Grau en Marketing internacional

Grau
Oficial / homologat
Presencial
3 anys
10000 €

Descripció

El títol de Grau en Marketing Internacional té com a objectiu formar professionals que investiguin, planifiquin, executin i controlin les estratègies de Marketing i de comunicació de les empreses de qualsevol sector o àrea d'activitat.
Les noves tecnologies han impulsat una transformació global i constant de les empreses per adaptar-se a un nou entorn digital. El Grau en Marketing Internacional proporciona una base sòlida dels conceptes i tècniques del marketing i la comunicació per formar una nova generació de professionals capaços d'assumir els reptes actuals amb capacitat d'adaptació i versatilitat.
Els estudis desenvolupen una sèrie de competències multidisciplinàries, com l'anàlisi crítica, la creativitat, la resolució de problemes o el treball en equip, que són essencials davant el repte que tenen les empreses en l'economia globalitzada del segle XXI. El Pla d'Estudis consta de 180 crèdits ECTS a cursar en tres anys, amb la possibilitat de realitzar l'últim any en una de les universitats europees amb les quals IQS té acords de col·laboració i obtenir així una doble titulació.
 

Temari

Primer curs
 • Fonaments de Marketing
 • Publicitat i Relacions Públiques
 • Innovació i Emprenedoria
 • Comerç Internacional
 • Tecnologies de la Informació i la Comunicació
 • Anàlisi de Dades
 • Entorn Econòmic Global
 • Comptabilitat i Finances
 • Economia de l'Empresa
 • Tècniques de Comunicació
 • Ètica
TOTAL 60,0
 
Segon curs
 • Fonaments de Marketing Digital
 • Marketing Internacional
 • Direcció de Vendes
 • Gestió de la Informació i Relacions amb els Clients
 • Preus i Promoció de Vendes
 • Investigació de Mercats
 • Recursos Humans
 • Pràctiques en Empresa
 • New devices of Electronic Marketing
 • Planificació de Marketing
 • Entorn Legal
 • Comportament Organitzacional
 • Assignatures Optatives
TOTAL 60,0
 
Tercer curs
 • Al tercer curs, totes les assignatures s'imparteixen en anglès.
 • Estratègies de Comunicació Digital
 • Marketing Estratègic
 • Marketing B2B
 • Introducció al Disseny Web
 • Comportament del Consumidor
 • Ètica dels Negocis i Sostenibilitat
 • Comunitats Virtuals
 • Anàlisi i Mètriques Digitals
 • Treball Final de Grau
TOTAL 60,0
 

Competències per a les quals et prepara el curs

Conèixer els conceptes de l?empresa i el paper que aquesta exerceix en l?economia de mercat, així com el seu comportament organitzacional. Investigar i analitzar el comportament del mercat i del consumidor per detectar oportunitats de negoci. Ser capaç de dissenyar i establir les estratègies de marketing i comunicació que permeten l?inici o la consolidació de la presència de l?empresa en l?exterior. Idear nous productes i serveis sobre la base de les característiques de l?empresa i de les demandes del mercat. Crear i desenvolupar marques comercials. Comunicar amb eficiència les característiques que defineixen i diferencien un producte pel que fa al de la competència. Dissenyar campanyes de marketing i marketing digital que comprenguin estratègies de social media, posicionament i visibilitat online. Crear pàgines web funcionals. Gestionar comunitats virtuals. Analitzar dades de l?activitat dels consumidors en l?entorn digital per implementar millores en el pla de marketing

Prova d'accés

Els alumnes de nou ingrés en el Grau en Màrqueting Internacional una prova d'admissió que consisteix en la realització d'un test psicotècnic i la revisió de l'expedient acadèmic de l'estudiant

Idiomes en els quals s'imparteix

Primer any en castellà. Segon curs en castellà i anglès. Tercer curs íntegrament en anglès.

Objectius

El títol de Grau en Marketing Internacional té com a objectiu formar professionals que investiguin, planifiquin, executin i controlin les estratègies de Marketing i de comunicació de les empreses de qualsevol sector o àrea d'activitat.
Les noves tecnologies han impulsat una transformació global i constant de les empreses per adaptar-se a un nou entorn digital. El Grau en Marketing Internacional proporciona una base sòlida dels conceptes i tècniques del marketing i la comunicació per formar una nova generació de professionals capaços d'assumir els reptes actuals amb capacitat d'adaptació i versatilitat.
Els estudis desenvolupen una sèrie de competències multidisciplinàries, com l'anàlisi crítica, la creativitat, la resolució de problemes o el treball en equip, que són essencials davant el repte que tenen les empreses en l'economia globalitzada del segle XXI. El Pla d'Estudis consta de 180 crèdits ECTS a cursar en tres anys, amb la possibilitat de realitzar l'últim any en una de les universitats europees amb les quals IQS té acords de col·laboració i obtenir així una doble titulació.
 

Titulació obtinguda

Graduat/da en Marketing Internacional per la Universitat Ramon Llull

Pràctiques

Tots els estudiants han de fer obligatoriament pràctiques en una empresa.

Perspectives laborals

El Grau en Marketing Internacional ofereix un ampli ventall de sortides professionals, en diferents àmbits com són el marketing, la comunicació, la publicitat i la gestió comercial. Aquest Grau prepara per a la direcció general i direccions funcionals d?empreses relacionades amb el món digital, de la comunicació i del marketing. Concretament, els graduats que s?incorporin a empreses de tots els sectors, consultories, agències de comunicació o publicitat i instituts d?investigació de mercats, podran desenvolupar funcions de: Director de Marketing Director de Comunicació Brand/Product Manager Director Comercial/Vendes Tècnic d?Investigació de Mercats Marketing Analyst Web Marketing Social Media Specialist SEO/SEM Analyst Community Management

Promocions

IQS dedica un fons limitat per concedir ajudes econòmiques i fer front al finançament d'una part del cost dels estudis, per als estudiants que es matriculen en les titulacions

Avantatges del curs

El Grau en Marketing Internacional té una durada de 3 anys (6 semestres) i consta de 180 crèdits ECTS. El Pla d'Estudis està dissenyat perquè un estudiant a temps complet faci 60 ECTS durant un curs acadèmic. Aquest Grau t'ofereix la possibilitat de realitzar el tercer curs en una universitat europea del EEES i obtenir d'aquesta manera una doble titulació. Si realitzes els 3 cursos a IQS, obtindràs el títol de Grau de Marketing Internacional. Si optes per una doble titulació internacional, hauràs de cursar el tercer curs a: University of Northumbria, a Newcastle (Regne Unit), i obtindràs el títol de Bachelor in Marketing Management. Jönköping University, a Jönköping (Suecia) amb el títol de Bachelor of Science with a major in Business Administration. Rennes School of Business, a Rennes (França) i obtindràs el títol de International Bachelor Programme in Management.

Borsa de treball

El servei de Carreres Professionals d'IQS ofereix assessorament professional als estudiants de Grau i Màster.

Lloc on s'imparteix el curs

IQS Via Augusta, 390, 08017, Barcelona
Grau en Marketing internacional
IQS Institut Químic de Sarrià
Campus i seus: IQS Institut Químic de Sarrià
IQS Institut Químic de Sarrià
Via Augusta, 390 08017 Barcelona
Cursos més populars
X