Grau en Infermeria

Grau
Oficial / homologat
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

El grau d'Infermeria forma infermers i infermeres generalistes amb preparació científica i humana i capacitat suficients per a valorar, identificar i avaluar les necessitats de salut i de cures de les persones sanes o malaltes de les famílies i la comunitat i per saber actuar en cada cas. Les persones titulades són capaços, també, d'oferir estratègies de promoció de la salut i la prevenció de la malaltia i de dur a terme activitats que contribueixin al restabliment de la salut o les cures necessàries per oferir una mort digna. Dins de l'entorn del sistema de salut, els professionals de la infermeria comparteixen amb altres professionals sanitaris les funcions de planificació, organització, direcció i avaluació del sistema de salut.

Els alumnes que es matriculin d'aquest grau a la Facultat de Medicina cursaran el primer curs en aquest centre docent i la resta de cursos a la Unitat Docent de la Vall d'Hebron. Els estudiants de segon i tercer curs de la diplomatura continuaran els seus estudis a l'Escola Universitària d'Infermeria de la Vall d'Hebron.

Programes d'intercanvi

Els estudiants del Grau d'Infermeria tenen la possibilitat de participar en múltiples programes d'intercanvi amb universitats de l'Estat Espanyol (Programa Sèneca / Sicue), d'Europa (programa Erasmus) i resta del món (Programa Propi) que contribueixen de manera molt positiva en el seu formació com a infermers. D'altra banda, rebem cada curs estudiants d'altres països que desitgin completar la seva formació entre nosaltres, i que ens aporten altres perspectives i contribueixen a l'enriquiment personal dels alumnes.

Sortides professionals


La sortida professional més freqüent és el treball en hospitals, clíniques i centres d'atenció primària.
Els sectors principals d'ocupació són:

Departaments sanitaris d'empreses privades.
Exercici lliure de la professió, generalment, atenció domiciliària.
Centres sociosanitaris.
Centres de rehabilitació.
Balnearis.
Escoles bressol.
Mútues sanitàries.
Programes de promoció de la salut.


Existeixen, també, dues especialitats reconegudes acadèmicament que s'estudien per la via de residència. Són la de llevadora (amb una durada formativa de 2 anys) i la d'infermeria de salut mental (1 any).

Metodologia

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant, exàmens, proves i treballs.
Grau en Infermeria
Facultad de Medicina (UAB)
Campus i seus: Facultad de Medicina (UAB)
Facultad de Medicina (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X