Grau Universitari en Periodisme

Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

La UDIMA es va sumar el 2009 a l'extensa tradició d'estudis de Periodisme a Espanya, orientats a proporcionar a l'estudiant la formació, els coneixements i les habilitats necessàries per a assumir el repte de la informació d'actualitat. El professional de la comunicació ha de conèixer el conjunt de formes, condicions i actuacions per difondre públicament els coneixements, els fets, les idees i les interpretacions mitjançant l'ús del llenguatge propi dels mitjans de comunicació en una societat digital i globalitzada.
La capacitació tècnica i professional del periodista se situa en el context de la complexitat creixent de les comunicacions socials, que requereix el desenvolupament d'una ciència teoricopràctica que investigui els principis de la seva tasca professional, la seva influència social, el seu marc jurídic i deontològic, a més dels aspectes sociològics, lingüístics i psicològics de la comunicació de masses.
La UDIMA imparteix des del curs 2009-2010 el grau en Periodisme, les dades de matrícula avalen al llarg d'aquests últims anys l'interès per aquest tipus d'estudis en la modalitat de teleformació. Precisament l'experiència acreditada al llarg d'aquests últims anys d'impartició ens porta a adaptar aquests estudis a les noves exigències del panorama mediàtic, de les noves tecnologies i del mercat de treball, incloent l'especialització a través de les mencions.
El nou Grau en Periodisme permet, a través dels seus mencions, especialitzar-se en tres àrees diferents: Periodisme Especialitzat, Periodisme Econòmic i Periodisme Jurídic-polític. L'obtenció d'una d'aquestes mencions suposa cursar 24 crèdits ECTS específics. En conseqüència, es pot optar per una de les mencions per poder finalitzar el Grau o bé obtenir el títol sense menció cursant 24 crèdits optatius de lliure elecció entre els oferts en les mencions i en el Mòdul de Formació Multidisciplinar. La composició de les mencions, pel que fa a assignatures es refereix per obtenir cadascuna d'elles, és la següent:
 • Menció en Periodisme Especialitzat. Suposa cursar quatre assignatures (24 crèdits ECTS): Periodisme Esportiu, Anglès per a Periodistes, Periodisme Cultural i Infografia.
 • Menció en Periodisme Econòmic. Suposa cursar quatre assignatures (24 crèdits ECTS): Periodisme de Precisió, Economia Espanyola i Mundial, Periodisme Econòmic i Estadística.
 • Menció en Periodisme Jurídic-polític. Suposa cursar quatre assignatures (24 crèdits ECTS): Comunicació Política, Organització de l'Estat. Drets i Llibertats, Periodisme Judicial i Propaganda Política.

Temari

Pla d'estudis:

Els ensenyaments corresponents al Grau en Periodisme són oficials i el pla d'estudis està publicat al BOE número 71 de 24 de març de 2014, sent la seva estructura la següent:

Distribució del pla d'estudis Crèdits
Formació Bàsica 60
obligatòries 150
optatives 24
Treball fi de grau 6
Total 240

Distribució d'assignatures:

El pla d'estudis que es proposa consta de les següents assignatures:
 
 • Llengua Espanyola
 • Teoria de la Comunicació social
 • Història Social i Política Contemporànies
 • Introducció al Dret
 • Tecnologia i Gestió de la Informació i del Coneixement
 • Introducció a l'Economia
 • Investigació en Mitjans Digitals
 • Teoria del Periodisme
 • Comunicació Visual
 • Comunicació Escrita
 • Literatura i Creació Literària
 • Introducció a la Psicologia de la Comunicació
 • Sociologia General
 • Narrativa Audiovisual
 • Periodisme Escrit I
 • Periodisme Escrit II
 • Documentació Informativa
 • Teoria de la Comunicació Interpersonal
 • Teoria de la Publicitat
 • Història de la Comunicació Social
 • Comunicació Radiofònica
 • Disseny de Publicacions
 • Comunicació Televisiva
 • Revistes
 • Opinió Pública
 • Periodisme Televisiu
 • Periodisme Radiofònic
 • Empresa Informativa
 • Dret de la Informació
 • Història del Periodisme Espanyol
 • Estructura de la Comunicació
 • Comunicació Institucional
 • deontologia Periodística
 • Periodisme Digital i Xarxes Socials
 • Pràcticum
 • Treball Fi de Grau
 • Optatives

Destinataris

Els següents són perfils d'estudiants als quals s'adreça especialment la titulació:
 • Estudiants sense titulació universitària prèvia que realitzen el curs d'Accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys.
 • Estudiants de batxillerat sense experiència professional que volen dedicar-se a l'àmbit del periodisme i la comunicació.
 • Estudiants que ja han cursat estudis universitaris en qualsevol camp de coneixement de les Ciències Socials, de cara a un major desenvolupament professional i l'obtenció del títol de Grau.
 • Professionals en exercici del periodisme, que no té col·legiació obligatòria, tant a nivell escrit com de ràdio, televisió i mitjans digitals.

Requisits

Podran accedir els qui compleixin alguna de les següents vies d'accés: Accés des del Batxillerat, COU i altres títols de secundària del sistema educatiu espanyol. Accés des de la prova d'accés per a majors de 25 anys. Accés mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional. Accés des de la prova d'accés per a majors de 45 anys. Accés des d'un títol de Formació Professional. Accés des d'un Títol universitari oficial corresponent a l'anterior ordenació dels ensenyaments universitaris o títol equivalent. Accés des d'un Títol universitari oficial de Grau, Màster o títol equivalent. Accés a través de l'acreditació d'estudis i títols professionals que donen accés a estudis universitaris espanyols, segons la legislació vigent. Accés per trasllat. Art 29 del RD 412/2014. Accés per estudis estrangers no universitaris. Accés des d'estudis estrangers universitaris.

Metodologia

La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement. Les bases pedagògiques en què es fonamenta la nostra Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral, l'aprenentatge basat en competències i la motivació per aprendre. El sistema d'ensenyament de UDIMA està estretament vinculat a la Societat del Coneixement. Un sistema d'avaluació contínua i la utilització d'eines tecnològic-pedagògiques ens permeten desenvolupar una metodologia activa que ajuda als estudiants a aprendre fent. El procés ensenyament-aprenentatge es desenvolupa a través de les Aules Virtuals de la Universitat. Els estudiants poden establir una comunicació directa amb els seus professors ...

Durada

Inici: 21 de febrer de 2022.

Objectius

Els objectius es relacionen amb la capacitació tècnica i ètica del professional que demanden les empreses i institucions de l'àmbit de la comunicació periodística, així com la pròpia societat sense intermediaris, a la qual l'informador pot servir mitjançant l'exercici del lliure emprenedoria. El propòsit d'imprimir al títol un caràcter marcadament professional es reflecteix en els següents objectius del títol: Formar periodistes que coneguin i dominin els diferents àmbits de l'acció comunicativa, les seves maneres, condicions i pràctiques d'excel·lència. Formar periodistes amb un bagatge cultural ampli i un profund coneixement del món i la societat actual.Formar periodistes que coneguin i respectin les normes jurídiques que protegeixen la convivència, la responsabilitat social que es deriva de la funció pública del Periodisme i, per tant, siguin capaços de contribuir amb el desenvolupament dels drets fonamentals, la igualtat i l'accessibilitat universal a la informació.

Preu

Consulteu el preu
Preu del crèdit 77,5 euros.

Borsa de treball

Borsa de Treball i Emprenedors facilita als alumnes i antics alumnes les millors oportunitats d'accés al mercat laboral.
Grau Universitari en Periodisme
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Campus i seus: Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Centro de Estudios Financieros (Centro Colaborador)
Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X