Grau de Geografia i Ordenació delTerritori

Grau
Oficial / homologat
Presencial
4 anys
Consulteu el preu

Descripció

La Geografia proporciona la dimensió espacial dels fets econòmics, socials i naturals. Aquesta naturalesa comprensiva, juntament amb l'ús habitual dels avenços tecnològics i el tractament profund de moltes fonts d'informació diferents, posen en relleu la validesa d'aquesta disciplina a l'hora d'abordar problemes amb una dimensió espacial, ja siguin del nostre temps o del passat, i dels que afectaran a les generacions futures.
La Geografia és una ciència de vital importància en l'anàlisi dels efectes espacials dels processos de canvi econòmic en el món rural i urbà, en l'anàlisi de la utilització dels recursos naturals, humans i paisatgístics, en l'estudi dels impactes mediambientals , en la gestió i planificació del territori, etc.

El Grau de Geografia i Ordenació del Territori forma tècnics i especialistes en les matèries següents:

Especialista en tècniques cartogràfiques i metodologies quantitatives i qualitatives (cartografia i cartoteca, teledetecció, col · laboració amb topògrafs, disseny d'enquestes i anàlisi estadística, etc.).
Especialista en temes mediambientals (tècniques en medi ambient i prevenció de riscos, tècnics en consultories mediambientals i en Agendes 21, gestors de parcs naturals, etc.).
Especialista en temes de població i demografia (demografia aplicada empresarial, geomàrqueting, etc.).
Especialista en anàlisi, ordenació, planificació i gestió del territori. Polítiques de les institucions públiques i privades (tècnics de dictàmens cadastrals, gestors patrimonials i immobiliaris, etc.).
Especialista en el medi físic (meteoròleg, hidròleg, consultories geològiques, etc.).
Especialista en espais rurals i desenvolupament local, i en espais urbans i planificació (tècnic paisatgístic, dinamitzador, agent de cooperació, etc.).
Especialista en educació, investigació i divulgació geogràfiques (promoció turística, editorials, divulgació periodística, ensenyament, etc.).

Metodologia

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català i castellà.

Durada

240 ECTS

Preu

Consulteu el preu
Preu vigent per crèdit 15,16 euros
Grau de Geografia i Ordenació delTerritori
Facultat de Filosofia i Lletres (UAB)
Campus i seus: Facultat de Filosofia i Lletres (UAB)
Facultat de Filosofia i Lletres (UAB)
Edificio B, Campus UAB 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X