Grau en Filología Catalana i Estudis Occitans

Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
entre 2500 € i 5000 €

Descripció

El Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans ofereix una formació acadèmica d'alt nivell en l'àmbit de la llengua i la literatura catalanes i també de les occitanes, les pròpies del país. Permet una orientació eminentment professionalitzadora, amb múltiples sortides laborals, i també dona resposta a les vocacions més creatives o a les encaminades cap a la recerca. És l'únic grau de Catalunya i de l'Estat que inclou la llengua occitana.

Temari

Tipus
 • Introducció a la teoria literària
 • Anglès I
 • Gramàtica catalana
 • Literatura catalana contemporània I
 • Francès I
Assignatura
 • Francès II
 • Comentari de textos literaris
 • Anglès II
 • Variació i sociolingüística
 • Producció de textos orals i escrits
 • Occità referencial 
Assignatura
 • Crítica literària
 • Corrents de la literatura europea
 • Fonètica i fonologia catalanes
 • Literatura catalana moderna
 • Literatura Catalana Contemporània II
Assignatura
 • Francès III
 • Lingüística aplicada
 • Occità referencial II
 • Dialectologia catalana i occitana
 • Anglès III
 • Sociolingüística catalana
Assignatura
 • Morfologia i lexicologia catalanes
 • Literatura catalana del segle XIX
 • Literatura catalana medieval I
 • Gramàtica històrica catalana
 • Edició de textos
 • Literatura occitana I
 • Occità referencial III
Assignatura
 • Història social de la llengüa catalana
 • Mètrica i versificació catalanes
 • Aranès I
 • Monografies de literatura catalana II
 • Assessorament lingüístic
 • Politica i planificació lingüístiques
Assignatura
 • Literatura Occitana II
 • Sintaxi catalana
 • Literatura catalana medieval II
 • Monografies de literatura catalana I
 • Metodologia de l'ensenyament del català
Assignatura
 • Teatre català del segle XX i XXI
 • Pragmàtica i català col·loquial
 • Pràctiques externes d'empresa o institució
 • Literatura catalana del segle XXI
 • Assignatura
Treball de fi de grau
 

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat d'anàlisi i síntesi Raonament crític Curiositats por el saber i pel Coneixement de el patrimoni humà Capacitat de treball en equip i Habilitats en les relacions personals Coneixement i sensibilitat cap a la diversitat cultural Capacitat d'Organització i Planificació de la feina i la investigació Capacitat de comunicació oral i escrita en llengua catalana i castellana, així com amb una o més llengües estrangeres Capacitat d'utilitzar la terminologia i les tècniques pròpies de l'àmbit disciplinari o professional

Metodologia

Presencial

Idiomes en els quals s'imparteix

Català (62%), Occità (22%), Anglès (8%), Francès (8%)

Durada

4 anys

Objectius

Expressió
Capacitar l'estudiantat, a partir de l'domini dels recursos expressius propis de les llengües catalana i occitana, tant en un nivell passiu com actiu, per expressar-se amb absoluta correcció i competència en aquestes llengües oralment i per escrit, emprant la terminologia pròpia de les disciplines lingüístiques i literàries.
Docència
Capacitar l'estudiantat per desenvolupar l'ensenyament de l'català i l'occità en tant llengües cooficials del territori i de les seves respectives literatures, a diferents nivells docents i als destinataris que les tinguin com a llengües pròpies o segones llengües.
Recerca
Capacitar l'estudiantat per a realitzar estudis de postgrau propis de les disciplines lingüístiques i literàries, i dur a terme futurs projectes d'investigació en aquests àmbits que condueixin a un aprofundiment de el coneixement de el passat i el present lingüístics i literaris tant catalans com occitans.
Planificació i mediació lingüística
Capacitar l'estudiantat per a realitzar processos de planificació lingüística, a partir de la comprensió de la dimensió sociolingüística tant de la història com de la realitat actual de les llengües catalana i occitana, així com de les seves connexions amb els àmbits de la política i el dret.
  

Titulació obtinguda

Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans

Pràctiques

Pràctiques Externas.

Perspectives laborals

Docència de llengua i literatura catalanes i occitanes en diferents àmbits: secundària, batxillerat, universitat, formació permanent (adults), L2 Investigació (màsters i doctorat) Mediació lingüística en ambients multiculturals i gestió de la diversitat. Assessorament lingüístic i literari en editorials, institucions, empreses i mitjans de comunicació. Aplicacions de les tecnologies de la parla i de la lingüística computacional. Creació i crítica literàries.

Horari

Principalment horari de matí.
Grau en Filología Catalana i Estudis Occitans
Universitat de Lleida (UdL)
Campus i seus: Universitat de Lleida (UdL)
Universitat de Lleida (UdL)
Pl. Víctor Siurana, 1 25003 Lleida
Cursos més populars
X