la cambra anecoica de radiofreqüència, el laboratori de comunicacions digitals o el laboratori d?automàtica industrial.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Doble titulació Grau de Sistemes de Telecomunicació + Grau en Enginyeria en Organització de les TIC

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Doble titulació Grau de Sistemes de Telecomunicació + Grau en Enginyeria en Organització de les TIC