Grau de Filologia Hispànica

Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Què es pretén amb aquest ensenyament?


Formar, científicament i pedagògicament, professionals de la llengua i la literatura espanyoles, tenint en compte les competències rigorosament filològiques (coneixement, recerca, edició i crítica), com també les habilitats que estan estretament relacionades amb la transferència de coneixement a la societat (tant en institucions públiques com privades) i la gestió cultural.

Proporcionar una formació enfocada des d'una intenció transnacional i comparativista que generi interès també cap a altres ensenyaments i que prepari alhora l'alumnat que vulgui fer estudis de postgrau.

Destinataris

És interessant i recomanable que tinguis:


Capacitat de comprensió i expressió orals i escrites.
Capacitat de treball.
Capacitat crítica i de raonament lògic, de relació de conceptes, de síntesi i d'anàlisi.
Memòria, bon hàbit de lectura i curiositat intel·lectual.
Interès i curiositat per les llengües i les literatures.
Coneixements de la llengua i la literatura d'especialització, com també d'altres llengües estrangeres i instruments d'informàtica bàsica.

Perspectives laborals

Podràs treballar en els àmbits següents: Ensenyament superior. Ensenyament secundari i afins. Ensenyament de l'espanyol amb fins específics. Ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera. Recerca. Administració pública. Indústria editorial. Assessorament cultural. Gestió i indústria de la cultura. Periodisme cultural i crítica literària. Indústria audiovisual i mediàtica.
Grau de Filologia Hispànica
Facultat de Filología (UB)
Campus i seus: Facultat de Filología (UB)
Facultat de Filología (UB)
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona
Cursos més populars
X