Grau Mitjà en Emergències Sanitàries

Barcelona Formación

Descripció

Barcelona Formación inclou en la seva variada oferta formativa el Grau Mitjà Tècnic en emergències sanitàries, una formació impartida pel nostre centre, que et prepara per tenir la titulació oficial. Es tracta d'un pla formatiu de nivell avançat i modalitat semipresencial, que podràs completar amb total flexibilitat d'horari.

Temari

Mòdul 1. Manteniment mecànic preventiu del vehicle.
Mòdul 2. Logística sanitària en emergències.
Mòdul 3. Dotació sanitària.
Mòdul 4. Atenció sanitària inicial en situacions d'emergència.
Mòdul 5. Atenció sanitària especial en situacions d'emergència.
Mòdul 6. Evacuació i trasllat de pacients.
Mòdul 7. Suport psicològic en situacions d'emergència.
Mòdul 8. Plans d'emergències i dispositius de riscos previsibles.
Mòdul 9. Teleemergències.
Mòdul 10. Anatomofisiologia i patologia bàsiques.
Mòdul 11. Formació i orientació laboral.
Mòdul 12. Empresa i iniciativa emprenedora.

Competències per a les quals et prepara el curs

Treball en equip, resolució de situacions, Coordinacion de treballs

Destinataris

Aquest curs va dirigit a totes aquelles persones que estiguin interessades en el món sanitari.

Requisits

Tenir 18 anys per al títol de tècnic.
Posseir el títol de graduat en educació secundària obligatòria per al títol de Tècnic.
Haver superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.
Les persones que hagin cursat estudis en règim presencial oa distància, podran presentar-se a aquestes proves per a la superació dels mòduls professionals que tinguin pendents.
Durant un mateix curs acadèmic, un alumne no pot estar matriculat en el mateix mòdul professional a distància i en règim presencial, així com en les proves per a l'obtenció d'aquest.
En funció dels estudis que hagis cursat anteriorment, es podrà sol·licitar la convalidació de mòduls professionals un cop el participant s'hagi matriculat en la prova.
En el cas de complir amb els requisits per a accedir al mòdul de Formació en Centres de Treball, un cop matriculat també podran sol·licitar l'exempció total o parcial de l'FCT si compleix amb els requisits.

Metodologia

Classes personalitzades per a cada alumne. Classes en grups. Seminaris. Exàmens setmanals. Exàmens de repàs abans de la presentació a la convocatòria oficial.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Objectius

Amb la realització d'aquest curs, que basa la seva metodologia d'impartició en un model teòric-pràctic, et capacitarás per treballar amb diligència en un servei d'emergències sanitàries. A través dels 12 mòduls temàtics que componen el temari, estaràs preparat en aspectes com ara el manteniment mecànic preventiu del vehicle d'emergències, en saber aplicar la dotació sanitària, en desenvolupar els procediments d'evacuació i trasllat de pacients, en seguiment de tele emergències , entre d'altres temes.

Titulació obtinguda

Es lliurarà un diploma acreditatiu d'haver superat amb èxit tot el programa formatiu i un cop superada la convocatòria oficial es tindrà accés al títol oficial de GM en Emergències Sanitàries atorgada per l'estat

Pràctiques

Un cop superada amb èxit el programa formatiu podràs realitzar pràctiques professionals, on acabaràs de perfeccionar i aprendre el treball propi d'un Tècnic / a en Emergències Sanitàries

Perspectives laborals

Transport Sanitari. Emergències Sanitàries. Tele assistència. Centres de Coordinació d'Urgències i Emergències.

Promocions

Bonificacions especials per a persones aturades majors de 18 anys.

Borsa de treball

Un cop obtingut el títol et proposarem entrevistes laborals d'ofertes corresponents a l'extensa llista d'empreses col·laboradores nostres, per poder treballar en l'àmbit sanitari.

Professorat

Antonio Malagón. Mercè Marténez. Andrés Pérez.
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Grau Mitjà en Emergències Sanitàries
També et recomanem aquests cursos
X