Descripció

Què es pretén amb aquest ensenyament?


Formar graduats en podologia o podiatria que compleixin els objectius següents:
Coneixement i aplicació dels fonaments de la podologia i la podiatria.
Coneixement i comprensió de les ciències bàsiques de la salut, el mètode científic i la mesura de funcions biològiques.
Autoaprenentatge continu per progressar i innovar professionalment.
Coneixement de l'estructura i la funció del cos humà, especialment l'extremitat inferior, relacionant la patologia general amb la patologia del peu.
Capacitat per diagnosticar, prescriure, indicar, dur a terme o avaluar tractaments sobre la base de l'historial clínic.
Adquisició d'experiència clínica en centres acreditats per a la formació universitària, fomentant la relació amb l'equip multidisciplinari i la comunicació eficaç amb els pacients.

Temari

 

Distribució de crèdits

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB) 78
Obligatòria (OB) 144
Optativa (OT) 12
Pràctiques externes obligatòries 0
Treball de fi de grau obligatori 6
CRÈDITS TOTALS 240

Destinataris

És interessant i recomanable que tinguis:


Coneixements previs de biologia, física i química.

Capacitat d'anàlisi i de síntesi, de gestió de la informació, de presa de decisions, de resolució de problemes i de treball en equip.

Es recomana que l'alumnat que ingressa a través de cicles formatius de grau superior o de formació professional hagi cursat branques sanitàries.

Perspectives laborals

El grau capacitat per a l'exercici lliure de la professió de podòleg, tant en institucions sanitàries com en l'àmbit privat.
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Grau de Podologia
També et recomanem aquests cursos
X