La Salle

Grau en Enginyeria de l'edificació

La Salle

Grau
Presencial
Oficial / Homologat
240 Crèdits

Descripció

L'adequació dels programes formatius a les necessitats reals del mercat, obrint el ventall d'opcions laborals dels enginyers d'edificació a tots els agents del procés constructiu. Es fa especial èmfasi, en totes les assignatures, en la tecnologia com a eina, en el rigor, professionalitat, ètica i honestedat, que són imprescindibles si volem millorar un sector que reclama una nova manera de fer per tendir a l'excel · lència. Algunes assignatures s'imparteixen en anglès, perquè en acabar tinguis un adequat nivell que et permeti treballar a tot Europa.objectius:

El Grau en Enginyeria d'Edificació de La Salle és el primer grau d'aquesta especialitat que va ser aprovat a Catalunya, d'acord amb el nou marc europeu d'ensenyament superior, i un dels primers a tot Espanya. Abans del 2014, aquesta titulació substituirà a la carrera d'Arquitectura Tècnica en totes les universitats.La formació es basa en l'aprenentatge de la construcció i gestió d'obres i projectes. Capacita als titulats per treballar en qualsevol procés de construcció, des de l'estudi de la seva viabilitat i promoció fins a l'execució i posterior vida útil. El Pla d'Estudis incideix en els aspectes de gestió integral del procés constructiu, dels quals els titulats en Enginyeria d'Edificació han de ser els protagonistes.El primer curs d'Enginyeria d'Edificació i d'Arquitectura és comú, el que t'ajudarà a decidir què vols continuar estudiant sense canviar d'Universitat.metodologia:

El claustre de professors i professionals, de gran prestigi, compaginen la docència amb l'activitat professional aportant la seva experiència pràctica en projectes emblemàtics a nivell internacional. El claustre (arquitectes, enginyers, arquitectes tècnics, economistes, advocats, etc.) Aborda els continguts docents de forma transversal, elevant el nivell formatiu.
Veure més

Temari del curs

semestre 1
geometria descriptiva
matemàtiques
Expressió gràfica: Dibuix
construcció I
física
Eines informàtiques I
semestre 2
geometria descriptiva
matemàtiques
Expressió gràfica: Dibuix
Història: Introducció a l'arquitectura
anàlisi arquitectònic
semestre 3
Introducció a les estructures
Química i geologia
Física II. Instal · lacions integrades
construcció II
Expressió gràfica aplicada
semestre 4
Introducció a les estructures
Legislació i normativa
Equips d'obra, instal · lacions i mitjans (portafolis)
Empresa: agents del procés constructiu
Arquitectura del segle XX
Eines informàtiques II
Expressió gràfica aplicada
semestre 5
Estructures d'acer i formigó
Organització i control d'obra
construcció III
Materials: normativa i control
Instal · lacions especials i de servei
semestre 6
Estructures d'acer i formigó
topografia
Organització i control d'obra
Detalls constructius: definició, representació i interpr.
gestió urbanística
idioma modern
Instal · lacions especials i de servei
semestre 7
Economia aplicada. Peritacions, valoracions i taxacions
Idioma modern avançat
Patologia, diagnosi i rehabilitació
Projecte final de grau
Gestió de projectes
Dret i administració en la construcció
semestre 8
Eines informàtiques III (costos i amidaments)
Seguretat i prevenció
pràctiques externes
Projecte final de grau
Sostenibilitat i energies renovables
Veure més

Destinataris

Pots accedir a aquest Grau:* Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).

* Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).

* Si estàs cursant una titulació universitària que ho has finalitzat i vols continuar-la a La Salle (trasllat d'expedient).

* Si ja tens una titulació universitària.

* Si has fet la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

* Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països amb els quals s'hagin subscrit acords internacionals aplicables en aquest cas; has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país on estàs estudiant per accedir a la Universitat i tramitar l'homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED.

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Enginyeria de l'edificació

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau en Enginyeria de l'edificació