Grau de Filologia Hispànica

Facultat de Filología (UB)

Grau
Presencial
Oficial / Homologat
240 Crèdits
  • Barcelona
consultar preu

Descripció

Què es pretén amb aquest ensenyament?

Formar, científicament i pedagògicament, professionals de la llengua i la literatura espanyoles, tenint en compte les competències rigorosament filològiques (coneixement, recerca, edició i crítica), com també les habilitats que estan estretament relacionades amb la transferència de coneixement a la societat (tant en institucions públiques com privades) i la gestió cultural.Proporcionar una formació enfocada des d'una intenció transnacional i comparativista que generi interès també cap a altres ensenyaments i que prepari alhora l'alumnat que vulgui fer estudis de postgrau.
Destinataris

És interessant i recomanable que tinguis:

Capacitat de comprensió i expressió orals i escrites.

Capacitat de treball.

Capacitat crítica i de raonament lògic, de relació de conceptes, de síntesi i d'anàlisi.

Memòria, bon hàbit de lectura i curiositat intel·lectual.

Interès i curiositat per les llengües i les literatures.

Coneixements de la llengua i la literatura d'especialització, com també d'altres llengües estrangeres i instruments d'informàtica bàsica.

Perspectives laborals

Podràs treballar en els àmbits següents:
Ensenyament superior.
Ensenyament secundari i afins.
Ensenyament de l'espanyol amb fins específics.
Ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera.
Recerca.
Administració pública.
Indústria editorial.
Assessorament cultural.
Gestió i indústria de la cultura.
Periodisme cultural i crítica literària.
Indústria audiovisual i mediàtica.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau de Filologia Hispànica

Grau de Filologia Hispànica