Escuela Universitaria de Informática "Tomàs Cerdà" (UAB)
Grau
Presencial
Oficial / Homologat
240 Crèdits
  • Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Descripció

La importància creixent dels serveis incideix no solament en el redisseny de l'economia global, sinó que ha generat la creació d'una nova disciplina acadèmica: la Informàtica i Serveis. Aquesta nova disciplina pretén proporcionar els coneixements organitzatius i tecnològics necessaris per cobrir el buit existent entre les necessitats de les empreses de donar serveis i les empreses del sector tecnològic que proporcionen els recursos tecnològics necessaris.L'objectiu d'aquesta nova titulació és crear experts en el disseny de sistemes d'informació que estableixin un procés de comunicació fluid entre l'empresa i l'usuari, fent ús de la tecnologia com a eina de gestió dels processos de negoci i d'integració eficient de diferents mèdia (imatges, àudio, vídeo, animacions).En el context de la nostra Universitat aquesta nova disciplina sorgeix de l'evolució de l'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió i del Graduat Multimèdia per adaptar-se al nou context econòmic, científic i social i satisfer una demanda cada vegada més urgent del mercat laboral.Aquesta titulació s'inscriu dintre del nou marc de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior pels estudis universitaris de Grau i Màster. La superació dels ensenyaments previstos en el seu pla d'estudis donen dret a l'obtenció del títol de Graduat/da en Infomàtica i Serveis per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Veure més

Temari del curs

Per obtenir el títol de Graduat en Informàtica i Serveis els estudiants hauran de completar un total de 240 crèdits ECTS organitzats en 4 cursos acadèmics (60 ECTS per curs)

Dels 240 crèdits ECTS del títol, 180 corresponen a assignatures obligatòries (60 d'ells constitueixen la Formació Bàsica, a cobrir entre 1r i 2n curs), 12 al Treball Final de Grau i 48 a assignatures optatives. Durant els 3 primers anys es desenvolupen els continguts obligatoris, i durant el quart i darrer any, l'estudiant haurà de fer el treball final de grau, i els 48 crèdits optatius.

El primer any està dedicat principalment al desenvolupament del mòdul de formació bàsica, i durant el segon i tercer any es despleguen les assignatures obligatòries dels mòduls propis del grau: Informàtica, Serveis i Multimèdia més una assignatura del bloc "exercici professional".

Pel que fa al 4rt any, 12 ECTS corresponen al Treball Final de Grau, i els 48 ECTS restants han de ser escollits a partir de les assignatures optatives (12 poden correspondre a l'assignatura Pràctiques externes), que estan distribuïdes de la forma següent:

24 ECTS de la matèria Aplicacions, bloc format per 4 assignatures optatives, a través de les quals s'analitzen les particularitats de 3 sectors amb una gran projecció de futur: Sanitari, financer i banca, i mediambient.
12 ECTS de les Pràctiques en empresa, una assignatura anual a través de la què els estudiants podran completar la seva formació amb la realització de pràctiques en empresa i institucions de reconegut prestigi.
30 ECTS que li atorgarien la menció (especialitat) en "Gestió de serveis", bloc de 5 assignatures a través a través de les què s'estudien, bàsicament, les metodologies de gestió del coneixement, de consultoria de negocis i temàtiques relacionades amb la seguretat i la qualitat dels serveis.
30 ECTS que li atorgarien la menció en "Tecnologies multimèdia en els Serveis": bloc de 5 assignatures a través de les què s'estudia l'activitat professional i s'aprofundeix en tècniques relacionades amb els sistemes i aplicacions multimèdia.
En funció de quina sigui la configuració de la optativitat d'aquest quart curs, l'estudiant podrà graduar-se o bé amb la menció (especialització) "Gestió de serveis", o bé amb la menció "Tecnologies multimèdia en els Serveis" o bé sense cap menció alguna. L'estudiant que configuri la seva optativitat partint d'aconseguir una de les dues Mencions, haurà de completar els 48 ECTS a partir de la resta d'assignatures optatives, ja sigui les Pràctiques externes, assignatures de la matèria Aplicacions o assignatures optatives de l'altra Menció.
Veure més

Destinataris

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:Capacitat d'abstracció, percepció i atenció.

Imaginació i creativitat

Capacitat de treball en equip i de planificació del treball

Capacitat d'innovació

Raonament lògic

Aptitud numèrica

Interès per les qüestions socials, per l'economia i l'empresa

Capacitat de síntesi

Caràcter sociable i extravertit

Pel que fa als coneixements d'una tercera llengua, el nivell aconseguit per l'estudiant en els seus estudis de batxillerat serà suficient. Aquest nivell ha de permetre a l'estudiant l'adaptació al model d'introducció progressiva d'assignatures impartides en anglès, que culminarà amb l'elaboració, la presentació i la defensa del Treball Fi de Grau en anglès.
Veure més

Horari/Torn

L?escola romandrà oberta de dilluns a divendres 8.30 a 22, i els dissabtes de 9 a 14 hores.

Les classes s?impartiran de dilluns a divendres de 16 a 22 hores.

Places

50

Durada

4 anys

Objetius

El ?Graduat en informàtica i serveis? és un professional capaç d?avaluar, dissenyar i implementar els sistemes d?informació de les empreses de serveis, en particular els d?aquelles empreses que ofereixen els seus serveis a través d?Internet, de manera que, tenint en compte l?experiència de l?usuari intern i extern a l?empresa (user / customer experience) gestionin de forma òptima la informació utilitzada en totes les seves àrees de negoci.


En aquest sentit, la formació adquirida pel nou graduat es correspon amb el perfil d?un informàtic multimèdia capaç d?analitzar i modelitzar els processos de negoci de les empreses de serveis, així com de concebre, valorar, planificar i dirigir projectes i sistemes d?informació per a la seva aplicació als serveis utilitzant els principis i metodologies propis de l?enginyeria, de gestió de recursos humans i d?economia.

Perspectives laborals

Consultor i/o auditor de:
Sistemes d?informació de serveis i multimèdia
Analista i desenvolupador de:
Sistemes d?informació de serveis i multimèdia (bases de dades, portals, llibres electrònics)
Sistemes de negoci de serveis i multimèdia (comerç electrònic, marqueting multimèdia)
Sistemes de comunicació multimèdia (videoconferències, teleserveis)

Promocions

Les Escoles Universitària Gimbernat i Tomàs Cerdà, sensibles a les dificultats econòmiques i socials que les famílies estan tenint en el context de crisi actual, han decidit absorbir la pujada de les taxes universitàries que va haver-hi en el curs 2012/2013, de forma que el cost total de la matrícula no superi anualment la pujada de l'IPC, amb l'objectiu de minimitzar l'efecte d'aquest increment en els seus estudiants.El pagament es fa en 12 mensualitats sense cap tipus de recàrrec ni aval. Aquestes condicions no són exclusives del primer curs, sinó que es mantenen al llarg dels estudis.Cada any es fa pública la convocatòria de beques del règim general (AGAUR) i de mobilitat (MPESyD) a la qual es poden acollir els estudiants dels centres universitaris.

 

Preu

Preu Públic Bonificat per EUG 23,31 ?/crèdit + Preu Curs 67,62 ?/crèdit

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau d'Informàtica i Serveis

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau d'Informàtica i Serveis