Grau en Negocis i Màrqueting Internacional

Grau
Oficial / homologat
Presencial
4 anys
Consulteu el preu

Descripció

Projecta el teu futur en un món global .

El món dels negocis i de la gestió internacional estan en constant transformació i la societat demanda professionals capacitats per adaptar-se a aquest entorn canviant . El grau en Negocis i Màrqueting Internacionals dóna resposta a aquesta demanda proporcionant la capacitat d'adaptació i versatilitat en qualsevol àrea d'una empresa o institució que desenvolupi una activitat en l'àmbit internacional .

El grau en Negocis i Màrqueting Internacionals és una carrera universitària oficial de quatre anys que prepara per a la gestió internacional de l'empresa i ofereix els coneixements , les tècniques , les habilitats i les conductes que configuren la cultura internacional dels negocis i del màrqueting . Aquesta cultura requereix del professional uns coneixements multidisciplinaris , direcció i tècniques empresarials , economia i mètodes quantitatius fins als coneixements humanístics i institucionals , un dels elements clau per als negocis i el màrqueting internacionals , els idiomes . El grau en Negocis i Màrqueting Internacionals incorpora els idiomes al seu pla d'estudis en un doble vessant : d'una banda , els estudiants poden cursar durant tres anys un idioma a triar entre alemany , francès , japonès , rus i xinès mandarí i , per la altra , un 30 % de les assignatures s'imparteixen en anglès , sent el seu aprenentatge intrínsec a la realització d'aquestes assignatures .

Un altre element diferencial d'aquests estudis són les pràctiques obligatòries que en el tercer curs de la carrera per un període mínim de tres mesos .

Amb les estades a l'estranger i amb la presència d'alumnes estrangers a ESCI , en conveni bilateral amb altres universitats o en el marc del programa Erasmus / Sòcrates , es promou l'intercanvi cultural i de coneixements per a la formació dels estudiants .

Els cursos, trimestrals i en grups reduïts , requereixen la plena dedicació de l'estudiant . La docència és d'alta qualitat , i atorga una especial importància als aspectes pràctics . El claustre de professors el formen a parts similars professorat de l'Escola i els departaments d'Economia i Empresa , Humanitats , etc . , De la Universitat , així com professionals del món empresarial internacional de reconegut prestigi .Aquest grau et permetrà

    
Obtenir una formació completa , multidisciplinària i multicultural
    
Tenir una visió general d'una organització econòmica que vol desenvolupar o iniciar negocis a nivell internacional
    
Ser capaç de dissenyar i establir les estratègies comercials , financeres , legals i de recursos humans que permeten l'inici o la consolidació de la presència de l'empresa a l'exterior
    
potenciar les habilitats de comunicació i de negociació en diferents llengües

    
adaptar , treballar i liderar grups internacionals multiculturals i multidisciplinaris
    
interpretar en clau de negocis els esdeveniments polítics , econòmics i socials de l'actualitat
    
conèixer les claus per fer negocis a qualsevol país
    
obtenir una primera experiència laboral en l'àmbit dels negocis internacionals a través de l'assignatura de Pràctiques en Empresa

OBJECTIUS GENERALS

      
Assegurar la capacitat d'adaptació i versalitat en qualsevol àrea d'una empresa o institució que desenvolupi una activitat en l'àmbit internacional , tant en entorns multiculturals com multidisciplinaris .
      
Promoure la predisposició per als negocis esfera global .
      
Fomentar la capacitat per a les relacions socials , especialment en un entorn internacional .
      
Oferir una formació àmplia i transversal que inclogui conèixer el funcionament de les diferents àrees de gestió d'una empresa .
      
Proporcionar una formació general i transversal amb una clara vocació professional .
      
Promoure una formació contemporània , adaptada a les necessitats de les organitzacions actuals i , simultàniament , receptiva i adaptable a les constants transformacions de l'entorn .
      
Promoure una formació que estableixi les bases de formació però que orienti en la capacitat i en la necessitat d'adaptació i adquisició de nous coneixements , entès tot com un procés continu .
      
Garantir un bon domini de l'expressió escrita i oral en públic en llengua catalana i castellana .
      
Assegurar la competència escrita , oral i receptiva en llengua anglesa així com la suficiència d'una segona llengua estrangera (alemany , xinès mandarí , francès , japonès o rus ) .

Pràctiques d'empresa :
Les pràctiques externes , de caràcter obligatori , se situen en el tercer trimestre del tercer curs i suposen una càrrega acadèmica per un total de 20 ECTS .

La matrícula d'aquesta assignatura comporta la signatura d'un conveni de pràctiques per part de l'empresa , l'estudiant i ESCI en el qual s'especifiquen , entre altres, la durada de les mateixes , l'activitat a realitzar i el sistema d'avaluació . Les pràctiques podran realitzar a Espanya oa l'estranger .

L'assignatura Pràctiques Externes comportarà :

• Un mínim de 400 hores .
• Dur a terme un treball tutoritzat en una organització desenvolupant una activitat en una o més àrees de la mateixa en l'àmbit dels negocis o el màrqueting internacionals .
• Ser d'interès per a la formació de l'alumne com a expert en la gestió Internacional

Temari

Crèdits ECTS: 240 crèdits ECTS

Matèries bàsiques: 60 crèdits

Matèries obligatòries: 104 crèdits

Matèries optatives: 48 crèdits

Pràctiques externes: 20 crèdits

Treball de final de grau: 8 crèdits

Idiomes en els quals s'imparteix

30% de les assignatures en anglès.

Durada

Crèdits ECTS: 240 crèdits ECTS.

Perspectives laborals

Empreses: industrials, agràries o del sector serveis, amb activitat internacional. Sector públic. Entitats públiques supranacionals, estatals, autonòmiques i locals, dedicades a la promoció econòmica i comercial. Cooperació internacional. Organitzacions no governamentals i altres entitats sense ànim de lucre, públiques o privades, amb activitat internacional.

Preu

Consulteu el preu
105 euros/crèdit.
Grau en Negocis i Màrqueting Internacional
ESCI Escola Superior de Comerç Internacional - Universitat Pompeu Fabra
Campus i seus: ESCI Escola Superior de Comerç Internacional - Universitat Pompeu Fabra
ESCI Escola Superior de Comerç Internacional - Universitat Pompeu Fabra
Passeig Pujades, 1 08003 Barcelona
Cursos més populars
X