Descripció

Projecta el teu futur en un món global .El món dels negocis i de la gestió internacional estan en constant transformació i la societat demanda professionals capacitats per adaptar-se a aquest entorn canviant . El grau en Negocis i Màrqueting Internacionals dóna resposta a aquesta demanda proporcionant la capacitat d'adaptació i versatilitat en qualsevol àrea d'una empresa o institució que desenvolupi una activitat en l'àmbit internacional .El grau en Negocis i Màrqueting Internacionals és una carrera universitària oficial de quatre anys que prepara per a la gestió internacional de l'empresa i ofereix els coneixements , les tècniques , les habilitats i les conductes que configuren la cultura internacional dels negocis i del màrqueting . Aquesta cultura requereix del professional uns coneixements multidisciplinaris , direcció i tècniques empresarials , economia i mètodes quantitatius fins als coneixements humanístics i institucionals , un dels elements clau per als negocis i el màrqueting internacionals , els idiomes . El grau en Negocis i Màrqueting Internacionals incorpora els idiomes al seu pla d'estudis en un doble vessant : d'una banda , els estudiants poden cursar durant tres anys un idioma a triar entre alemany , francès , japonès , rus i xinès mandarí i , per la altra , un 30 % de les assignatures s'imparteixen en anglès , sent el seu aprenentatge intrínsec a la realització d'aquestes assignatures .Un altre element diferencial d'aquests estudis són les pràctiques obligatòries que en el tercer curs de la carrera per un període mínim de tres mesos .Amb les estades a l'estranger i amb la presència d'alumnes estrangers a ESCI , en conveni bilateral amb altres universitats o en el marc del programa Erasmus / Sòcrates , es promou l'intercanvi cultural i de coneixements per a la formació dels estudiants .Els cursos, trimestrals i en grups reduïts , requereixen la plena dedicació de l'estudiant . La docència és d'alta qualitat , i atorga una especial importància als aspectes pràctics . El claustre de professors el formen a parts similars professorat de l'Escola i els departaments d'Economia i Empresa , Humanitats , etc . , De la Universitat , així com professionals del món empresarial internacional de reconegut prestigi .Aquest grau et permetrà    
Obtenir una formació completa , multidisciplinària i multicultural

    
Tenir una visió general d'una organització econòmica que vol desenvolupar o iniciar negocis a nivell internacional

    
Ser capaç de dissenyar i establir les estratègies comercials , financeres , legals i de recursos humans que permeten l'inici o la consolidació de la presència de l'empresa a l'exterior

    
potenciar les habilitats de comunicació i de negociació en diferents llengües    
adaptar , treballar i liderar grups internacionals multiculturals i multidisciplinaris

    
interpretar en clau de negocis els esdeveniments polítics , econòmics i socials de l'actualitat

    
conèixer les claus per fer negocis a qualsevol país

    
obtenir una primera experiència laboral en l'àmbit dels negocis internacionals a través de l'assignatura de Pràctiques en EmpresaOBJECTIUS GENERALS      
Assegurar la capacitat d'adaptació i versalitat en qualsevol àrea d'una empresa o institució que desenvolupi una activitat en l'àmbit internacional , tant en entorns multiculturals com multidisciplinaris .

      
Promoure la predisposició per als negocis esfera global .

      
Fomentar la capacitat per a les relacions socials , especialment en un entorn internacional .

      
Oferir una formació àmplia i transversal que inclogui conèixer el funcionament de les diferents àrees de gestió d'una empresa .

      
Proporcionar una formació general i transversal amb una clara vocació professional .

      
Promoure una formació contemporània , adaptada a les necessitats de les organitzacions actuals i , simultàniament , receptiva i adaptable a les constants transformacions de l'entorn .

      
Promoure una formació que estableixi les bases de formació però que orienti en la capacitat i en la necessitat d'adaptació i adquisició de nous coneixements , entès tot com un procés continu .

      
Garantir un bon domini de l'expressió escrita i oral en públic en llengua catalana i castellana .

      
Assegurar la competència escrita , oral i receptiva en llengua anglesa així com la suficiència d'una segona llengua estrangera (alemany , xinès mandarí , francès , japonès o rus ) .Pràctiques d'empresa :

Les pràctiques externes , de caràcter obligatori , se situen en el tercer trimestre del tercer curs i suposen una càrrega acadèmica per un total de 20 ECTS .La matrícula d'aquesta assignatura comporta la signatura d'un conveni de pràctiques per part de l'empresa , l'estudiant i ESCI en el qual s'especifiquen , entre altres, la durada de les mateixes , l'activitat a realitzar i el sistema d'avaluació . Les pràctiques podran realitzar a Espanya oa l'estranger .L'assignatura Pràctiques Externes comportarà :• Un mínim de 400 hores .

• Dur a terme un treball tutoritzat en una organització desenvolupant una activitat en una o més àrees de la mateixa en l'àmbit dels negocis o el màrqueting internacionals .

• Ser d'interès per a la formació de l'alumne com a expert en la gestió Internacional

Veure més

Temari del curs

Crèdits ECTS: 240 crèdits ECTS

Matèries bàsiques: 60 crèdits

Matèries obligatòries: 104 crèdits

Matèries optatives: 48 crèdits

Pràctiques externes: 20 crèdits

Treball de final de grau: 8 crèdits

Idiomes en què s'imparteix

30% de les assignatures en anglès.

Places

110

Durada

Crèdits ECTS: 240 crèdits ECTS.

Perspectives laboralsEmpreses: industrials, agràries o del sector serveis, amb activitat internacional.
Sector públic. Entitats públiques supranacionals, estatals, autonòmiques i locals, dedicades a la promoció econòmica i comercial.
Cooperació internacional. Organitzacions no governamentals i altres entitats sense ànim de lucre, públiques o privades, amb activitat internacional.

Preu

105 euros/crèdit.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Negocis i Màrqueting Internacional

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau en Negocis i Màrqueting Internacional