Grau Oficial en Fotografia i Creació Digital

Descripció

El pla d'estudis del grau en Fotografia i Creació Digital s'ha creat perquè l'estudiantat adquireixi competències relacionades amb els conceptes i les tècniques propis de la creació d'imatges en general i de la fotografia en particular, els seus aspectes tècnics, científics i estètics; les tecnologies de captura i tractament de la imatge fotogràfica, la creativitat en la concepció de les idees i en l'ús de les tecnologies que en cada moment s'utilitzin en el món professional, els mecanismes per a l'aprenentatge de les metodologies de treball més apropiades en cada cas, i el coneixement de les implicacions ètiques i socials de l'exercici professional.

A més, l'estudiantat desenvolupa altres competències genèriques i valors, com la capacitat d'aprendre, la capacitat de prendre decisions, la creativitat, la sensibilització en relació amb qüestions mediambientals i de desenvolupament sostenible, i l'actitud solidària, especialment pel que fa a l'ús de les tecnologies de la fotografia i de la imatge.

Temari

1.er curs

matèria
matemàtiques
física
expressió Gràfica
Informàtica
Tecnologia de la Imatge Digital
projectes

2. º curs
matèria
comunicació Audiovisual
expressió Gràfica
empresa
Tecnologia de la Imatge Digital
Producció Fotogràfica en Comunicació Visual
projectes

3.er curs
matèria
Producció Fotogràfica en Ciència i Tecnologia
Producció Fotogràfica en Comunicació Visual

Programació Orientada al Tractament Digital
Bloc d'Especialització

4. º curs
matèria
Producció Fotogràfica en Ciència i Tecnologia
projectes
Treball de Fi de Grau
Bloc d'Especialització
Grau Oficial en Fotografia i Creació Digital
Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia. CITM-UPC
Campus i seus: Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia. CITM-UPC
Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia. CITM-UPC
C. de la Igualtat, 33 08222 Terrassa (Barcelona)
Cursos més populars
X