Rambla Instituto

Curs preparatori per obtenir el títol oficial de Grau Mitjà en Atenció sociosanitària

Rambla Instituto

Curs
Presencial
  • Barcelona
1.470 €

Descripció

El nostre Sistema d'Ensenyament s'emmarca en el Reial Decret 942/2003 per desenvolupar tots els coneixements en cada àrea amb qualitat professional regulats segons el Reial Decret 1147/2011, pel qual cada títol de formació professional pot obtenir-se mitjançant proves lliures convocades pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat o l'estament pertinent de cada comunitat autònoma.

Temari del curs

Mòdul 1. Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència.
Mòdul 2. Destreses socials.
Mòdul 3. Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència.
Mòdul 4. Atenció i suport psicosocial.
Mòdul 5. Suport a la comunicació.
Mòdul 6. Suport domiciliari.
Mòdul 7. Atenció sanitària.
Mòdul 8. Atenció higiènica.
Mòdul 9. Teleassistència.
Mòdul 10. Primers auxilis.
Mòdul 11. Formació i orientació laboral (F.O.L.).
Mòdul 12. Empresa i iniciativa emprenedora.

Requisits


  • Tenir 18 anys per al títol de tècnic en l'any d'examen.

  • Posseir el títol de graduat en educació secundària obligatòria per al títol de Tècnic.

  • Haver superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.Perspectives laborals

Auxiliar en residències de gent gran i persones amb discapacitat.
Assistent a persones en situació de dependència en institucions.
Auxiliar d'ajuda a domicili.

Preu

1.470 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs preparatori per obtenir el títol oficial de Grau Mitjà en Atenció sociosanitària

Curs preparatori per obtenir el títol oficial de Grau Mitjà en Atenció sociosanitària