EUROFITNESS EDU

Grau Mig de Salvament i Socorrisme

EUROFITNESS EDU

Cicle formatiu d’ensenyaments esportius (GM)
Presencial
Oficial / Homologat
 • Barcelona
400 €

Descripció

Curs intensiu per a l'obtenció del cicle formatiu de grau mig inicial de salvament i socorrisme, segons el que s'estableix en la legislació vigent (llei 7/2015 del 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport) per obtenir la titulació que permet exercir com a socorrista a piscines.Tots aquells que vulgueu tenir la titulació de socorrisme aquàtic en piscines heu d'apuntar-vos a la prova específica d'accés als ensenyaments de regim especial de salvament i socorrisme. Les convocatòries les realitza l'escola catalana, les properes proves es realitzaran del 8 al 29 de juny i les inscripcions es realitzaran del 8 al 27 de maig. L'enllaç a la informació oficial és ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-esportius/


Temari del curs

MÓDULS PROFESSIONALS DEL CURS:
 • MP 1: Bases del comportament esportiu. 30h
 • MP 2: Primers auxilis. 20h
 • MP 3: Activitat física adaptada i discapacitat. 10h
 • MP 4: Organització esportiva. 20h
 • MP 5: Instal·lacions aquàtiques i materials. 25h
 • MP 6: Metodologia de salvament i socorrisme. 65h
 • MP 7: Organització d'esdeveniments d'iniciació en salvament i socorrisme. 25h
 • MP 8: Seguretat i intervenció en istal·lacions aquàtiques. 65h
 • MP 9: Formació pràctica. 115h

Competències per a les que et prepara el curs

Desenvolupar les competències generals per poder exercir en l'àmbit professional com a socorrista aquàtic.

Destinataris


 • Tècnics Superior en Animació d'activitats Físiques i Esportives

 • Alumnes que estiguin cursant actualment el cicle formatiu de Grau Superior D'animació d'activitats Físiques i Esportives

 • Persones en disposició de la prova d'accés específica als estudis de règim especial de Salvament i SocorrismeRequisits

Tots aquells que vulgueu tenir la titulació de socorrisme aquàtic en piscines heu d'apuntar-vos a la prova específica d'accés als ensenyaments de regim especial de salvament i socorrisme. Les convocatòries les realitza l'escola catalana, les properes proves es realitzaran del 8 al 29 de juny i les inscripcions es realitzaran del 8 al 27 de maig. L'enllaç a la informació oficial és ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-esportius/

Prova d'accés

Tots aquells que vulgueu tenir la titulació de socorrisme aquàtic en piscines heu d'apuntar-vos a la prova específica d'accés als ensenyaments de regim especial de salvament i socorrisme. Les convocat

Metodologia

Sessions teòric / pràctiques per assolir els objectius del curs.

Utilització de plataforma on line ( moodle) per obtenir la informació ( apunts ) del curs.

Idiomes en què s'imparteix

Català / Castellà.

Tipus d'avaluació

Avaluació continua teòrica i pràctica.

Horari/Torn

De 8 a 15:30.

Places

30

Durada

El curs es realitzarà del 17 de juny al 5 de juliol.

Objetius

Desenvolupar les competències generals per poder exercir en l'àmbit professional com a socorrista aquàtic.

Titulació obtinguda

Tècnic de Grau Mig en Salvament i Socorrisme.

Perspectives laborals

Sortides professionals:

Monitor/a de salvament i socorrisme.

Jutge/jutgessa cronometrador/a.

Socorrista en piscines.

Socorrista en parcs aquàtics.

Socorrista en piscines naturals.

Preu

400 €

Avantatges del curs

Els alumnes del curs podran gaudir durant el període del mateix de l'entrada gratuïta a qualsevol de les instal·lacions esportives del grup Eurofitness.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau Mig de Salvament i Socorrisme

Grau Mig de Salvament i Socorrisme