Grau en Llengua i literatura catalanes

Grau
Oficial / homologat
Presencial
4 anys
Consulteu el preu

Descripció

Vull estudiar Llengua i Literatura Catalanes

Perquè coneixeré de manera rigorosa i profunda la llengua i la literatura catalanes, així com altres llengües i cultures.

Perquè els coneixements i competències adquirides els podré aplicar gràcies a una àmplia gamma de sortides professionals en camps molt diversos i en àmbits socials nous.

Per divertir-me aprenent: la lectura és una font de plaer. Per aprendre divertint: saber comunicar amb competència és un repte estimulant. Perquè tindré una formació lingüística, literària i humanística general.

Perquè adquiriré habilitats necessàries en el món actual (elaboració de bases de dades, diccionaris i correctors gramaticals, etc.).

Perquè, si conec la llengua i la cultura pròpies de manera rigorosa, podré respectar i promoure la diversitat lingüística i cultural. Perquè em formaré com a ciutadà lliure i responsable, amb criteris propis, esperit crític i actitud participativa.

Objectius formatius

L'educació lingüística i literària és un pilar bàsic en la formació personal dels ciutadans en qualsevol societat, a més de ser la porta d'accés al coneixement (científic i humanístic) ia la cultura.

El grau de Llengua i Literatura Catalanes forma graduats amb coneixements acadèmics sòlids en llengua i literatura catalanes i en les disciplines afins, i els dota de la capacitació i de les eines bàsiques per aplicar tals coneixements a qualsevol àmbit professional.
competències adquirides

El Grau garanteix l'adquisició de les competències que han de permetre als graduats exercir la seva professió amb garanties de qualitat i excel · lència: assegura un nivell d'excel · lència en l'expressió oral i escrita en diferents registres i formats comunicacionals; proporciona formació teoricopràctica per conèixer i interpretar les produccions lingüístiques i literàries catalanes de qualsevol època i dota d'habilitats i mètodes sòlids i versàtils per poder exercir la seva tasca amb idoneïtat; capacita per aplicar coneixements i habilitats en contextos diferents i canviants en el si d'una societat democràtica, tolerant i respectuosa amb la pluralitat lingüística i cultural.

La titulació proporciona una formació adequada per a l'exercici, entre altres, de les activitats professionals: docència de llengua i literatura catalanes en tots els nivells acadèmics, docència del català com a llengua estrangera, assessorament lingüístic, indústria editorial, mitjans de comunicació, lingüística forense, planificació lingüística, traducció, tecnologies lingüístiques, investigació lingüística i literària, escriptura creativa, intermediació lingüística, avaluació i intervenció de les patologies del llenguatge, gestió lingüística d'organitzacions, assistència a la qualitat lingüística.

Temari

primer curs

      Crèdits bàsics comuns de facultat (B): 24,00 crèdits
      Crèdits bàsics propis (B): 12,00 crèdits
      Fonaments (OB): 12,00 crèdits
      Literatura catalana (OB): 6,00 crèdits
      Llengua catalana (OB): 6,00 crèdits

segon curs

      Crèdits bàsics comuns de facultat (B): 12,00 crèdits
      Crèdits bàsics complementaris (B): 12,00 crèdits
      Fonaments (OB): 12,00 crèdits
      Literatura catalana (OB): 6,00 crèdits
      Llengua catalana (OB): 6,00 crèdits
      Cal superar primer els mòduls següents:
          Tercera llengua i literatura: italià (OB): 12,00 crèdits
          Tercera llengua i literatura: francès (OB): 12,00 crèdits

tercer curs

      Literatura catalana (OB): 12,00 crèdits
      Llengua catalana (OB): 18,00 crèdits
      Segona llengua i literatura (OB): 12,00 crèdits
      Fonaments 2 (OP): 6,00 crèdits
      Seminaris optatius (OP): 12,00 crèdits

quart curs

      Literatura catalana (OB): 12,00 crèdits
      Llengua catalana (OB): 6,00 crèdits
      Seminaris optatius (OP): 24,00 crèdits
      Treball final de grau (TFG): 12,00 crèdits

AL LLARG DE LA CURSA CAL SUPERAR ELS REQUISITS SEGÜENTS

      Optativitat + reconeixement acadèmic 48,00 crèdits (amb un màxim de 6 crèdits de reconeixement acadèmic, que també es poden obtenir cursant assignatures optatives)
      Cal superar primer els mòduls següents:
          Nivell B2.1 - Alemany
          Nivell B2.1 - Anglès
          Nivell B2.1 - Francès
          Nivell B2.1 - Italià
          Nivell B2 - Alemany
          Nivell B2 - Anglès
          Nivell B2 - Francès
          Nivell B2 - Italià
          Nivell C1 - Alemany
          Nivell C1 - Anglès
          Nivell C1 - Francès
          Nivell C1 - Italià

Durada

240 ECTS
Grau en Llengua i literatura catalanes
Facultat de Lletres (UdG)
Campus i seus: Facultat de Lletres (UdG)
Facultat de Lletres (UdG)
Pl. Ferrater Mora, 1 17071 Girona
Cursos més populars
X