Descripció

El títol de grau en Psicologia proporciona una formació global en les competències professionals i capacita per a l'exercici de la professió en diferents àmbits d'especialització, com són el clínic i de la salut, l'educatiu i el d'organitzacions i recursos humans. El psicòleg disposa dels coneixements científics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament humà, per tal de donar resposta a les demandes rebudes en diferents contextos i àmbits:

La psicologia de l'àmbit clínic i de la salut se centra en l'avaluació, el diagnòstic i la intervenció psicològica de les persones que pateixen.

La psicologia de les organitzacions i els grups s'ocupen de l'estudi de comportament humà en aquests col·lectius.

La psicologia en l'àmbit educatiu estudia els processos que experimenten les persones en situacions d'ensenyament aprenentatge.

L'estudiant podrà completar la seva formació per a l'exercici professional com a psicòleg amb els màsters universitaris de cada especialitat que la nostra facultat ofereix.
Veure més

Temari del curs

1r

Mòdul: assignatura Tipus acadèmic Crèdits
Semestre: Primer
Coneixements i estratègies per aprendre a la universitat I: Metodologia per al treball universitari en psicologia Bàsica 6.00
Coneixements i estratègies per aprendre a la universitat I: Seminari Bàsica 0.00
Fonaments per a l'anàlisi de dades: Fonaments del mètode científic: Estadística Bàsica 6.00
Bases psicològiques del comportament: Psicologia bàsica I Obligatòria 6.00
Bases psicològiques del comportament: Seminari Obligatòria 0.00
Comunicació i cognició: Bases de la comunicació i la cognició humana Obligatòria 6.00
Semestre: Segon
Bases socials del comportament: Antropologia Bàsica 6.00
Bases socials del comportament: Psicologia social Bàsica 6.00
Bases socials del comportament: Seminari Bàsica 0.00
Desenvolupament històric de la psicologia: Història de la psicologia Bàsica 6.00
Psicologia del cicle vital: Psicologia del desenvolupament I Obligatòria 6.00
Psicologia del cicle vital: Psicologia del desenvolupament II Obligatòria 6.00
Psicologia del cicle vital: Seminari Obligatòria 0.00

2n

Mòdul: assignatura Tipus acadèmic Crèdits
Semestre: Tercer
Humanitats: Pensament contemporari Bàsica 6.00
Humanitats: Psicologia i sociologia de la trascendència Bàsica 6.00
Humanitats: Seminari Bàsica 0.00
Bases psicobiològiques del comportament I: Psicobiologia I Bàsica 6.00
Persona i context I: Psicologia de l'educació Obligatòria 6.00
Persona i context I: Psicologia dels grups Obligatòria 6.00
Persona i context I: Seminari Obligatòria 0.00
Semestre: Quart
Bases psicobiològiques del comportament II: Psicobiologia II Bàsica 6.00
Bases psicobiològiques del comportament II: Psicofisiologia Bàsica 6.00
Bases psicobiològiques del comportament II: Seminari Bàsica 0.00
Persona i context II: Psicologia de la personalitat Obligatòria 6.00
Persona i context II: Psicopatologia Obligatòria 6.00
Persona i context II: Seminari Obligatòria 0.00

3r

Mòdul: assignatura   Tipus acadèmic Crèdits
Semestre: Cinquè
Avaluació i diagnòstic psicològic I: Avaluació en l'àmbit clínic   Obligatòria 6.00
Avaluació i diagnòstic psicològic I: Seminari   Obligatòria 0.00
Avaluació i diagnòstic psicològic I: Avaluació en l'àmbit educatiu   Obligatòria 6.00
Avaluació en organitzacions: Àmbit de les organitzacions   Obligatòria 6.00
Mètodes de recerca: Dissenys experimentals i quasi experimentals   Obligatòria 6.00
Mètodes de recerca: Metodologia observacional i estudi de casos   Obligatòria 6.00
Mètodes de recerca: Seminari   Obligatòria 0.00
Semestre: Sisè
Bases d'intervenció en psicologia de les organitzacions   Optativa 6.00
Avaluació i diagnòstic psicològic II: Avaluació i psicopatologia infantil i juvenil   Obligatòria 6.00
Avaluació i diagnòstic psicològic II: Avaluació i psicopatologia en adults   Obligatòria 6.00
Avaluació i diagnòstic psicològic II: Seminari   Obligatòria 0.00
Avaluació en neuropsicologia: Neuropsicologia   Obligatòria 6.00
Intervenció psicoterapèutica: Bases d'intervenció psicoterapèutica   Obligatòria 6.00
Intervenció psicoterapèutica: Seminari   Obligatòria 0.00
    Optativa  
Bases d'intervenció psicopedagògica: Bases d'intervenció psicopedagògica i pràcticum intern   Optativa 6.00

4t

Mòdul: assignatura Tipus acadèmic Crèdits
Semestre: Setè
Orientació psicopedagògica Optativa 6.00
Intervenció psicològica en persones grans Optativa 6.00
Models cognitius-conductuals Optativa 6.00
Psicologia dinàmica Optativa 6.00
Psicologia i família Optativa 6.00
Psicologia del treball i salut laboral Optativa 6.00
Mòdul d'optativitat de Psicologia 2. MSO2 : Seminari Optativa 0.00
Semestre: Vuitè
Psicologia de les addiccions Optativa 6.00
Psicologia humanista Optativa 6.00
Psicologia jurídica Optativa 6.00
Psicologia de les organitzacions Optativa 6.00
Psicologia del pensament i del llenguatge Optativa 6.00
Psicologia sistèmica Optativa 6.00
Mòdul d'optativitat de Psicologia 3. MSO3 : Seminari Optativa 0.00

Prácticum- Prácticas  12.00
Seminario de Prácticum
Trabajo final de grado  12.00
  Seminario de Trabajo final de grado
Veure més

Metodologia

La metodologia Blanquerna facilita les estratègies per ser un bon professional de la psicologia, a través del treball en grups reduïts-seminaris, professorat que compagina la docència amb el mon professional i pràctiques obligatòries en centres i institucions de reconegut prestigi. A més els estudiants tenen la possibilitat de fer estades a universitats estrangeres a través de diferents programes de mobilitat.

Horari/Torn

matí o tarda

Durada

4 anys.

Perspectives laborals

Psicologia Clínica i de la salut Psicologia Educació Psicologia de les Organitzacions i del treball Psicologia Comunitària i jurídica ? Activitat física i de l'esport ? Trànsit i seguretat viària ? Emergències i desastres Psicologia del cicle vital (infantil, adults, gent gran) ? Investigació ? Docència

Promocions

Per què escollir aquest centre?

A Blanquerna-URL, trobaràs un disseny formatiu en contacte amb la pràctica professional i els instruments adequats per aprofundir en l'estudi de les disciplines que impartim. Les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge estan impartides per professorat altament qualificat i comptem amb un equilibri entre professors especialistes o investigadors i professors que són també professionals en actiu. En totes les matèries i mòduls, els estudiants desenvolupen moltes de les activitats en grups reduïts que faciliten el treball per projectes, així com l'aprenentatge col·laboratiu, per tal d'aconseguir una màxima implicació personal en l'aprenentatge.

Els seminaris són espais formatius que es duen a terme cada semestre al llarg de tota la carrera, amb grups reduïts de 10-12 estudiants, guiats per un professor-tutor. Aquests espais faciliten l'aprenentatge interdisciplinari, la reflexió intel·lectual i professional, les metodologies basades en resolució de problemes o en estudi de casos i el seguiment de les pràctiques, dels projectes d'investigació o d'intervenció professional. També permeten que sigui possible l'acompanyament personalitzat de cada estudiant. El professor-tutor col·labora en l'orientació acadèmica, personal i vocacional dels estudiants.

El pla d'estudis de la Facultat atorga al pràcticum ia l'estada de l'estudiant en centres externs un paper central en la formació dels estudiants del Grau en Psicologia, tant en l'àmbit clínic, educatiu, com de les organitzacions. El pràcticum permet una articulació bàsica entre els conceptes teòrics i la realitat de la intervenció professional i, alhora, desenvolupa la capacitat crítica i autocrítica necessària per a la formulació d'interrogants; es converteix així en un motor essencial per a la investigació científica i per al conjunt del desenvolupament acadèmic i professional. A més, el Pràcticum et donarà l'oportunitat d'observar i aplicar els procediments, les habilitats i els recursos diversos que són objecte d'aprenentatge, amb l'assessorament del tutor de la Facultat i de la institució. La finalitat de les pràctiques és la projecció, l'anàlisi, l'aplicació de coneixements, la iniciació a la investigació i la socialització en l'àmbit laboral.

La Facultat ofereix la possibilitat de participar en diversos programes d'intercanvi i mobilitat internacional, amb estades a universitats estrangeres. El pla d'estudis inclou la formació per a l'adquisició del nivell B2 d'anglès, així com l'acreditació dels estudiants amb una prova externa reconeguda.

L'estructura del pla d'estudis, l'organització dels espais formatius i l'orientació dels processos d'ensenyament-aprenentatge estan encaminades a facilitar l'adquisició de les competències professionals necessàries per a l'exercici professional en l'actualitat. Un dels trets que més es reconeix a Blanquerna és la bona preparació professional dels seus titulats, el que es reflecteix també en els elevats índexs d'inserció laboral.

Preu

Preu per crèdit: 130,55 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Psicologia

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos