Grau de Llengües i Literatures Modernes

Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Què es pretén amb aquest ensenyament?


Proporcionar una formació científica sòlida en llengua, literatura i cultura, amb la finalitat de formar especialistes de perfils diversos que s'adaptin a l'entorn plurilingüe i multicultural actual.
Oferir una formació en dos àmbits lingüístics: domini de la llengua instrumental i coneixements sòlids de lingüística, literatura i cultura específiques de cada àmbit.

Temari

Matèries

Matèria  Crèdits  Caràcter
Literatura  18  FB
Llengua Clàssica  6  FB
Idioma Modern  12  FB
Llengua  18  FB
Lingüística  6  FB
Llengua A Instrumental i Gramàtica / Llengua A o B Instrumental i Gramàtica  36  OB
Literatura de la Llengua A / Literatura de la Llengua A o B  36  OB
Filologia i Civilització de la Llengua A / Filologia i Civilització de la Llengua A o B  48  OB
Lingüística de la Llengua A / Lingüística de la Llengua A o B  24  OB
Complements de Filologia  30  OT
Treball de Fi de Grau  6  OT
CRÈDITS TOTALS  240 

Les matèries es desglossen en assignatures de 6 o 12 crèdits.
El pla d'estudis per assignatures es pot trobar a la pàgina web del centre.
En les matèries de Formació bàsica l'estudiant haurà de cursar 18 crèdits d'una llengua i la seva literatura a escollir entre alemany, anglès, àrab, basc, català, espanyol, francès, gallec, grec, grec modern, hebreu, italià, llatí, neerlandès, polonès, portuguès, romanès, rus i suec.

El pla d'estudis comprèn dos itineraris en les matèries obligatòries (144 crèdits):
· Estudi d'una llengua a triar entre alemany, francès o italià.
· Estudi de dues llengües a triar entre alemany, anglès, àrab, català, espanyol, francès, gallec, grec, hebreu, italià, llatí, polonès, portuguès i rus.

Destinataris

És interessant i recomanable que tinguis:


Capacitat de comprensió i expressió orals i escrites.
Capacitat de treball.
Capacitat crítica i de raonament lògic, de relació de conceptes, de síntesi i d'anàlisi.
Memòria, bon hàbit de lectura i curiositat intel·lectual.
Interès i curiositat per les llengües i les literatures.
Coneixements de la llengua i la literatura d'especialització, com també d'altres llengües estrangeres i instruments d'informàtica bàsica.

Requisits

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a Admissions a ensenyaments de grau.
En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines següents de la Generalitat de Catalunya (Departament d'Economia i Coneixement, Universitats i Recerca), on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies:
Admissió Preinscripció 2012
Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a Admissió amb estudis estrangers.

Perspectives laborals

Podràs treballar en els àmbits següents: Ensenyament. Correcció de textos en aspectes lingüístics, literaris i culturals inherents a dos àmbits lingüístics. Planificació i assessorament lingüístics i literaris. Indústria editorial i del llibre. Crítica literària. Traducció. Sectors d'intermediació lingüística i cultural. Mediació i gestió culturals. Formació d'adults.
Grau de Llengües i Literatures Modernes
Facultat de Filología (UB)
Campus i seus: Facultat de Filología (UB)
Facultat de Filología (UB)
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona
Cursos més populars
X