Grau en Genètica

Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

La genètica és una ciència que s'està expandint acceleradament amb nous coneixements i desenvolupaments tecnològics que afecten decisivament les ciències de la vida, la salut i la societat. La rellevància de la ciència genètica i la llarga trajectòria de recerca avançada en aquest camp de nombrosos grups de recerca de la UAB han estat els elements clau per oferir un nou grau de Genètica.

En aquest grau innovador s'aprendran els fonaments teòrics i pràctics i els avenços de gran abast de la genètica, que capaciten per exercir les múltiples professions d'un mercat laboral emergent, que s'estén des de la investigació genètica bàsica fins al desenvolupament d'aplicacions i de productes industrials derivats de la genòmica.

El grau pretén crear una base sòlida sobre els coneixements i els procediments de què disposa la genètica, i potenciar la creació de valor afegit mitjançant la transferència i la innovació tecnològiques. Aquesta dualitat, generació i transferència de saber, és l'objectiu principal del grau de Genètica.

El model formatiu del grau és generalista i interdisciplinari. Per aconseguir una sòlida formació en genètica és imprescindible cursar matèries bàsiques d'altres ciències. El grau inclou, doncs, coneixements d'informàtica, de teoria de xarxes, de gestió empresarial i de bioètica, entre altres.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, castellà i anglès.

Durada

4 anys.

Perspectives laborals

Investigador en genètica fent recerca bàsica, aplicada i / o clínica, en centres públics, empreses i / o hospitals. Consell genètic d'individus i de poblacions en empreses o serveis genètics de salut. Direcció i assessoria científica d'empreses genòmiques, de diagnòstic genètic pre i postnatal, biotecnològiques (transgènics, recombinants, teràpia gènica) i farmacèutiques (fàrmacs a la carta, genotoxicitat). Empreses de serveis genètics (seqüenciació, microarrays, anàlisis genòmiques, bioinformàtica). Educació i docència en Universitats, Centres d'Ensenyament Mitjà i Institucions. Millora genètica agropecuària. Política científica, medicina forense, proves de paternitat. Control de qualitat de la indústria alimentària (traçabilitat, detecció de races, varietats, transgènics ...). Institucions i empreses d'assessoria ambiental / diversitat genètica / conservació (Zoos, Parcs Naturals).
Grau en Genètica
Facultat de Biociències (UAB)
Campus i seus: Facultat de Biociències (UAB)
Facultat de Biociències (UAB)
Edifici C, Campus de la UAB 08193 Bellaterra (Barcelona)
Cursos més populars
X