Rambla Instituto

Curs preparatori per obtenir el títol oficial de Grau Mitjà en Cuina i gastronomia

Rambla Instituto

Curs
Presencial
  • Barcelona
1.470 €

Descripció

El nostre Sistema d'Ensenyament s'emmarca en el Reial Decret 942/2003 per desenvolupar tots els coneixements en cada àrea amb qualitat professional regulats segons el Reial Decret 1147/2011, pel qual cada títol de formació professional pot obtenir-se mitjançant proves lliures convocades pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat o l'estament pertinent de cada comunitat autònoma.

Temari del curs

Mòdul 1. Ofertes gastronòmiques.
Mòdul 2. Preelaboració i conservació d'aliments.
Mòdul 3. Tècniques culinàries.
Mòdul 4. Processos bàsics de pastisseria i rebosteria.
Mòdul 5. Productes culinaris.
Mòdul 6. Postres en restauració.
Mòdul 7. Seguretat i higiene en la manipulació d'aliments.
Mòdul 8. Formació i orientació laboral (F.O.L)
Mòdul 9. Empresa i iniciativa emprenedora.

Requisits


  • Tenir 18 anys per al títol de tècnic n el moment de l'examen.

  • Posseir el títol de graduat en educació secundària obligatòria per al títol de Tècnic.

  • Haver superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.Perspectives laborals

Podries desenvolupar-te professionalment en hotels, en restauració, en bars i cafeteries, pastisseries, botigues especialitzades en menjars preparats, càterings, indústries agroalimentàries.

Preu

1.470 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs preparatori per obtenir el títol oficial de Grau Mitjà en Cuina i gastronomia

Curs preparatori per obtenir el títol oficial de Grau Mitjà en Cuina i gastronomia