Universitat de Barcelona

Grau en Podologia

Universitat de Barcelona

Grau
Presencial
Oficial / Homologat

Descripció

Què és pretén amb aquest ensenyament?

Formar graduats en podologia o podiatria que compleixin els objectius següents:

Coneixement i aplicació dels fonaments de la podologia i la podiatria.

Coneixement i comprensió dels ciències bàsiques de la salut, el mètode científic i la mesura de funcions biològiques.

Autoaprenentatge continu per progressar i innovar professionalment.

Coneixement de l'estructura i la funció del cos humà, especialment l'extremitat inferior, relacionant la patologia general amb la patologia del peu.

Capacitat per diagnosticar, prescriure, indicar, dur a terme o avaluar tractaments sobre la base de l'historial clínic.

Adquisició d'experiència clínica en centris acreditats per a la formació universitària, fomentant la relació amb l'equip multidisciplinari i la comunicació eficaç amb els pacients.

Crèdits ECTS: 240

Branca de coneixement: Ciències de la Salut

Centri: Escola Universitària d'InfermeriaQuines són els vies d'accés preferents per a aquest grau?Batxillerat experimental + PAU

Batxillerat de Ciències de la Naturalesa

Cicles Formatius de Grau Superior

Química ambiental

Anàlisi i control

Anatomia patològica i citologia

Animació d'activitats físiques i esportives

Animació sòciocultural

Assessoria d'imatge personal

Dietètica

Documentació sanitària

Educació infantil

Estètica

Fabricació de productes farmacèutics i afins

Higiene bucodental

Imatge per al diagnòstic

Indústries de procés de pasta i paper

Indústries de procés químic

Integració social

Interpretació del llenguatge de signes

Laboratori de diagnòstic clínic

Ortosis i pròtesis

Plàstics i cautxú

Pròtesis dentals

Radioteràpia

Salut ambiental

COU + PAU

COU Biosanitària

Formació Professional

Branca serveis comunitat (totes els especialitats)

Branca perruqueria i estètica (totes els especialitats)

Branca química (totes els especialitats)

Branca sanitària (totes els especialitats)

Prova més grans de 25 anys

Prova més grans de 25 anys

Batxillerat LOGSE + PAU

Ciències de la SalutDe què podràs treballar?

El grau capacitat per a l'exercici lliure de la professió de podòleg, tant en institucions sanitàries com en l'àmbit privat.
Veure més

Temari del curs

Distribució de crèdits

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB) 78
Obligatòria (OB) 144
Optativa (OT) 12
Pràctiques externes obligatòries 0
Treball de fi de grau obligatori 6
CRÈDITS TOTALS 240

Destinataris

És interessant i recomanable que tinguis:

Coneixements previs de biologia, física i química.Capacitat d'anàlisi i de síntesi, de gestió de la informació, de presa de decisions, de resolució de problemes i de treball en equip.És recomana que l'alumnat que ingressa a través de cicles formatius de grau superior o de formació professional hagi cursat branques sanitàries.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Podologia

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos