Grau Universitari en Màrqueting

Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Els titulats en Màrqueting configuren un dels col·lectius amb més àmplies sortides professionals, ja que no només són útils per a exercir funcions per compte d'altri, sinó que tenen els coneixements necessaris per posar en marxa tot tipus d'iniciatives empresarials.
En el plantejament de la UDIMA, la finalitat del Grau en Màrqueting és formar professionals en la línia definida en el Llibre Blanc de ANECA. Per tant, es tracta de capacitar professionals amb un elevat grau d'excel·lència, bons fonaments de coneixement científic i desenvolupament de competències investigadores que li permetin realitzar un exercici professional competent.
Un professional del màrqueting ha de conèixer els principis, models i teories científiques més contrastades per la investigació. Així mateix és important que conegui l'evidència empírica disponible sobre els fenòmens que estudia en el seu programa de formació i que van a fonamentar la seva intervenció professional. En resum, el Grau en Màrqueting que proposa UDIMA no solament forma a l'estudiant com a especialista en màrqueting, sinó que li prepara proporcionant formació científica i competències investigadores.
D'altra banda, cal subratllar que la UDIMA és una universitat que aposta per la investigació i innovació en tots els àmbits de la ciència i la tecnologia, especialment en diferents àrees del màrqueting.

Temari

Pla d'estudis:
Els ensenyaments corresponents a Grau en Màrqueting són oficials i el pla d'estudis està publicat al BOE número 108 de 6 de maig de 2015, sent la seva estructura la següent:

Tipus de matèria Crèdits
Formació Bàsica 60
obligatòries 150
optatives 24
Treball Fi de Grau 6
Total 240

Distribució d'assignatures:

El pla d'estudis que es proposa consta de les següents assignatures:
 
 • Tecnologies i Gestió de la Informació i del Coneixement
 • Introducció a l'Economia
 • Sociologia General
 • Màrqueting i Globalització
 • Màrqueting Electrònic
 • Introducció al Dret
 • Introducció a l'Organització d'Empreses
 • Estadística
 • direcció Comercial
 • Psicologia del Consumidor
 • Finances i Elaboració de pressupostos
 • Teoria de la Comunicació Interpersonal
 • Teoria de la Publicitat
 • Producte i Preu
 • Fonaments de la Comunicació en l'Entorn Digital
 • Identitat Corporativa
 • Responsabilitat Social Corporativa i Deontologia Professional
 • Investigació de Mercats
 • Distribució Comercial
 • Domunicació Institucional
 • Gestió d'Esdeveniments i Protocol
 • Investigació en Mitjans Digitals
 • Màrqueting Directe
 • Venda Directa i Online
 • Màrqueting Financer i de Serveis
 • Tècniques de Previsió i Seguiment de Vendes
 • Màrqueting Estratègic
 • CRM i Màrqueting Relacional
 • Logística per a la Vendes
 • Dret Mercantil
 • Xarxes Socials i Community Management
 • Pla de Màrqueting
 • Treball Fi de Grau
 • Habilitats Professionals
 • Disseny i Gestió de Campanyes Online i Offline
 • Màrqueting Internacional
 • Optatives

Destinataris

Els següents són perfils d'estudiants als quals s'adreça especialment la titulació:
 
 • Estudiants sense titulació universitària prèvia que realitzen el curs d'Accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys.
 • Estudiants de batxillerat sense experiència professional que volen dedicar-se a l'àmbit del màrqueting i altres aspectes derivats del mateix.
 • Estudiants que ja han cursat estudis universitaris en qualsevol camp de coneixement de les Ciències Socials, de cara a un major desenvolupament professional i l'obtenció del títol de Grau.
 • Professionals en exercici en àrees de Màrqueting que no tenen titulació.

Requisits

Podran accedir els qui compleixin alguna de les següents vies d'accés: Accés des del Batxillerat, COU i altres títols de secundària del sistema educatiu espanyol. Accés des de la prova d'accés per a majors de 25 anys. Accés mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional. Accés des de la prova d'accés per a majors de 45 anys. Accés des d'un títol de Formació Professional. Accés des d'un Títol universitari oficial corresponent a l'anterior ordenació dels ensenyaments universitaris o títol equivalent. Accés des d'un Títol universitari oficial de Grau, Màster o títol equivalent. Accés a través de l'acreditació d'estudis i títols professionals que donen accés a estudis universitaris espanyols, segons la legislació vigent. Accés per trasllat. Art 29 del RD 412/2014. Accés per estudis estrangers no universitaris. Accés des d'estudis estrangers universitaris.

Metodologia

La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement. Les bases pedagògiques en què es fonamenta la nostra Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral, l'aprenentatge basat en competències i la motivació per aprendre. El sistema d'ensenyament de UDIMA està estretament vinculat a la Societat del Coneixement. Un sistema d'avaluació contínua i la utilització d'eines tecnològic-pedagògiques ens permeten desenvolupar una metodologia activa que ajuda als estudiants a aprendre fent. El procés ensenyament-aprenentatge es desenvolupa a través de les Aules Virtuals de la Universitat. Els estudiants poden establir una comunicació directa amb els seus professors ...

Durada

Inici: 21 febrer 2022.

Objectius

La justificació del títol des d'un punt de vista professional deriva de la necessitat del sector professional de comptar amb personal qualificat amb formació universitària. La saturació de demandants d'ocupació en les empreses de tots els sectors ha motivat que la titulació universitària sigui ja un requisit de facto exigit per a l'accés a l'ocupació. A més, l'elevat ritme de canvi i d'innovació en el sector fa necessari no només una formació sòlida i amb base, sinó també una constant actualització de continguts i metodologies, per adaptar els plans d'estudi a la canviant realitat del mercat.
L'adquisició per part de l'estudiantat dels sabers i destreses exposats, es converteix en garant d'una adequada preparació professional i acadèmica per a la seva posterior vida laboral.

Perspectives laborals

Ampli ventall de possibilitats laborals que ofereix als graduats doncs poden crear les seves pròpies empreses i recórrer a l'autoocupació; poden treballar en el sector privat, en la gestió i direcció de tot tipus d'empreses, en entitats financeres, en el sector públic (tant nacional, regional i local com en organismes internacionals o dedicar-se a la docència (tant en l'ensenyament secundari com a la Universitat) i investigació. Els llocs de treball són múltiples: Direcció estratègica: staff de direcció estratègica, adjunt de direcció. Direcció comercial: tècnic comercial, inspector de vendes, cap d'equip, analista comercial, selecció i formació de venedors i organització i gestió de les vendes. C onsultor de màrqueting: màrqueting audit, formació in-company, disseny d'estratègies comercials, analista comercial Dirección de màrqueting: màrqueting assistant, product manager, brand manager, responsable de direcció estratègica de màrqueting ...

Preu

Consulteu el preu
Preu del crèdit 77,50 euros.

Borsa de treball

Borsa de Treball i Emprenedors facilita als alumnes i antics alumnes les millors oportunitats d'accés al mercat laboral.
Grau Universitari en Màrqueting
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Campus i seus: Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Centro de Estudios Financieros (Centro Colaborador)
Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X