Descripció

La gestió esportiva és una professió de present amb molt de futur.El sector esportiu necessita professionals de la gestió esportiva ben formats i amb vocació de lideratge.El títol de grau en Gestió Esportiva proporciona una formació completa en les competències professionals bàsiques necessàries per a la gestió de l'esport. En els darrers temps la nostra societat ha experimentat un procés d'esportivització que s'ha traduït en una creixent importància de l'esport tant econòmicament com socialment, i en un augment de les organitzacions esportives -sectors públic, privat associatiu i privat comercial- que promouen i faciliten l'esport als cada cop més nombrosos practicants.En el cas concret de Catalunya, la importància adquirida per l'esport és encara més notòria a partir del lideratge en l'esport de Barcelona. Actualment és una ciutat referent en la promoció i gestió de l'esport, i aquest coneixement, és reconegut internacionalment.Aquesta formació en Gestió Esportiva capacita els estudiants per a la gestió d'organitzacions, d'equipaments i de projectes en sectors com ara l'esport competitiu, l'esport recreatiu, l'esport salut, l'esport educatiu, el turisme esportiu o l'esport espectacle, a partir d'una formació sòlida i professionalitzadora, amb vocació internacional, i que recull l'experiència formativa de Blanquerna en l'àmbit de l'esport.
Veure més

Temari del curs

El grau en Gestió Esportiva s'estructura en diferents mòduls:

1r curs
Mòdul: Bases Socials, Econòmiques i Jurídiques de l'Esport i de l'Empresa
 •  
 •     Formació per a la universitat
 •     Bases socials de l'esport
 •     Economia de l'empresa I
 •     Antropologia de l'esport
 •     Ètica i responsabilitat social de l'empresa
 •     Legislació i governança de l'esport
 •     Economia de l'empresa II

42.00 crèdits


Mòdul: Fonaments del Sector Esportiu

    Esports convencionals

6.00 crèdits


Mòdul: Administració d'Organitzacions Esportives
 •     Mètodes quantitatius aplicats a l'empresa
 •     Comptabilitat general i de costos

12.00 crèdits


2n curs
Mòdul: Bases Socials, Econòmiques i Jurídiques de l'Esport i de l'Empresa

 •     Gestió pública
 •     Cultura i pensament contemporani
 •     Dret esportiu
 •     Anglès

24.00 crèdits


Mòdul: Fonaments del Sector Esportiu
 •     Esport i desenvolupament
 •     Planificació i explotació d'equipaments esportius convencionals i singulars
 •     Esports emergents

18.00 crèdits


Mòdul: Administració d'Organitzacions Esportives
 •     Administració d'organitzacions esportives
 •     Direcció de persones
 •     Fonaments del màrqueting

18.00 crèdits


3r curs
Mòdul: Fonaments del Sector Esportiu

 •     Gestió d'esdeveniments
 •     Esport i territori
 •     Esport, salut i benestar

18.00 crèdits


Mòdul: Administració d'Organitzacions Esportives
 •     Direcció financera
 •     Sistemes d'informació i tecnologies aplicades a la direcció
 •     Sistemes de gestió de la qualitat
 •     Direcció d'operacions i logística

24.00 crèdits


Mòdul: Gestió del Turisme Esportiu
 •     Fonaments del turisme esportiu
 •     Destinacions de turisme esportiu

12.00 crèdits


Mòdul: Esport, Comunicació i Grans Esdeveniments
 •     Grans esdeveniments esportius
 •     Màrqueting avançat

12.00 crèdits


Mòdul: Pràcticum

    Pràcticum I

6.00 crèdits


4t curs
Mòdul: Emprenedoria

 •     Gestió de projectes
 •     Emprenedoria tècnica
 •     Tecnologia i esport
 •     Política d'empresa i habilitats directives

24.00 crèdits


Mòdul: Gestió del Turisme Esportiu
 •     Ports esportius i activitats nàutiques
 •     Turisme actiu
 •     Camps de golf i complexos turístics

18.00 crèdits


Mòdul: Esport, Comunicació i Grans Esdeveniments
 •     Gestió de grans recintes esportius
 •     Comunicació empresarial, relacions públiques i protocol
 •     Patrocini esportiu

18.00 crèdits


Mòdul: Pràcticum

    Pràcticum II

6.00 crèdits


Mòdul: Treball de final de grau

    Treball de final de grau

12.00 crèdits30 crèdits del pla d'estudis s'imparteixen en llengua anglesa.
Veure més

Horari/Torn

Matí

Durada

4 cursos acadèmics.

Objetius

Emprenedoria en el sector esportiu
Direcció d?àrees funcionals en organitzacions esportives dels sectors públic o privat (associatiu i comercial)
Consultoria esportiva i assessorament empresarial
Gestió d?empreses de serveis i productes esportius
Gestió d?equipaments esportius
Gestió d?esdeveniments esportius
Gestió de projectes esportius i turisticoesportius
Gestió d?empreses multiserveis

Titulació obtinguda

Actualment aquesta titulació segueix el procés de verificació d'acord amb el RD 1393/2007 de 29 d'octubre de 2007, modificat pel RD 861/2010 de 2 de juliol de 2010.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Gestió Esportiva (Sport Management)

Grau en Gestió Esportiva (Sport Management)