Descripció

La professió d'Infermeria té com a missió atendre la salut de les persones, les famílies i les comunitats en els processos de salut i de desenvolupament en totes les etapes del cicle vital. Les intervencions infermeres són fruit del pensament crític i estan basades en principis científics, humanístics i ètics.En el Grau en Infermeria de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna - URL, a Barcelona, es compagina l'aprenentatge teòric amb la pràctica des del primer curs i això facilita l'aproximació al món professional i la posterior inserció laboral. Els estudiants també es poden acollir a diversos programes d'intercanvi amb altres universitats estrangeres i realitzar pràctiques a centres sanitaris europeus. 

Temari del curs

1r                                                                      
Anatomofisiologia 1                                                                      
Informàtica                                                                                      
Anatomofisiologia 2                                                                      
Seminari interdisciplinari                                                            
Psicologia                                                                                          
Comunicació                                                                                    
Biologia                                                                                              
Infermeria bàsica aplicada                                                         
Pràctiques clíniques introductòries 1                                     
Pràctiques clíniques introductòries 2                                     
Fonaments d'Infermeria                                                            
Infermeria comunitària 1                                                                                                                                               
 2n
Infermeria clínica 1                                                                        
Infermeria clínica 2                                                                        
Fisiopatologia                                                                                  
Anglès 1                                                                                             
Seminari professionalitzador 1                                                 
Farmacologia                                                                                   
Estadística                                                                                         
Antropologia                                                                                  
Pràctiques d'hospitalització 1                                                   

3r                           
B
ioètica                                                                                              
Atenció a l'ancià i a la dependència                                        
Educació per a la salut i la comunicació                                 
Infermeria comunitària 2                                                            
Seminari professionalitzador 2                                                 
Infermeria clínica 3                                                                        
Nutrició                                                                                              
Atenció d'infermeria a la dona                                                 
Atenció d'infermeria a la infància                                           
Atenció d'infermeria a l'adolescència                                   
English in health sciences                                                           
Pràctiques d'hospitalització 2                                                   
Pràctiques de salut comunitària                                                              
Salut mental                                                                                    
Legislació                                                                                           
                                                                                             
 
4t
Salut pública                                                                     
Lideratge en infermeria                                                              
Seminari professionalitzador 3                                 
Pràctiques fi de grau 1                                                 
Pràctiques fi de grau 2                                                 
Pràctiques fi de grau 3                                                 
Optativa                                                                             
Optativa (en anglès)                                                     
Treball de fi de grau    
Veure més

Destinataris

                                                                                                                             

 

Requisits

Vies d'accés:

- Batxillerats, PAU i assimilats (preferentment la modalitat de Ciències i Tecnologia)

- FP2, CFGS i assimilats (preferentment les adscrites a la branca de coneixement de Ciències

de la Salut).

- Diplomats, llicenciats o graduats

- Majors de 25, 40 i 45 anys

 

Preinscripció:

Documentació necessària:

- Fotocòpia del DNI

- 1 fotografia original mida carnet

- Fotocòpia de les notes de la via d'accés, si es disposa en el moment de la preinscripció*

 

*Per fer efectiva la preinscripció és imprescindible que la fotocòpia de la nota de la via d'accés sigui lliurada al SIOE. La de Farmàcia també es pot lliurar a la secretaria de l'IQS.

 

Prova d'accés

Els estudiants han de realitzar una prova d?accés. Consta d?un test psicotècnic i una prova d?expressió escrita. En finalitzar la prova, s?efectuaran uns exercicis en llengua anglesa que permetran con

Metodologia

La Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL afavoreix el tracte personal entre professor i estudiant, en un clima de diàleg i participació per tal de fomentar la capacitat creadora i estimular l?esperit crític.


Els estudiants reben la formació de caràcter humanístic i interdisciplinari, a partir de cinc grans blocs pedagògics: classes magistrals, seminaris, simulació clínica, pràctiques professionals, a més de la possibilitat de realitzar estudis a l?estranger.


Es dóna molta importància a la capacitat per adaptar-se als diferents entorns professionals. Per això, des del primer dia, es treballa la vessant professional a les aules de simulacions clíniques de la universitat.

Idiomes en què s'imparteix

Català

Horari/Torn

Matí

Places

80

Data Límit:

Començament preinscripció: 7 de febrer
- Preferentment a través del nostre web: www.blanquerna.edu a l?àrea ?Preinscripció online?.
- Presencialment al Servei d?Informació i Orientació a l?Estudiant (SIOE) de la Facultat (c. Padilla 326. Barcelona).

Durada

240 ECTS

Lloc on s'imparteix el curs

c. Padilla, 326-332

Objectius

La Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL afavoreix el tracte personal entre professor i estudiant, en un clima de diàleg i participació per tal de fomentar la capacitat creativa i estimular l'esperit crític.

Els estudiants reben la formació de caràcter humanístic i interdisciplinari, a partir de quatre grans blocs pedagògics:

  • classes magistrals 

  • seminaris

  • simulació clínica

  • pràctiques professionalsTitulació obtinguda

Grau en Infermeria

Perspectives laborals

El títol de graduat en Infermeria t'habilita per treballar en l?àmbit de la salut i et permet exercir la teva professió en sectors tan diferents com l'assistencial, el docent, la recerca o la gestió. La Infermeria es pot desenvolupar de forma independent, mitjançant l'exercici lliure de la professió, o bé en institucions públiques o privades com:

- Serveis de salut pública
- Atenció domiciliària
- Centres hospitalaris
- Centres d?assistència primària
- Centres de salut mental
- Centres sociosanitaris
- Centres educatius
- Centres esportius i recreatius
- Residències geriàtriques
- Centres penitenciaris
- Centres de salut laboral
- Universitat/ Docència/ Recerca
- Serveis extrahospitalaris
- Serveis de bombers

Promocions

El pagament dels estudis es realitza de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès. En el moment de la inscripció, l'estudiant ha de fer efectiu el 50% del cost total dels crèdits matriculats; el 50% restant es reparteix en nou mensualitats mitjançant domiciliació bancària.

L'import pagat no es retornarà sota cap concepte.

Així mateix, els estudiants que sol·licitin un crèdit per finançar-se els estudis a les entitats bancàries col·laboradores amb la Fundació Blanquerna, ho hauran de comunicar en el moment de la inscripció, per tal que Secretaria els lliuri el document per presentar a l'entitat bancària corresponent.Per facilitar l'accés a l'oferta formativa de Blanquerna, l'estudiant té diverses possibilitats, internes o externes, d'obtenir ajuts econòmics significatius, a través de beques, ajuts econòmics, ajuts financers i a través de la borsa de treball.

Preu

6.669 €

Nombre de crèdits de la titulació: 240
Crèdits previstos per curs: 60

Estades a l'estranger


Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Infermeria

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos